gereformeerd leven in nederland

28 februari 2014

Aaneengesloten

Wij leven in een tijd waarin Nederlandse gelovigen worden geteisterd door verwarring.
Zij vragen zich af of ze nog wel geloven – en zo ja, wat dan.
Zij vragen zich af of ze nog wel naar de kerk moeten gaan – en zo ja, waar dan.
Kerkgrenzen zijn open, alle douanehokjes zijn leeg. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar[1].

Dit alles overpeinzend kom ik vandaag uit bij 1 Corinthiërs 1. En wel bij deze woorden: “Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen”[2].

Deze woorden voorafgegaan door een dankzegging aan God.
Paulus is blij, vanwege de genade die God de kerk te Corinthe bewees. De Corinthiërs zijn namelijk rijk geworden. Hun redeneringen worden door de Heilige Geest aangestuurd. Gods kinderen in Corinthe leren zichzelf echt kennen.
Paulus is blij. De Heilige Geest heeft aan de Corinthiërs laten weten: het getuigenis over Jezus Christus is waar.
Ja, Paulus is verheugd. Als het gaat om genadegaven zijn de christenen in Corinthe niet misdeeld. Zij hebben de Heilige Geest al ontvangen. Met Hem gaan zij op weg naar de heerlijkheid.
Paulus weet het zeker: de Corinthiërs zullen, onderweg naar de toekomst, steeds zekerder van hun geloof worden. Niet omdat die Corinthiërs zulke brave mensen zijn. Maar omdat de Here Zijn plan afmaakt.

Het vermaanwoord van Paulus – ‘wees eendrachtig’ – wordt gevolgd door een beschrijving van de verdeeldheid in christelijk Corinthe.
En het is duidelijk: die versplintering moet onmiddellijk stoppen.
Alles moet draaien om Christus, en het feit dat Hij Zijn lijden aan het kruis volbracht heeft.
Het verhaal over dat kruislijden is niet mooi. Het blinkt niet uit door intelligentie. “Maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods”[3].

Er moeten, schrijft Paulus, onder u geen schismata zijn[4]. Dat woord schisma gebruiken wij in het Nederlands ook wel. Het betekent onder meer: kerkscheuring.
Paulus zegt impliciet: mensen, als er een kerkscheuring dreigt moet u wel goed weten of die afsplitsing wel de moeite waard is. U moet zich echt tot het uiterste inspannen om bij elkaar te blijven.

Als het hierom gaat, moeten Gereformeerden zich aangesproken voelen.
Neem alleen al De Gereformeerde Kerken (hersteld) en de Gereformeerde Kerken Nederland.
Die zijn beide voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Mensen hebben met dezelfde frustraties, ergernissen en woede de GKv verlaten.
Maar na een jaar of wat was er alweer een splitsing. Daar is veel over geschreven. En nog meer over gepraat. Maar de situatie is nog altijd dat er één kerkverband is en een voorlopig kerkverband.
Ik vind dat, eerlijk gezegd, tamelijk onbestaanbaar.
Kan men – om met 1 Corinthiërs 1 te spreken – echt niet “vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen” zijn?
Zowel vanuit de DGK als vanuit de GKN worden voorlichtingsavonden voor verontrusten georganiseerd. Persoonlijk vind ik dat nogal op een wantoestand lijken. En ik weet ook niet precies hoe ik dat voor de Here verantwoorden moet.
U begrijpt: ik vraag me al helemaal niet af wie z’n schuld het is. Ik stel alleen maar vast dat de Here om eenheid van Zijn kinderen vraagt.

Mensen vragen zich af of ze nog wel geloven – en zo ja, wat dan.
Mensen vragen zich af of ze nog wel naar de kerk moeten gaan – en zo ja, waar dan.
Op heel wat plekken is wel wat goeds te vinden.
Gelovigen pikken her en der wat op. En misschien doen ze dat wel in afwachting van tijdperken waarin de kerkelijke kwesties wat duidelijker worden.
Laat het duidelijk zijn dat de hemelse God eenheid van Zijn kinderen wil zien.

Wij moeten hoeven ons niet vertwijfeld af te vragen hoe we dat dan voor elkaar moeten krijgen.
Want in 1 Corinthiërs 1 staat ook: “Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven”[5].
De verstandigen gaan ten onder. Dat zijn de mensen die goed kunnen leren en snel van begrip zijn. Op eigen kracht konden zij eertijds veel doorzien. Welnu, die geleerde zelfdoeners moeten alles inleveren.
Impliciet zet Paulus zich in 1 Corinthiërs 1 ook af tegen de Griekse filosofen van zijn tijd. Allerlei menselijke redeneringen blijken – als het over deze dingen gaat – niets meer waard. Humane logica schiet hier ten enenmale tekort. Met allerlei discussies kom je er niet. Met spitsvondigheden kunnen mensen zichzelf niet redden.
De Here God heeft besloten om Zich aan de wereld te laten kennen. Dat is de kern van Zijn heilsplan!

Dat plan moet geproclameerd worden.
De consequenties van dat plan zullen het leven van Gods kinderen op alle mogelijke manieren beïnvloeden. Dat is honderd procent zeker.
Op alle terreinen van ons bestaan kunnen we de effecten van Gods heerlijke planning zien.

Waar moeten kerkmensen zich vervoegen?
Zij moeten naar de plek gaan waar heel Gods Woord zuiver wordt gepredikt. Naar de plek waar de sacramenten zuiver worden bediend. Naar de plek waar de kerkelijke tucht wordt gehandhaafd.

Gods kinderen moeten zich bijeen laten brengen.
Op één plek.
En ik weet het zeker: zo zal het uiteindelijk ook gaan.
Want Gods Heilige Geest is druk aan het werk!

Noten:
[1]
Zie hierover bijvoorbeeld mijn artikel ‘Opmerkelijke incidenten’, hier gepubliceerd op donderdag 27 februari 2014. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2014/02/27/opmerkelijke-incidenten/ .
[2] 1 Corinthiërs 1:10.
[3] 1 Corinthiërs 1:18.
[4] Ik gebruik hier onder meer de webversie van de Studiebijbel. Commentaar bij 1 Corinthiërs 1:10.
[5] 1 Corinthiërs 1:19-21.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: