gereformeerd leven in nederland

26 mei 2014

Blind verzet

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Wij leven in de week van de Hemelvaartsdag. Wij denken aan de dag dat de Here Jezus Christus – na gedane arbeid op aarde – terugging naar het machtscentrum van de wereld: de hemel.
Hoeveel macht onze God heeft, blijkt bijvoorbeeld uit Exodus 9.
Ik citeer: “En de HERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, opdat er hagel over het gehele land Egypte kome, over mens en dier en over al het veldgewas in het land Egypte. Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de HERE liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde, en de HERE deed het hagelen over het land Egypte. En, terwijl er vuur door de hagelbuien heen flikkerde, hagelde het zo buitengewoon zwaar als nooit tevoren in het gehele land der Egyptenaren, sinds zij tot een volk geworden waren”[1].

U weet het ongetwijfeld: dit is de beschrijving van één van de tien plagen. Van de zevende, om precies te zijn.
In die tien plagen wordt duidelijk hoe groot de kloof is tussen geloof en ongeloof. Tussen Godvrezenden en goddelozen. Tussen de kerk en de wereld.
De Here toont vanuit de hemel Zijn macht. De Egyptische farao laat zien hoe groot het blinde verzet is van Gods tegenstanders.

Blind verzet, inderdaad.
Zou de Egyptische farao na zes plagen niet begrijpen dat de hemelse Heer machtiger is dan hij? Vast wel.
En bovendien: welke weldenkende regent ziet werkeloos toe hoe zijn land totaal geruïneerd wordt? Maar dat blijkt het kernpunt niet te zijn.
De kwestie is deze: “…toen Farao zag, dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen; hij liet zijn hart niet vermurwen, hij noch zijn dienaren. Het hart van Farao verhardde, zodat hij de Israëlieten niet liet gaan – zoals de HERE door Mozes gezegd had”[2]. Met andere woorden: als de ergste ellende voorbij is gaat de Egyptische heerser gewoon door waar hij gebleven was.
De farao heeft vast goede ogen. En toch is hij blind.

Het is droevig, maar waar: eenzelfde patroon zien wij eeuwen later nog steeds.

Neem nu Nederland.
De ontkerkelijking is groot. Secularisatie is aan de orde van de dag.
Gaat het nu goed met Nederland? Zeker niet. Zo ongeveer iedereen is het er, bijvoorbeeld, wel over eens dat het klimaat in ons land verhardt. Een paar jaar geleden, het was in 2009, was in een manifest van de Raad van Kerken al te lezen: “Overal in onze samenleving is de onzekerheid en vaak ook de angst over de toekomst van ons land voelbaar. Door de razendsnelle veranderingen in de samenleving en de grote verschuivingen in de onderlinge verhoudingen voelen velen zich vervreemd in de eigen woonomgeving, een levensgevoel dat door de financiële en economische crisis nog verder aangejaagd wordt”[3]. Dat gevoel is, als ik het goed zie, de laatste jaren niet veranderd. Integendeel.
Slechts weinig mensen komen op het idee dat de oorzaak van allerlei moeilijkheden ligt in het negeren van de Here. Men bedenkt niet dat de terugkeer naar Gods Woord het begin van de oplossing voor allerlei problemen is.
Mensen zijn blind geworden. Anno 2014 is er, als u het mij vraagt, nog altijd heel veel blind verzet.

Maar hoe is het op het kerkplein?
Ook daar heerst blindheid. De prediking wordt gaandeweg minder overtuigend, minder dringend. Allerlei kerkmensen lopen verdwaasd rond. Zij zijn de kerk uit gelopen. Maar waar moeten zij zich nu melden?
Op het kerkplein zijn allerlei discussies te horen. Men spreekt over zeer principiële kwesties. Maar ook over materiële zaken. Er is onenigheid. Denderende ruzie, soms. Gelovige mensen zeggen narrig dingen als: ‘Als dit zo blijft, ga ik bij deze kerk weg. Waar ik naar toe ga weet ik nog niet. Daar zal ik het nog eens met mijzelf over hebben’.
Massa’s mensen voelen wel aan dat het in heel veel kerkgenootschappen helemaal de verkeerde kant op gaat. Maar zij voelen zich niet in staat om de ontwikkelingen te keren; meestal kunnen zij dat trouwens ook niet. Het is tijd om een keuze te maken, zeggen veel mensen. Sommigen staan peinzend op de drempel van de kerk. ‘Ik moet’, zeggen zij ietwat twijfelend, ‘maar eens ergens anders kijken’.
Maar wie vraagt er eigenlijk nog: wat wil de Here van mij?
Ziet u dat veel mensen met blindheid geslagen zijn?

In Exodus 9 toont de Here in de hemel Zijn macht.
Het is belangrijk dat ware gelovigen vandaag beseffen waar het machtscentrum van deze wereld zich bevindt. Dat bevindt zich niet bij de heer Obama. En ook niet bij meneer Poetin. Het bevindt zich bij de hemelse God.

Het is dat machtscentrum waar onze Heiland op de Hemelvaartsdag, na gedane arbeid, weer naar binnen ging.
Laat het ons maar weer gezegd zijn: op die eerste Hemelvaartsdag gebeurde er wat!

Nog is het einde niet.
Er mag nog wat meer worden gezegd.
Want wie goed kijkt, ziet in Exodus 9 ook Gods genade. Wij lezen namelijk ook: “Zie, Ik zal het morgen om deze tijd zeer zwaar laten hagelen, zoals in Egypte nog niet gebeurd is van de dag af, dat het gegrondvest werd, tot nu toe”[4].
De zevende plaag wordt dus nog een dag uitgesteld.
Dat is, naar mijn idee, kenmerkend voor de manier waarop de Here werkt. Kent u 2 Petrus 3 nog? “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen”[5].

Laten wij oppassen voor blind verzet.
Laten wij ons naar de Here toe keren.
Dan komt ook eens het moment waarop wij de hemel binnen mogen gaan.

Noten:
[1] Exodus 9:22, 23 en 24.
[2] Exodus 9:34 en 35.
[3] Zie http://www.raadvankerken.nl/pagina/941/pastores_tegen_verharding .
[4] Exodus 9:18.
[5] 2 Petrus 3:9.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: