gereformeerd leven in nederland

21 februari 2014

Tegen de toegeeflijkheid

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

God is liefde.
Die liefde behoort het uitgangspunt te zijn voor de diepe genegenheid tussen mensen.
In die levenslange en alles omvattende liefde eren mensen, als het goed is, vervolgens weer hun liefdevolle en genadige God.

Maar zo gaat dat lang niet altijd.
Zelfs niet bij Salomo, de koning die – vanwege de gaven van de Here – gesierd is met grote wijsheid.
Leest u maar mee in 1 Koningen 11: “Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken, van wie de HERE tot de Israëlieten had gezegd: Gij zult u met hen niet inlaten, en zij zullen zich met u niet inlaten, voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden; haar hing Salomo met liefde aan”[1].
Salomo doet aan polygamie. Hij zoekt aantrekkelijke vrouwen bij allerlei buurvolken.

Wat voor boek is 1 Koningen eigenlijk[2]?
Net als 2 Koningen is het Bijbelboek 1 Koningen een geschiedenisboek waarin de historie wordt bekeken vanuit de verantwoordelijkheid van de mens.
In de Kronieken is de hemel het uitgangspunt.
Maar in 1 Koningen 11 bekijken we de geschiedenis van kerk en wereld dus vanaf de aarde.

Wat gebeurt er precies in 1 Koningen 11?
Wij zeggen wel eens: de wijsheid komt met de jaren. Maar bij Salomo lijkt het wel andersom. Naarmate zijn jaren op aarde vorderen wordt hij minder wijs.

Hoe komt dat?
Ouder worden heeft aardig wat gevaren in zich. Voordat u en ik het weten worden wij relativeringskampioenen. We worden toegeeflijk.
Die kant gaat het met Salomo blijkbaar ook op. Hij doet het, qua ge-re-formeerd gedrag, heel rustig aan.
Feitelijk zit er principieel iets heel erg fout. Want, zegt 1 Koningen 11, “Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David”[3].
Salomo volgt de Here nog wel. Ach, jawel. Hij volgt Hem nog best wel een beetje. De Here is niet volledig uit beeld. Maar Salomo’s hart is in hokjes verdeeld. Een hokje voor God. En kamertjes voor allerlei afgoden.

Misschien heeft Salomo wel gedacht: nou ja, ik doe zelf niet actief aan verkeerde dingen mee. Of: ik heb ze alleen maar toegelaten. Zo van: ik ben het niet met de gang van zaken eens, maar ik hoef er gelukkig zelf niks aan te doen.

Laat het duidelijk zijn: de Here wil een hart zien dat niet in hokjes verdeeld is.
Kinderen van Hem die hun leven niet geheel aan Hem wijden, straft Hij: “Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van uw zoon zal Ik het afscheuren. Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb”[4].

Uit de laatst geciteerde woorden blijkt dat God Zijn verbond met David niet is vergeten. Het woord ‘genade’ wordt niet uit het hemels woordenboek geschrapt.
Gods werk gaat door!

Salomo is nog wel een beetje gehoorzaam aan de Here. Hij volgt Hem nog wel zo ongeveer.
Maar al die vreemde vrouwen nemen natuurlijk ook hun eigen religies en cultuurtjes mee. En dat terwijl de Here in Deuteronomium 7 had gezegd: “…hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn”[5].
Laten we er maar niet omheen draaien: Salomo gaat op zoek naar mooie vrouwen, en krijgt de afgoden er gratis bij.

Wat mij betreft is het lezen van 1 Koningen 11 ook anno Domini 2014 een leermoment.

Gereformeerden moeten, gedurende heel hun leven, koersvast zijn.
Door menig passant worden ze versleten voor ouderwets, saai en sacherijnig.
Volgens mij zijn er heel wat passanten die die situatie verkeerd inschatten.
Zij begrijpen namelijk niet dat Gereformeerden volledig geconcentreerd zijn op de weg die zij lopen. Koste wat het kost willen ze de juiste route volgen. Omrijden en omlopen – nee, dat is er niet bij. Dat is, wat je noemt, verloren tijd.
De kerk van 2014 wil, als het er op aan komt, zo spoedig mogelijk naar haar bruidegom.
Dus is het zaak om, door de jaren heen, steeds wijzer te worden.
Dus is het zaak om steeds weer ge-re-formeerd te worden.
Dan pas kunnen we met recht zeggen: God is liefde. Voor ons, namelijk. Dan kunnen we welgemeend zeggen: wij oefenen ons in de liefde tot God en tot elkaar.

Er zijn wel mensen die zeggen: ik ben een echt christen. Ze zeggen: ik wil met heel mijn hart Jezus dienen.
Dat laatste wil ik best geloven.
Ik ga er van uit dat zulke sprekers zuivere intenties hebben.
Maar de vraag is: dienen die mensen Jezus ook echt? Oftewel: leven zij metterdaad naar Gods wil?

Dat steekt nauw.
Heel wat mensen willen, zoals dat heet, hun blik verbreden. Je kunt, zeggen ze, wel wat leren van de evangelischen. Gereformeerden hebben óók zo hun goede kanten. Met de Rooms-katholieken kun je, als het er op aan komt, best door één deur.
Kortom: overal pik je wel wat op.
Als het tegenzit zeggen die brede-bliktypes ook nog: God is liefde. En daar zien zij in alle kerken wel iets van terug.

Welnu, in 1 Koningen 11 zien we wat er gebeurt als wij Gods liefde een beetje nonchalant beantwoorden.
Naarmate Salomo ouder wordt ziet hij steeds meer de betrekkelijkheid der dingen in. En daarin gaat hij te ver. Veel te ver.
God is liefde.
Zijn liefde moet beantwoord worden.
Daar past relativeringsvermogen niet bij.

Noten:
[1]
1 Koningen 11:1 en 2.
[2] In het onderstaande gebruik ik onder meer: http://www.oudesporen.nl/Download/OS1346.pdf . En verder: R. van Kooten, “Het gevaar van het ouder worden”. In: De Waarheidsvriend (4 september 2003), p. 1 en 2. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[3] 1 Koningen 11:6.
[4] 1 Koningen 11:11-13.
[5] Deuteronomium 7:5 en 6.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: