gereformeerd leven in nederland

28 september 2012

Herrie in Haren

De zonde is in onze maatschappij diepgeworteld. Gereformeerde mensen wisten dat al. Maar die geloofskennis is, naar het mij voorkomt, actueel geworden na de rellen in Haren.

Het verhaal is inmiddels genoegzaam bekend. Een meisje uit Haren annonceert een feestje vanwege haar zestiende verjaardag. Dat doet zij via Facebook. Zij verzuimt om aan te vinken dat het een privéfeestje betreft.
Dat foutje wordt door anderen opgepikt. De mededeling evolueert van een blijde mededeling tot een grap, en vervolgens tot Project X. Duizenden mensen uit heel Nederland komen naar Haren om het feestje ‘mee te vieren’. De relschoppers worden wakker. Ook zij komen naar het Groningse dorp, ofschoon de burgemeester inmiddels expliciet heeft afgekondigd dat er géén feest zal plaatsvinden.
De hooligans maken uiteindelijk hun eigen ‘feestje’. En zo kan het gebeuren dat er op vrijdagavond 21 september 2012 een veldslag in Haren plaatsvindt. Politie en bestuurders vanuit de overheid hebben er hun handen vol aan. Er vallen veel gewonden, een paar zwaargewonden, en de materiële schade beloopt – naar men zegt – enkele miljoenen euro’s. Haren is gedurende enkele uren hot news in de media. En de wereld kijkt lichtelijk verbijsterd toe[1].

Wat zal een Gereformeerd mens, die de Bijbel regelmatig open heeft liggen, van deze dingen zeggen? De gedachten vermenigvuldigen zich.
Ik zet enkele van mijn ideeën op een rij. Wellicht heeft u, geachte lezer, er óók nog iets aan.

1.
De Facebookrellen bepalen ons bij de verdorvenheid der mensen. Zonde en verval staan voor ons gevoel tamelijk ver bij ons vandaan. Gebeurtenissen als deze bepalen ons er echter bij dat het bederf er bij de mensen diep in zit. En dat is heel vroeg in de wereldgeschiedenis begonnen. Denkt u bijvoorbeeld maar aan Genesis 6, waar de verdorvenheid een bijna alles bepalend refrein lijkt te zijn: “De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven”[2].
Wat Gods Woord ons meedeelt over erfzonde en erfsmet is geen theorie.
Mensen laten zich zomaar meeslepen door de meute[3]. Er mankeert veel aan onze natuurlijke rem.

2.
Sociale media kunnen een buitengewoon nuttige functie vervullen. Men kan snel boodschappen overbrengen, met vrienden communiceren, artikelen publiceren of bijvoorbeeld reclame maken voor allerlei producten.
Maar het is juist die snelheid die ons, mensen met een beperkt brein, soms nekt.
In dit verband wijs ik op het doel dat de Spreukenleraar met zijn spreuken heeft: “De Spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven[4].
Christenen moeten zich, zeker in een wereld als de onze, oefenen in weloverwogenheid.
Wij moeten met de Here door de wereld wandelen. Als wij dat doen, fungeert Hij als onze Beveiliger. Dan begrijpen we wat eerlijkheid is, en wat rechtvaardigheid inhoudt. Dan worden we rustige en verstandige mensen. Om met Spreuken 2 te spreken: “bedachtzaamheid zal over u waken, / verstandigheid zal u behoeden, / om u te redden van de boze weg, / van de man die verkeerde dingen spreekt”[5].
Wij moeten kennis over de Here vergaren. En daarbij geldt, menselijkerwijs gesproken althans: rust kan ons redden. Ik citeer Spreuken 3: “Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen, / bewaar overleg en bedachtzaamheid”[6].

3.
Mijn gedachten gaan naar Mattheüs 24: “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën”[7].
Deze tekst haal ik aan omdat je via sociale media tamelijk snel een oorlog kunt ontketenen. Want laten we wèl wezen: wat in een dorpskern kan, kan ook in een stad. En ook in een land. En ook in een werelddeel. Ja, zelfs in de wereld.
We hebben van de Here prachtige instrumenten gekregen om de wereld te verkennen en te ontwikkelen. Maar de duivel slaagt er in om al deze gaven op grote schaal te misbruiken.

4.
De Harense rellen bewijzen eens te meer dat, met de komst van de sociale media, de grenzen tussen privé en openbaar steeds meer vervagen.
Mensen moeten er steeds meer hun best voor doen om hun persoonlijke leven te bewaken. Alles ligt op straat. De grote samenleving houdt, steeds vaker en steeds intensiever, in de gaten wat er achter de voordeur gebeurt.
Laten wij ons echter niet vergissen.
Het geloof moet namelijk wel in het privédomein blijven. O wee als je dáármee naar buiten komt. Zelfs VVD-leider Rutte zei ooit: “Wat voor geloof je hebt, is iets van jou achter de voordeur. Zolang je je aan de regels van de rechtsstaat houdt, ga ik daar niet over”[8]. Godsvrucht en kerk? Dat wordt hoe langer hoe meer iets van de huiskamer.
Voor de rest mag bijna alles op straat. Tot naaktfoto’s van Prins William en Catherine Middleton aan toe[9].
Het vólk zal wel uitmaken wat wel en niet openbaar is.
De duivel, de tegenstander van God, bezit vele middelen om mensen van God af te trekken. Ten diepste is hier de strijd tussen God en Satan aan de orde.
Edoch, kinderen van God mogen beseffen dat de Here God in die strijd aan de winnende hand is. Nee, dat lijkt niet zo als een stelletje relschoppers er in slaagt om de boel binnen de kortste keren op de kop te zetten. Maar de stand van zaken is wél dat de Here Overwinnaar is.
En in die victorie zullen Zijn kinderen te Zijner tijd delen. Leest u maar mee in 1 Johannes 3: “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; maar wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is”[10].
Wij zullen de hemelse God zien.
Er komt een moment dat Hij alles zal zijn in allen. Op dat ogenblik zullen alle relschoppers machteloos wezen. Dan is het feestgedruis niet van de lucht!

Noten:
[1] Zie bijvoorbeeld http://www.refdag.nl/centrum_haren_is_een_ravage_fotoserie_1_676795 , http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=113728 en http://www.nd.nl/artikelen/2012/september/25/de-toegeeflijke-samenleving .
[2] Genesis 6:11 en 12.
[3] Zie http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3321553/2012/09/25/Relschopper-Haren-niet-kansloze-maar-brave-scholier.dhtml .
[4] Spreuken 1:1-4.
[5] Spreuken 2:11 en 12.
[6] Spreuken 3:21.
[7] Mattheüs 24:6, 7 en 8.
[8] Zie http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1297880/2008/03/21/Rutte-wil-God-in-het-privedomein.dhtml .
[9] Zie bijvoorbeeld http://nos.nl/koningshuis/artikel/419975-rechter-verbiedt-blootfotos-kate.html .
[10] 1 Johannes 3:1, 2 en 3.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.