gereformeerd leven in nederland

28 maart 2013

Welsprekend zwijgen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Morgen is het Goede Vrijdag. En daarna wordt het Pasen.
In het kader daarvan schrijf ik vandaag iets naar aanleiding van een tekst uit Mattheüs 26.
Vier woorden zijn het maar: “Maar Jezus bleef zwijgen[1].

Die woorden staan in een perikoop waarin Jezus voor de hogepriester en de Raad verschijnt.
Petrus volgt op enige afstand. Hij wil weten hoe het afloopt.
De hele kerkleiding is gedurende enige tijd druk doende met het formuleren van een valse beschuldiging. Zulke verhalen zijn er meer dan genoeg. Het probleem is alleen dat iedereen tegen elkaar in praat. Na veel vijven en zessen zijn er eindelijk twee mensen die ongeveer hetzelfde verhaal vertellen: dat gaat over afbraak en snelle herbouw van de tempel.
Jezus reageert nergens op. Bijna dociel staat hij daar in de zaal om het oordeel af te wachten.
Het wekt de woede van de raadsvoorzitter.
Jezus zwijgt.
Hij zegt niks. Helemaal niks.
Pas na heel lang aandringen doet Hij Zijn mond open. De hogepriester heeft Hem gevraagd om Zijn identiteit te bevestigen. Dáár reageert Jezus op. En wat zegt Hij dan? Hij spreekt niet uit: Ik ben de Zoon van God. Hij zegt tegen de hogepriester: U hebt gezegd dat Ik de Zoon van God ben….

Min of meer onbewust heeft de hogepriester zo ongeveer het eerste ware woord in dit proces gesproken.
Valse beschuldigingen zijn er wel.
Maar een echte aanklacht komt er niet.
Misschien heeft Kajafas gedacht: dit wordt niks; ik ga maar aan een directe ondervraging beginnen, misschien levert dát wat op[2].
Hij vraagt naar Jezus werkelijke identiteit. Zelfs die is nog niet helemaal duidelijk. Komt Jezus uit de hemel, of toch niet?
Hoe dan ook: het is duidelijk dat Jezus onschuldig veroordeeld wordt.

Jezus zwijgt.
De kerkelijke rechtbank vraagt zich in gemoede af wie Jezus is.
De kerkelijke rechtbank steggelt onderling over de tenlastelegging die in deze zaak ter tafel moet komen.
De kerkelijke rechtbank is, kortom, helemaal nog niet klaar voor de rechtszaak.
Maar kijk. Daar staat Jezus al. Hij biedt Zich aan als beklaagde.
Afwachtend.
Zwijgend.

Maar hij staat daar ook als Almachtige.
Want Hij weet wat er komen gaat.
Hij weet wat Zijn taak is.
Hij beseft dat het dieptepunt van Zijn lijden nadert. En Hij is volkomen bereid om die diepte in te gaan.
Sterker nog: Hij weet dat Hij Zijn reddingswerk voltooien zal. Hij geeft vergeving en eeuwig leven aan allen die in Hem geloven.

Daar, in de raadszaal, staat Jezus.
Daar, in de raadszaal, zit ook de leiding van de kerk. Verlegen. Op zoek naar een handelwijze die iedereen tevreden stelt. Maar die kerkleiders zitten vooral vol ongeloof.

De kerkleiders demonstreren, om zo te zeggen, hoe het niet moet. Ze zijn vervuld van anti-Christelijke sentimenten. Alleen dáárom al weten ze niet hoe ze hier mee aan moeten.

Jezus zwijgt.
Het is een welsprékend zwijgen.
Want de vraag hangt in de zaal: gelooft u wat Ik doe en zeg?
Jezus zwijgt. Het staat er in het Woord van God expliciet bij. Bijbellezers van alle tijden kunnen kennis nemen van een machtig moment: het Woord zwijgt.
En nu galmt de vraag door de wereld: gelooft u dat Jezus Christus uw unieke Redder is?

Die vraag is ook in Nederland aan de orde.
En hier zijn heel wat mensen die op de vraag die hierboven staat als antwoord geven: nee, ik geloof daar niet zo veel van.

Neem nou de cabaretier Jörgen Raymann. Vandaag treedt hij in het stuk The Passion op als verteller.
Hij zegt: “De Bijbel is voor mij een bron van inspiratie, maar niet het enige ware woord”.
In het Nederlands Dagblad van woensdag 27 maart staat: “Raymanns pogingen om mensen van verschillende culturen te verbinden, is verklaarbaar. Hij komt uit een multicultureel en –religieus nest. Raymanns ouders waren rooms-katholiek en voedden hun zoon in die traditie op, zijn grootmoeder was joods, zijn schoonmoeder is islamitisch, en het zusje van zijn vrouw Sheila is getrouwd met een hindoe.
Het is dan ook niet vreemd dat de cabaretier zich multireligieus noemt. Thuis op zijn dressoir is het een ratjetoe. Op Raymanns huisaltaar staan onder meer de kop van een oude Indiaan, een Mariabeeld, de hindoegod Natradj, een Afrikaans masker en een Chinese Boeddha. Geen enkele religie heeft de waarheid in pacht, meent Raymann. ‘Ik geloof in één universele religieuze grondslag”.
En hoe zit het dan met het lijdensverhaal?
“Ik vind het fijn om te denken dat Jezus voor onze zonden is gestorven, of het nou klopt of niet. Het geeft me het gevoel dat we altijd een tweede kans kunnen krijgen, dat uiteindelijk alles goed komt”.
Het lijdensverhaal geeft dus ergens wel een fijn gevoel.
Raymann zegt ook: “Ik heb geen concreet beeld bij God. Ik zie niet een man met een baard voor me. God is een hogere macht, een gevoel. Voor de één is hij Allah, voor de ander Jahweh. Daar moeten we niet over oordelen. Het enige waar ik tegen ben, is extremisme. Je mag een ander niet opleggen wat hij moet geloven”.
En: “Ik wil dienstbaar zijn aan het verhaal. De grote uitdaging zal zijn om niet als grappenmaker over te komen. Dat wil ik niet, uit respect voor het verhaal”[3].

In die wereld belijdt de kerk dat Jezus Christus, de Heiland der wereld, de enige weg tot behoud is.
Op die weg wandelen mensen uit heel verschillende culturen.
Het gaat niet om gevoel. Het gaat om geloof.
Het gaat niet om respect. De Here zegt eenvoudig: “Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”[4].

Wie niet gelooft dat Jezus de enige Redder der wereld is, doet er in deze dagen beter aan om maar te zwijgen.
Wat mij betreft is zulk zwijgen welsprekend.

Noten:
[1]
Mattheüs 26:63 a.
[2] Die gedachte staat ook in: Dr. Jakob van Bruggen, “Matteüs: het evangelie voor Israël”. – Kampen: Uitgeverij Kok, 1990; vijfde druk 2008. – p. 445.
[3] “Jörgen Raymann is voor één keer geen grappenmaker”. In: Nederlands Dagblad, woensdag 27 maart 2013, p. 2.
[4] Exodus 20:3 en Deuteronomium 5:7.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: