gereformeerd leven in nederland

31 december 2013

Jaarwisseling 2013-2014: zonder beeld van God, maar vol verwachting

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Wij staan op de drempel van het nieuwe jaar. Vannacht gaan we, van de ene op de andere minuut, 2014 binnen. Dat doen we met veel lawaai en licht. We markeren het moment. Maar het allerbelangrijkste dat bij de jaarwisseling gebeurt, wordt vaak vergeten. Het wordt namelijk Anno Domini 2014. Het betreft een jaar van de Here. Het is een jaar dat door God gegeven wordt. En ook in dat nieuwe jaar mogen en moeten wij wandelen met God.

Wat zal het aanzien van 2014 wezen? Wat wordt het algemene beeld van het nieuwe kalenderjaar?
De wereld is vol van het twintigste wereldkampioenschap voetbal.
En van het feit dat de moordenaar van Pim Fortuyn in 2014 misschien wel vrij komt.
Ergens aan de rand van het kerkplein staat men in het komende jaar klaar voor de heiligverklaring van de pausen Johannes Paulus II en Johannes XXIII[1].

De christelijke kerk leeft met God.
Hoe ziet de kerk eruit?

En misschien vragen wij ons af: hoe ziet God er uit? Wat is het aanzien van Hem? Wat is het beeld van God?

Op die laatste vragen mogen we in de kerk geen antwoord geven.
God eist van ons “dat wij God op geen enkele manier afbeelden en Hem op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn Woord bevolen heeft”[2].

Het wil mij voorkomen dat dat laatste citaat – het is afkomstig uit Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus – ons ook bij de binnenkomst van het nieuwe jaar veel te zeggen heeft.

Om dat duidelijk te maken kan 1 Samuël 15 dienstig zijn.

In dat Schriftgedeelte krijgt Saul de opdracht om Amalek uit te roeien. Dat volk heeft de kinderen van God de voet dwars gezet. Daarom moeten de Amalekieten uit de weg worden geruimd. Weg met die mensen!
Daar is de Verbondsgod heel rigoureus in. Waarom? Omdat Zijn werk wordt bedreigd. Omdat de kerk wordt gehinderd.
Maar dat begrijpt koning Saul klaarblijkelijk niet. De door God aangestelde regent heeft dat schijnbaar niet door.
Als doorsnee-mensen naar de Goddelijke opdracht kijken, kunnen zij koning Saul ook wel volgen. En compleet volk uitroeien, omdat die natie niet naar de Here luistert? Dat gaat wel heel ver. Dat ruikt naar buitenproportioneel geweld. Naar autoritair gedrag. En naar machtswellust.
Maar het volk van God moet beter weten. Gods kinderen moeten begrijpen dat de Here God almachtig is. Gods kinderen moeten doorzien dat God bezig is om een volk te formeren dat Hem eren en prijzen zal. Gods kinderen moeten onderkennen dat hun Heer planmatig bezig is, en dat Hij Zijn volk steunt en leidt.
Koning Saul kijkt met doorsnee-ogen naar zijn omgeving. En wij zien Hem denken: ik kan al die mooie mensen en die prachtige dingen toch niet met de grond gelijk maken? Al die aardige mensen, al die kostbare dingen… die kan ik toch niet zomaar op de vuilnisbelt gooien? Er staat: “Saul echter en het volk spaarden Agag (dat is de koning van de Amalekieten) en het beste van het kleinvee en van de runderen, ook het naastbeste, verder de lammeren, kortom al wat waardevol was; dat wilden zij niet met de ban slaan. Maar al het vee dat waardeloos was en ondeugdelijk, sloegen zij met de ban”[3].
Wat gebeurt hier feitelijk? Antwoord: de mens Saul denkt het beter te weten dan de God van het verbond. Dat komt omdat koning Saul eerst en vooral naar mensen kijkt. Hij vertrouwt God niet.
In het verbond is er altijd een vertrouwensbasis. Het is dat fundament, dat bij Saul ontbreekt.

Wie op de Here vertrouwt, die weet het wel: opdracht is opdracht.
Zo iemand begrijpt ook dat de Here nooit onzin-taken geeft. Hij geeft nooit dienstorders waarin gewelddadigheid centraal staat. Al Zijn besluiten hebben rechtstreeks te maken met het welzijn van Zijn kinderen. En met de zegen vóór Zijn kinderen.
Daarom zegt Samuël tegen Saul: “Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen”[4]. Dat betekent: vertrouw nu maar gewoon op God. Dat betekent: doe maar gewoon wat Hij zegt; dan komt alles goed.

De Here neemt Sauls ongehoorzaamheid hoog op.
Want Samuëls boodschap namens de Here is heel duidelijk: “Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn”[5].

Dat laatste citaat uit 1 Samuël 15 is een bewijstekst bij Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus.

En wij kunnen nu waarschijnlijk wel begrijpen waarom die bewijstekst onder Zondag 35 staat.

Saul zag God niet.
En Hij begreep ook niet wat de Here aan het doen was.
Wat was zijn taak op dat moment?
Antwoord: hij moest gewoon doen wat de Here vroeg.

Wij zien God niet.
Het is ons streng verboden om voor onszelf een beeld van God te maken.
Waarom?
Wij kunnen God nooit en te nimmer in een menselijk beeld vatten. Dat moeten wij ook maar niet proberen.
Wij mogen en moeten op God vertrouwen. Wij moeten gewoon doen wat Hij zegt. Want Hij neemt altijd de juiste beslissingen. Rechttoe rechtaan gaan wij naar Zijn toekomst toe!

In het Reformatorisch familieblad Terdege schreef de hersteld hervormde dominee J.C. den Ouden eens een artikel over 1 Samuël 15.
Hij schreef onder meer de navolgende behartenswaardige woorden.
“Misschien is ons godsbeeld te lief. God is liefde – 1 Johannes 4:8 – en onze God is een verterend vuur – Hebreeën 12:29 –. Het is te oppervlakkig als we stellen dat de bijbelse boodschap is samen te vatten met: God is liefde. Lees Exodus 34:5 en volgende. God is barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Hij vergeeft de ongerechtigheid en overtreding. Maar de schuldige houdt Hij geenszins onschuldig. God is oneindig veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Wij meten Hem te vaak af naar onze afmetingen en beoordelen Zijn daden te vaak naar onze gevoelens. Wantrouw je verstand en gevoel, want ze zijn door de zonde aangetast en corrupt geworden. Vaar dicht op het Woord en aanvaard dat God is zoals hij ons tegemoet komt in Zijn Woord: rechtvaardig en goed, genadig en heilig, barmhartig en trouw”[6].

Wij staan op de drempel van het nieuwe jaar. Vannacht gaan we, van de ene op de andere minuut, 2014 binnen.
Wat wordt er van ons verwacht?
Ook in 2014 moeten wij gewoon doen wat de Here zegt.
Zonder beeld van God.
Maar vol vertrouwen.
Energiek en blijmoedig.
Houdt daarbij Zondag 35 van de Heidelbergse Catechismus maar in gedachten. En vergeet 1 Samuël 15 vooral niet.

Noten:
[1]
Zie hiervoor bijvoorbeeld http://nl.wikipedia.org/wiki/2014 .
[2] Heidelbergse Catechismus – Zondag 35, antwoord 96.
[3] 1 Samuël 15:9.
[4] 1 Samuël 15:22 b.
[5] 1 Samuël 15:23.
[6] Dominee den Ouden schreef een artikel over de vraag ‘God is toch liefde?’ in de rubriek ‘Jouw vragen’. In: Terdege (25 november 2009), p. 77. Ook te vinden op www.digibron.nl .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: