gereformeerd leven in nederland

20 december 2013

Verontrust in adventstijd?

Nog een kleine week, dan is het Kerst.
Alleen daarom al is er alle reden om dit artikel de kleur van advent te geven. De kleur van verwachting.
Want het leven gaat er heel anders uit zien als de Here Jezus op aarde komt. Het leven wordt geheel vernieuwd als Jezus Christus op aarde terug keert.

Daarover gaat het in Jacobus 5.
Wij moeten geduld hebben, schrijft Jacobus. Net zoals een boer. En net zoals een fruitkweker die moet wachten tot de vruchten rijp zijn.

Tijdens dat wachten moeten wij niet mopperen op elkaar. Wij moeten samen doorzetten. We moeten volhardend verder leven.
Ik citeer: “Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur”[1].
Het mag, zegt Jacobus, niet voorkomen dat broeders elkaar belasteren en veroordelen. Voor dat woord ‘belasteren’ gebruikt hij het woord kata-laleite: spreken ten nadele van elkaar. Wie zo doet, overtreedt de wet van de liefde. Jacobus bedoelt de regel die in Leviticus 19 voorkomt: “Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE”[2].
Kerkmensen zijn geroepen om het Woord van God na te spreken. Zij moeten naar Christus toe groeien. Dat brengt – als het goed is – in het leven zoveel drukte met zich mee, dat ze geen tijd meer hebben om te murmureren en te pruttelen over broeders en zusters.

In deze adventstijd wil ik dat graag eens accentueren.

Her en der zijn er dit jaar in het land allerlei bijeenkomsten geweest, waar diverse leden van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) bijeen kwamen[3]. Dat al die GKv-ers verontrust waren, gaat waarschijnlijk te ver. Zij waren, denk ik, veeleer nieuwsgierig. En onzeker, wellicht. Dat is een vermoeden van mij. Nee, ik ben niet in staat om in de harten van die mensen te kijken. Een eindoordeel daaromtrent kan ik dus niet geven. Maar zonder tegenbericht ga ik er vanuit dat de meeste mensen gewoon benieuwd waren naar de stellingnames van de diverse sprekers. ‘Ach’, zal men wellicht hebben gedacht, ‘misschien kan ik er nog wat van leren’… Maar zo langzamerhand heb ik het idee dat die bijeenkomsten een zekere vrijblijvendheid krijgen. Er zijn heel veel mensen die, op onderscheiden gebieden, nogal wat aan te merken hebben op de kerk. En verder? Nu ja, zij gaan naar een bijeenkomst van verontrusten. Maar veel meer kan men niet doen. Want de koers van de kerk kan men niet verleggen. Hooguit kan men wat murmelen in de marge.
In dit verband noem ik ook de internetpagina’s eeninwaarheid.info en gereformeerdekerkblijven.nl. Laat men oppassen dat het geen mopperpagina’s worden!

Heb ik geen begrip voor broeders en zusters die reeds jaren met een koffer vol vraagtekens rond lopen?
Jawel. Dat heb ik zeker wel.
Jarenlang ben ik verontrust geweest. Ik heb mij geërgerd. Sterker nog: ik heb mij zo nu en dan bont en blauw geërgerd. Geleidelijk aan groeide bij mij de overtuiging dat de koers van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) niet past bij het kompas dat de Here God ons in Zijn Woord geeft.
Toch hebben mijn vrouw en ik lang gewacht met het verlaten van de GKv.
We wilden geduld hebben. En och, misschien werd het nog eens beter…
Bovendien lieten wij vele goede vrienden en kennissen achter.
Kerkverlating: dat doe je niet zomaar.
Ja, ik onderken heel goed wat de moeiten van sommige gelovigen zijn.

Maar weet u wat het probleem is?
Op de lange duur hebben verontruste gelovigen zoveel om zich over op te winden, dat de kerkelijke verhitting bijna permanent geschiedt.
Onrust en beroering worden een dagtaak.
En op een bepaald moment gaan mensen in de omgeving zeggen: als zij die kerkelijke agitatie, die klerikale opwinding niet hadden…, dan hadden zij niets meer te doen; zij waren hun hobby kwijt.
Welnu, dat kan de bedoeling toch niet wezen?

Ik ga weer terug naar Jacobus 5.

Wij kunnen daar ook lezen: “Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig, die volhard hebben; gij hebt van de volharding van Job gehoord en gij hebt uit het einde, dat de Here deed volgen, gezien, dat de Here rijk is aan barmhartigheid en ontferming”[4].
In het bovenstaande lezen we natuurlijk niet: blijf maar zitten en verroer je niet. Of, met een schuin oog op GKv-ers: blijft u maar rustig zitten, en laat het onheil maar geduldig en gelaten over u heen komen.
Want in dit Schriftgedeelte gaat het om profeten die in de naam des Heren hebben gesproken. Het gaat over echte Woordverkondigers. Zij zijn de weg van de Here gegaan. Die wegen waren bochtig. Het waren gevaarlijke wegen. Kijkt u maar naar Job; hij kwam bijkans om het leven. Maar de Woordverkondigers toonden geloof. Waar geloof. Zij realiseerden zich dat, als zij op Gods weg zouden blijven lopen, zij een heerlijk einddoel bereiken zouden.
U weet wel: dat einddoel waar wij in de adventsperiode ook ons oog op richten.

Met het oog op het bovenstaande pleit ik er vandaag graag voor dat verontrusten uit de GKv – op hen heb ik vandaag met name het oog! – naar de kerk toe komen. De kerk zoals die in de Nederlandse Geloofsbelijdenis bedoeld is.
En zeg dan niet: ach, bij ons gaat het nog goed. Of: wij hebben nog de vrijheid om ons zegje in de kerk te zeggen. De wegen waar de profeten langs geleid werden waren kronkelig en onveilig. Maar de woordvoerders van God sloegen geen zijwegen in!

“Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren!“, schrijft Jacobus.
En ook: “Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij”[5].
De Here komt eraan.
Daarom is het voor ware gelovigen die werkelijk verontrust zijn hoog tijd om uit hun stoel te komen.
Wij mogen het weten: de Here maakt Zich al reisvaardig om Zijn volk naar een vreugdevolle toekomst te brengen.
Maranatha!

Noten:
[1]
Jacobus 5:9.
[2] Leviticus 19:18.
[3] Zie bijvoorbeeld http://www.studiegroepmiddennederland.nl/?p=378 .
[4] Jacobus 5:10 en 11.
[5] Jacobus 5:7 a en 8.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: