gereformeerd leven in nederland

18 april 2014

Pasen 2014: het begin is er

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

De graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt”.
Zo staat dat in Mattheüs 27[1].

De kwestie van de geopende graven wordt vermeld in de perikoop waarin het over het sterven van Jezus gaat. Het sterven van Jezus wordt op buitengewoon opmerkelijke wijze gemarkeerd.
Ontstellend moet dat geweest zijn! Je zult maar iemand zien, waarvan je dacht dat hij of zij reeds lang begraven was. Verbijsterend moet dat wezen.

Over die ontsteltenis lezen we slechts één lange zin: “De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods”[2].

Maar de nadruk ligt toch op het feit dat de graven open gaan[3].
Kinderen van God staan op.
De mensen moeten begrijpen: dit is nog maar het begin. Er komt een dag waarop alle kinderen van God tot leven komen.
Het is de periode waarin zal blijken dat de kloof tussen kerk en wereld nooit meer overbrugd zal worden.
Jesaja had het er indertijd al over: “Herleven zullen uw doden – ook mijn lijk –, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de gramschap over is. Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en haar verslagenen niet langer bedekken”[4].
Daniël was indertijd zo mogelijk nog explicieter: “Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen ontwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos”[5].
Welnu, Mattheüs wil in hoofdstuk 27 laten blijken: de macht van de dood is overwonnen. Hij wil aantonen dat de volmaakte verlossing van de gelovigen op handen is!

Als we in de komende weekwisseling Pasen vieren, doen we dat omdat we begrijpen dat het leven op aarde nog maar het begin is. Wij zullen opstaan tot een nieuw leven. Er komt een heerlijke tijd aan. Een tijd die wij eigenlijk geen periode kunnen noemen. Dat is het niet. Die heerlijke tijd houdt namelijk nooit meer op.

Dat is natuurlijk fantastisch.
Magnifiek.
Fenomenaal.

Pasen is een heel toekomstgericht feest, dat gevierd wordt in een wereld waarin van alles fout gaat. We vieren Pasen in een samenleving waarin velen, vanwege allerlei traumatische gebeurtenissen, beschadigd rondlopen.
We horen nog altijd over overleden bisschoppen in de Rooms-Katholieke Kerk die zich eertijds aan seksueel misbruik schuldig maakten[6].
We horen nog steeds verhalen van oude mensen voor wie de Tweede Wereldoorlog eigenlijk nooit voorbij is. “In mijn hoofd is het één groot slagveld. Ik zie altijd maar bloed. Kom ik een lantaarnpaal voorbij en dan denk ik: twee haken zitten er aan beide kanten. Aan elke haak kunnen ze er eentje ophangen. De oorlog is nooit voorbijgegaan. Ik kan mijn verdriet niet kwijt”[7].
En er is ook die bekommernis die nooit genoteerd wordt. Het leed van hen die geliefden hebben begraven, bijvoorbeeld. Hoe oud men ook wordt, die treurnis schrijnt altijd. De rouwkaarten liggen, om zo te zeggen, altijd op tafel.

Jezus Christus is opgewekt.
Dat Evangelie gaat de wereld door.

En wat verandert er dan nu voor ons?
Antwoord: we zitten niet meer vastgeketend aan de zonde. Natuurlijk, we zijn altijd behept met fouten en grote tekortkomingen. Maar al die tekorten zijn, als het goed is, geen beheersende factor meer in ons leven. Om met Romeinen 6 te spreken: “Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn”[8].

Een christenleven is nooit een en al rampzaligheid.
Nee, er is geen zinnig mens die zich verheugt over al die illegale immigranten die vanuit Noord-Afrika in gammele bootjes de oversteek naar Europa wagen. Wie daarvan de beelden ziet, denkt bij zichzelf: kan niemand daar wat aan doen[9]?
Weken lang is tevergeefs gespeurd naar overblijfselen van het vliegtuig van Malaysia Airlines dat op 8 maart van dit jaar van de radar verdween. Ondanks de grote inzet van mensen en het gebruik van zeer geavanceerde technieken ziet men geen resultaten[10].
Ziedaar, twee willekeurige voorbeelden van situaties waarin de zo machtig lijkende mens jammerlijk faalt.
U kunt er zelf vast óók nog heel veel bedenken.
En toch is dat christenleven heilloos noch noodlottig.
Ach ja, alle ellende van de wereld ligt misschien als een steen op onze maag.
Laten wij echter – als dat zo is – maar bedenken dat heel wat overleden mensen, toen Christus’ lijden voltooid was, uit hun graven kwamen. Een voorproefje was dat. Een voorschot op de totale vernieuwing van de wereld.
Het begin is er. De nieuwe wereld komt er aan!

Noten:
[1] Mattheüs 27:52.
[2] Mattheüs 27:54.
[3] In dit artikel gebruik ik onder meer de webversie van de Studiebijbel.
[4] Jesaja 26:19-21.
[5] Daniël 12:2 en 3.
[6] Zie bijvoorbeeld: “Bisdom hield misbruik Gijsen stil”. In: Nederlands Dagblad, maandag 14 april 2014, p. 2.
[7] Peter Sneep, “De oorlog is nooit voorbij”. In: Nederlands Dagblad, maandag 14 april 2014, p. 15.
[8] Romeinen 6:4, 5 en 6.
[9] Zie: “Tientallen vrouwen, kinderen en duizenden mannen gered”. In: Reformatorisch Dagblad, zaterdag 12 april, p. 1.
[10] Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines-vlucht_370 .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: