gereformeerd leven in nederland

24 juli 2014

Een wolkeloze morgen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , , , , , ,

‘Moet je kijken… geen wolkje aan de lucht’.
Dat hoorde ik gisteren, zo tegen een uur of 10, een meisje roepen. Het gebeurde op een veld van een camping te Rheeze. De zon scheen uitbundig. De campinggasten wandelden en fietsten ontspannen de dag in[1].
De waarneming van het meisje klopte.
Het mooie weer leek fel te contrasteren met de dag van nationale rouw die Nederland gisteren beleefde. De dag van nationale rouw – vanwege de ramp met de MH17[2].

Geen wolkje aan de lucht – die situatie wordt ook in Gods Woord beschreven.

David heeft het erover, aan het einde van zijn leven.
In 2 Samuël 23 zegt hij:
“De Geest des HEREN spreekt door mij,
zijn woord is op mijn tong;
Israëls God spreekt,
Israëls Rots zegt tot mij:
Een rechtvaardige heerser over de mensen,
een heerser in de vreze Gods,
hij is als het morgenlicht bij het opgaan der zon,
een morgen zonder wolken:
door de glans na de regen
spruit jong groen uit de aarde”[3].

De Heilige Geest heeft in Davids hart een woning gemaakt[4]. Dat deed Hij toen David in 1 Samuël 16 tot koning werd gezalfd: “Van die dag af greep de Geest des HEREN David aan”[5].
Maar nu gebeurt er iets heel bijzonders.
David kondigt het af: wat hij nu uitspreekt, dat heeft hij niet zelf bedacht. Op dit moment is hij de mond van de Here. Hij is een profeet. Hij spreekt woorden van de Here uit.

De Here zegt: een machthebber die de Here vreest is te vergelijken met de helderheid die te zien is met het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Zo’n regeerder doet onder meer denken aan een wolkeloze ochtend. De zon heeft dan alle kans om te schijnen.
Debora en Barak zingen in Richteren 5: “…die Hem liefhebben zijn als de opgaande zon in haar kracht”[6].
Niet alleen machthebbers laten het leven oplichten. Ieder mens die de Here vreest werpt nieuw licht op het aardse leven.

Dat klinkt allemaal prachtig.
Maar hoe kan dat allemaal?
Zondige mensen en een wolkeloze ochtend: zijn die wel verenigbaar?
Toch wel.
Want in 2 Samuël 23 staat ook:
“Toch heeft Hij mij een eeuwig verbond gegeven,
geordend in alles en verzekerd.
Want al mijn heil en alle welbehagen,
zou Hij die niet laten uitspruiten?”[7].
Nee, David vindt van zich zelf niet dat hij in zijn leven zo’n wolkeloze ochtend is: “Maar niet alzo mijn huis bij God!”[8]. Echter: de Here maakt het leven wolkeloos. In 2 Samuël 7 had Hij al tegen David gezegd: Salomo “zal mijn naam een huis bouwen, en Ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen”. Voor immer. De Statenvertaling heeft daar: “Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid”[9]. Op die manier worden wij doorverwezen naar Jezus Christus.

De Farizeeën weten het in Mattheüs 22 wel: Christus is Davids Zoon. Die aanduiding heeft voor de Joodse kerkleiders een nationale en politieke betekenis.
Maar Jezus zegt dan Zelf: “De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden onder uw voeten gelegd heb”[10]. Met andere woorden: Jezus Christus heeft een hemelse, Goddelijke oorsprong; Hij heeft ook nog een roeping in de hemel.
Hij is de Koning die regeert!
Tot in eeuwigheid!

Een wolkeloze ochtend heeft ons, als u het mij vraagt, iets te zeggen.
Een heldere dag vertelt ons dat we verder moeten kijken dan onze eigen sores.
Een wolkeloze hemel deelt ons mede dat er meer is dan de dag van nationale rouw die wij gisteren beleefden.
Een mooie zomerdag leert ons om op de toekomst gericht te zijn. Nee, niet alleen op het werk dat wacht. Nee, niet alleen op het kerkelijk seizoen dat, zo de Here wil, in september aanstaande weer beginnen gaat.
Maar op de toekomst waarin niets die wolkeloze hemel bederven kan.

David had het er al over.
Dus waarom zouden wij er niet over spreken en schrijven?

Noten:
[1]
Mijn vrouw en ik zijn in het rijke bezit van een caravan op camping ‘De Oldemeyer’ te Rheeze, een dorp bij het Overijsselse Hardenberg. Daar genieten wij van het mooie zomerweer dat de Here ons momenteel geeft.
[2] Naar aanleiding van die gebeurtenis schreef ik mijn artikel ‘Ramp’, hier gepubliceerd op maandag 21 juli 2014. Het artikel is te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2014/07/21/ramp/ .
[3] 2 Samuël 23:2, 3 en 4.
[4] In dit artikel gebruik ik onder meer de webversie van de Studiebijbel.
[5] 1 Samuël 16:13.
[6] Richteren 5:31.
[7] 2 Samuël 23:5 b.
[8] 2 Samuël 23:5 a.
[9] 2 Samuël 7:13.
[10] Mattheüs 22:44.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: