gereformeerd leven in nederland

20 augustus 2013

Gegarandeerde heerlijkheid

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

“De opstanding van Christus is voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid”.
Voor Gereformeerde mensen zijn dat bekende woorden. Ze staan in Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus[1].

Christus geeft ons een onderpand.
Nu weten wij het zeker: Hij geeft ons ook de heerlijkheid.
Het majestueuze begin is er.
En het magnifieke vervolg komt eraan.

Het Evangelie van die rustgevende genade vinden wij bijvoorbeeld in Romeinen 6: “Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven, daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem. Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus”[2].

Dat verheugende bericht heeft verregaande consequenties.
Het betekent dat voor ons in de hemel een plaats vrij gehouden wordt.
Dat blijkt uit Efeziërs 2: hij “heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus”[3].
In de hemel is het duidelijk: deze plaats is gereserveerd voor Jan Janssen, voor Piet Bos, voor …
Ja, vult u de namen van uw broeders en zusters in de kerk maar in.
En van uw gelovige ouders. Van uw godvruchtige ooms en tantes.
Van uw man, die altijd zo druk met de kerk bezig was.
Van uw vrouw, wier optimistische levenshouding ten diepste voortkwam uit een vast geloof.
Ja, vult u uw eigen naam maar in.
Ergens is ook een prachtige plaats voor de schrijver van deze weblog.
Dat is ongelooflijk. Maar het is waar. Hónderd procent waar.

Wij vinden die blijde Boodschap ook in Efeziërs 5. Daar heten de kerkmensen “leden van Zijn lichaam”.
Daarom zijn kerkmensen echt de moeite waard! Het staat er zo: “…niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam”[4].
Laten wij goed zien wat daar staat. Er staat niet: opdat wij leden van zijn lichaam zijn. Nee, wij lezen: omdat wij leden van zijn lichaam zijn. Dat is dus al zo. Het is ook de realiteit van 2013.

Het blij makende Evangelie kunnen wij ook in Colossenzen 3 vinden.
Daar blijkt dat de schrijver ervan met de beide benen op de grond staat. In dit leven is ons bestaan niet een en al jubel. Er klinken geen harmonieorkesten en grote zangkoren.
Colossenzen 3 verkondigt: “Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid”[5].
Het is nu nog niet duidelijk hoe ons hemeleven er uit komt te zien, maar het wordt prachtig – iedereen zal het zien.

Ware gelovigen hebben perspectief in de wereld.
De horizon breekt open.
Dat geldt in een wereld die, om zo te zeggen, op sommige plaatsen in brand lijkt te staan.

Neem nou het Midden-Oosten. Dat is een buitengewoon onrustig deel van de wereld.
Het Nederlands Dagblad van donderdag 15 augustus kopte op de voorpagina: “In Egypte dreigt bloedige burgeroorlog”. En daaronder stond: “Egypte heeft de noodtoestand uitgeroepen, na de gewelddadige ontruiming van twee protestkampen gisteren in Caïro. Bij het optreden van de ordetroepen vielen 149 doden en meer dan 1400 gewonden. Vicepresident elBaradei is opgestapt.
Het Egyptische leger ontruimde gisteren met pantserwagens en bulldozers twee tentenkampen van aanhangers van de afgezette president Mohammed Morsi. Er werd op grote schaal traangas ingezet en van beide kanten zou zijn geschoten”[6].
Het genoemde aantal doden en gewonden bleek later nog aanzienlijk hoger. Vele kerken van koptische christenen werden een prooi van het vuur. De wereld keek verbijsterd toe[7].
Een argeloze christen in Nederland vraagt zich, in zijn stoel gezeten, in gemoede af waar het toch héén moet met de wereld. De mensen breken de boel af, in plaats van dat zij zaken opbouwen.
Welnu.
Gods uitverkoren kinderen weten wel waar zij naar toe gaan. Zij zijn onderweg naar de hemel. Het is Jezus Christus Zelf die daar plaatsen reserveert. Voor al Zijn kinderen. Er is plek voor iedereen. Want in de hemel is plaats genoeg.

Ware gelovigen hebben perspectief in de wereld.
De horizon breekt open.
Dat is, om het eens zo te zeggen, een hele zorg minder.

We leven in Nederland waarin de kosten voor zorg de pan uitrijzen.
Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de kosten in de hand te houden.
Dat kost moeite. Grote moeite.
Al was het alleen al omdat zoveel mensen door een instelling voor geestelijke gezondheidszorg ondersteund moeten worden. Het zou de minister momenteel niet slecht uitkomen als daar wat minder patiënten terecht kwamen[8].
Wij horen de ervaringen van mensen die in dit leven grote moeiten kennen. Niet zelden zijn het aangrijpende verhalen. Soms hóór je ’t Gods kinderen denken, of zelfs zeggen: kwam Christus maar terug…
Tegen zulke mensen mag zonder terughoudendheid worden gezegd: onze opstanding in heerlijkheid komt eraan; de Here heeft het Zelf beloofd.

Onze opstanding in heerlijkheid: dat lijkt voor ons soms mijlenver van ons bed af te staan.
Maar laten wij ons niet vergissen.
Want de Eersteling is reeds uit het graf verrezen.
Dat in het verleden behaalde resultaat geeft garanties voor de toekomst!

Noten:
[1]
Zondag 17, antwoord 45: “Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid”.
[2] Romeinen 6:8-11.
[3] Efeziërs 2:6 en 7.
[4] Efeziërs 5:29 en 30.
[5] Colossenzen 3:3 en 4.
[6] “In Egypte dreigt een bloedige burgeroorlog”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 15 augustus 2013, p. 1.
[7] “Geweld veroordeeld, nog geen sancties” en “Tientallen koptische kerken in brand gestoken”. In: Nederlands Dagblad, vrijdag 16 augustus 2013, p. 2.
[8] Zie hierover bijvoorbeeld: “Huisarts moet alert zijn op verwijzing ggz”. In: Reformatorisch Dagblad, zaterdag 10 augustus 2013, p. 3.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: