gereformeerd leven in nederland

27 augustus 2014

De vraag om Gods oordeel

Psalm 137 is een treurige psalm[1]. Wij lezen over mensen uit Israël die huilend aan Babylonische rivieren zitten. Wij horen over een diep verlangen naar de tempel van Jeruzalem.
Wat moeten wij vandaag aan met dat kerklied[2]?

Om te beginnen kunnen we zeggen dat de ballingen van Israël – zeg maar even: de kerkmensen van die tijd – het oordeel van de Here eerbiedigen. Ze zeggen niet: ach, het valt allemaal wel een beetje mee. Of: laten we de straf van God maar gewoon negeren, en zoveel mogelijk doorgaan.
Nee, zij begrijpen best dat de Here hen straft.
Zij hebben ook wel door waarom Hij dat doet.

En de mensen in Babel? Die zeggen: we willen best eens een lied van Israël horen; zing maar eens wat prettig klinkende deuntjes. In Babel zijn ze wel vertrouwd met allerlei vreemde godsdiensten. Babel is immers een wereldmacht? Van al die andere culturen en al die nieuwe religies krijg je als vanzelf een oecumenische instelling. En daarom zeggen de Babyloniërs: die liederen van jullie willen we ook best horen.
Daar ligt de kern van de zaak. In Babel wil men graag dat Israël een beetje mee gaat doen. En waarom? Antwoord: dan worden die Israëlieten een beetje minder afwijkend, minder gelovig, minder antithetisch.
Deze manier van doen van Israël vinden de Babyloniërs onjuist. Zij ervaren die instelling als uiterst onaangenaam.
Maar de Israëlieten willen de herinnering aan Jeruzalem levend houden. Ze verlangen naar een vernieuwde, hechte band met hun God. De Israëlieten willen zich niet aanpassen. Ze wensen antithetisch te blijven: tegengesteld aan dat goddeloze Babel. Onaangepast. Echt godsdienstig! Zeker, dat is wel eens anders geweest. Maar het volk van God heeft zijn les geleerd. En de Israëlieten beseffen het terdege: als we bij onze God weglopen straft Hij ons weer.
Deze psalm leert ons bescheidenheid – we kennen onze positie tegenover de Heer van hemel en aarde.
Deze psalm leert ons ook liefde voor de Here en voor de kerk – die moeten wij levend houden!

Babel keert in Openbaring 17 en 18 terug.
Ik citeer een stukje uit Openbaring 17: “Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. Hier is het verstand, dat wijsheid heeft: de zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen: vijf ervan zijn gevallen, een is er nog en de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest, dat was en niet is, is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven en het vaart ten verderve. En de tien horens, die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen”[3].
Waar het om gaat is dit: in Psalm 137 zien we enkele voortekenen van de strijd uit Openbaring 17. Het is van belang dat de kerk ziet waar zij staat. Dat geldt ook in 2014. Ook vandaag behoren ware gelovigen zich antithetisch op te stellen.

Kerkmensen die zich zo opstellen, kunnen ook vrijmoedig om Gods oordeel vragen.

Laten we daarbij niet vergeten dat het volk van God, dat daar in Babel is, de profetieën van Jesaja kent.
Die uit hoofdstuk 13 bijvoorbeeld: “En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën, zal worden als Sodom en Gomorra, toen God ze onderstboven keerde; het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht”[4].
En die uit hoofdstuk 21 bijvoorbeeld: “Gevallen, gevallen is Babel, en alle gesneden beelden van zijn goden heeft Hij ter aarde verbrijzeld”[5].
En daarom begrijpen de kerkmensen dat zij om Gods oordeel over Zijn tegenstanders mogen vragen. Jesaja heeft er immers al over gesproken? Nou dan!

Als wij bidden, zeggen we graag: Here, u hebt dit of dat beloofd.
Maar ware gelovigen mogen ook zeggen: u hebt gedreigd met het oordeel over Uw vijanden; laat het dan maar komen. Daar hebben wij alle recht toe!

In Jesaja 13 staat het: “En hun kinderen zullen voor hun ogen verpletterd worden”[6].
De kerk mag het beseffen: als de Here een oordeel velt doet Hij dat altijd rechtvaardig.

In de Openbaring van Johannes wordt er in hoofdstuk 22 niet omheen gedraaid: “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet”[7]. Maar daar staat dan bij: “Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!”[8].
Dat alles betekent in ieder geval dat de kerk van 2014 in feite nog altijd gelovig om het oordeel vraagt. En de kerk weet ook dat dat oordeel echt komt.

In dat licht bezien is onze belijdenis – Hij zal komen “om te oordelen, de levenden en de doden” – enorm actueel[9]!

Noten:
[1] Deze onderwerpskeuze is ingegeven door het feit dat ik Psalm 137:1 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek) in De Bazuin toelicht. Die korte uitleg verschijnt vandaag, woensdag 27 augustus, in dat Gereformeerd kerkblad. En wel in de rubriek ‘Psalm van de Week’. De toelichting werk ik in dit artikel uit.
[2] In het onderstaande maak ik onder meer gebruik van een preek van ds. G. Zomer sr. (1925-1982) over Psalm 137. Deze preek is ook opgenomen in “Uit liefde tot Sion”, een bundel met 15 preken van ds. Zomer. – (Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak B.V., © 1983). – De preek staat op p. 9-17.
[3] Openbaring 17:8-14.
[4] Jesaja 13:19 en 20.
[5] Jesaja 21:9 b.
[6] Jesaja 13:16.
[7] Openbaring 22:17.
[8] Openbaring 22:20.
[9] Dit citaat komt uit de Apostolische Geloofsbelijdenis.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: