gereformeerd leven in nederland

21 juli 2014

Ramp

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , , , ,

Donderdag 17 juli 2014 zal de geschiedenis in gaan als een zwarte dag in de luchtvaartgeschiedenis. Malaysia Airlines-vlucht MH17 – ook aangeduid met de code KL-4103 – stortte neer in Oost-Oekraïne. Er waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden aan boord. Daarvan hadden niet minder dan 194 mensen de Nederlandse nationaliteit. Overlevenden van de vliegtuigcrash waren er niet.
De Boeing 777-200ER vloog op tien kilometer hoogte boven oorlogsgebied. Het toestel werd, zo wordt van verschillende kanten gezegd, getroffen door een luchtdoelraket[1].

Alle media brachten het nieuws uiteraard groot en uitgebreid.
Wij keken allen verbijsterd toe.
En wij vroegen: hoe kan dit?
En wij vroegen ons af: waarom moest dit zo gaan?
Zoveel nietsvermoedende mensen vonden de dood!

Daar worden u en ik stil van.
Wij denken aan zoveel nabestaanden. Wat een verdriet is er in hun leven gekomen!
Er zijn tranen. En er is onpeilbaar verdriet. In feite is de situatie één brok rouw en treurnis.
Maar, wat mij aangaat, ik zou al die mensen zo graag Schriftuurlijke troost geven.
Laten wij het als Gereformeerden blijven belijden: ook in deze omstandigheden is de Here God present!

Hierbij denk ik onder meer aan Ezechiël 7[2].

In dat Schriftgedeelte wordt duidelijk dat voor de Here de maat vol is. Hij kondigt het oordeel aan.
Van medelijden is geen sprake meer. Het oordeel komt. De Here maakt duidelijk dat alle afgoderij van Zijn volk niet zonder gevolgen blijft.
Die woorden spreekt Ezechiël aan het adres van de naar Babel weggevoerde mensen. Ze zullen het moeten weten: de verwoesting van hun land zal zeker komen.

Dat is natuurlijk niet best.
En toch kunnen wij een lichtpunt ontwaren.
Sterker: een groot licht schijnt dwars door de duisternis.
Want: de Here is aanwezig. De Here is volop actief.
Als wij onophoudelijk boos moeten zijn, keren we ons op de lange duur af. We willen niks meer te maken hebben met de persoon die ons boos maakt. We hebben het er helemaal mee gehad. Als die man de verkeerde kant op wil…, laat ‘m dan gaan! Wij trekken onze handen van hem af. We kunnen niks meer met hem.
Zo is het bij de Here niet. Wat er ook gebeurt, hij blijft er bij. Ook al loopt Zijn volk 500.000 keer bij Hem weg, Hij blijft actief aanwezig. Hij blijft ter plaatse. Hij laat Zijn volk niet los.
Waarom niet? Antwoord: omdat Hij de God van het verbond is.

Leest u maar mee in Ezechiël 16: “Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken, en een eeuwig verbond met u oprichten”. En: “Ik zal mijn verbond met u oprichten; en gij zult weten, dat Ik de HERE ben, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet – wanneer Ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt, luidt het woord van de Here Here”[3].
En in Ezechiël 34: “Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen”[4].
En in Ezechiël 37: “Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten, een eeuwig verbond met hen zal het zijn; Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal bij hen zijn; Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten, dat Ik, de HERE, het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat”[5].
Dat is het kader van Ezechiëls profetie. Dat is de omlijsting van Gods Woord. Ja ook van de toorn, van de woede, van de boosheid.

De Here God zegt dus niet: u ziet maar hoe u ’t verder redt, maar u doet het maar zonder Mij.
Dat zegt de Here nooit. Helemaal nooit.

In Ezechiël 7 zegt de Here: zoals u Mij hebt behandeld, zo zal Ik ook u bejegenen.
Er komt strijd. Oorlog. Honger. Pest. Maar voor een ordentelijke begrafenis ontbreken de rust en de ruimte.

De God van hemel en aarde windt er geen doekjes om: “Angst komt; dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet. Ramp op ramp zal komen, gerucht op gerucht zich verbreiden. Zij zullen een gezicht begeren van een profeet, aan de priester zal een aanwijzing ontbreken en raad aan de oudsten”[6].
Wij zien het: iedere vorm van welzijn is verdwenen.
Ramp op ramp – calamiteiten stapelen zich op. Wanhoop en wanorde zullen aan de orde van de dag zijn.
Dat is Ezechiël 7.

Is het wel gepast om daarover te spreken en te schrijven als we de vliegtuigramp nog in ons achterhoofd hebben?
Moeten we dit nu één op één toepassen op die vliegtuigramp?
Antwoord: nee, zeker niet.

Maar bij dit alles worden we door de Here God wel bepaald bij de manier waarop mensen met God omgaan.
Als het maar enigszins kan, laten mensen God los.

En daar komt nog wat bij.
De buitenkant van de mensen laat vaak nog wel een laagje beschaving zien. Een vernisje van netheid en wellevendheid.
Maar er hoeft maar iets te gebeuren of de haat breekt zich baan. Vrede en rust bestaan soms bij de gratie van een wankel evenwicht. Als die balans plotsklaps doorslaat, zien we machtsspelletjes. Gemaakte vriendelijkheid, die ten diepste vijandschap is. Leugens. Voordat je ’t weet wordt de samenleving een chaos. Een baaierd van anarchie, tuchteloosheid en vuilnis.

De Here laat dat in Zijn Woord zien.
En dat is niet voor niets.
In profetieën zoals die in Ezechiël 7 opgetekend staan, staat een impliciete vraag. Namelijk deze: mensen, begrijpt u onderhand dat het leven zonder Mij helemaal niks meer wordt?
En er is meer.
Er staat ook een impliciete oproep. ‘Mensen, geloof in Mij, want alleen Ik kan u redden!’.
Laten wij daarbij niet vergeten dat het Woord van God zeker ook een Woord voor de kerk is. De Here zegt tegen ons: ‘Geliefden, volhardt in uw geloof. Toon gelovig doorzettingsvermogen, ook in deze situatie’.

Wij kunnen zeggen: wij zijn zondig. Of: als we maar even de gelegenheid hebben, maken we er als mensen – hoe goedwillend ook – een chaos van.
En dat is waar.
Maar ware gelovigen mogen ook Ezechiël 36 lezen. En daarbij moeten we dan vooral de juiste accenten leggen: “Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn”[7].
Ziet u waar de klemtoon in deze verzen ligt? Het accent ligt op de vernieuwende activiteit van de Here!
We mogen alles van Hem verwachten.
We mogen ons leven in Zijn handen leggen. Vol vertrouwen. Biddend en werkend.

Zou het te boud zijn om te stellen dat de Here ons op donderdag 17 juli 2014 op schokkende wijze heeft getoond hoezeer waar geloof in onze wereld dringend noodzakelijk is?

“En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben”.
Met die woorden eindigt Ezechiël 7[8].
Daarin zit, in verband met de verdere inhoud van het hoofdstuk, natuurlijk veel dreiging.
Maar voor gelovigen biedt dat Woord ook troost.
Want voor hen is de boodschap luid en duidelijk. Het is deze: de Here is er bij. Hij is ter plaatse.

En ook vandaag mogen we het blijven belijden: de Here is present!
Bij alle tranen. In alle rouw. En bij diep verdriet.

Noten:
[1] Zie onder meer http://nl.wikipedia.org/wiki/MH17 .
[2] In het onderstaande gebruik ik onder meer de webversie van de Studiebijbel.
[3] Achtereenvolgens citeer ik de verzen 60, 62 en 63 uit Ezechiël 16.
[4] Ezechiël 34:25.
[5] Ezechiël 37:26, 27 en 28.
[6] Ezechiël 7:25 en 26.
[7] Ezechiël 36:25-28.
[8] Dat is de laatste zin van Ezechiël 7:27.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: