gereformeerd leven in nederland

15 september 2014

Schoonheden

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

Ons bewustzijn wordt gereinigd, las ik onlangs in Hebreeën 9[1].
Onze opvattingen en denkbeelden worden schoongemaakt.
Het staat er zo: “Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?”[2].

De Here God houdt grote schoonmaak in ons leven.
Daardoor krijgen wij meer ruimte.
Wij ontvangen zicht op het werk van de levende God.

Wij leven in een tijd waarin via allerlei media allerlei bloederige taferelen tot ons komen. Oorlogsbeelden komen op televisie langs. Oekraïne, Irak, Syrië, Israël en de Gazastrook: u en ik kunnen daar vandaag niet meer omheen.
Dat is soms onwezenlijk. Het is ronduit afschuwelijk.
En we denken bij onszelf: wat een verdorven wereld is dit toch! Wat een verrotte samenleving is dit!

Natuurlijk wennen zulke gebeurtenissen nooit.
Maar we houden wel rekening met gruwelijkheden. Want ach, we lezen al vele, vele jaren de kranten. De televisie staat al vele jaren met grote regelmaat aan.
Wellicht is dat de reden dat een tekst als die uit Hebreeën 9 soms een beetje aan ons voorbij lijkt te gaan.

Trouwens: ook het offeren van een jonge koe komt uit een heel andere wereld.
De as van die jonge koe – de vaars – die buiten de legerplaats van Israël bewaard was, werd vermengd met stromend water. Zo werd het reinigingswater gemaakt. Met dat water werd iemand gereinigd die een dode aangeraakt had. Met datzelfde water werd ook de tent gereinigd, en verder alle voorwerpen in de tent waarin de dode gelegen had. Dat begrijp ik als ik Numeri 19 doorkijk.
Dat reinigingswater was, lijkt mij zo, niet al te schoon. Waarom werden Israëlieten rein verklaard, uitgerekend na een ritueel met dergelijk water? Antwoord: omdat de Here hen rein en zuiver verklaarde. Dat is de inzet van Numeri 19: “De HERE nu sprak tot Mozes en Aäron: dit is het wetsvoorschrift, dat de HERE gebiedt… “[3].
Het was een kwestie van geloof.

De Hebreeënschrijver zegt eigenlijk:
* in Numeri 19 moest het volk in de reiniging door de Here geloven
* aan de gebeurtenis in Hebreeën 9 moet u nog meer geloof hechten.

Waarom?
Omdat het in Hebreeën 9 over het bloed van Christus gaat. God en mens in Eén. De hemelse Heer werd mens. En Hij bleef God.
Welbeschouwd is dat nog onbegrijpelijker dan dat merkwaardige water uit Numeri 19. Maar het gaat hier ook niet over uw bevattingsvermogen. Geloof het nou!

In Hebreeën 9 gaat het over dode werken.
Dode arbeid: wat is dat?
Dat is arbeid die niet overeenkomstig Openbaring 14 is. Ik heb het oog op die hemelse proclamatie: “Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na”[4].
Nu weet ik wel dat geen enkel werk van ons goed is. Overal kleven zonden aan. Maar het gaat er om dat we ons werk in de Here doen. Dan wordt onze arbeid door Christus’ bloed gereinigd.
Er zijn veel activiteiten die niet bij de Here passen. Er zijn gedachten die niet in het leven van ware gelovigen thuis horen. Dat betreft – om met de kanttekeningen bij de Statenvertaling te spreken – “zondige of vleselijke werken, waarvan het einde de dood is”[5]. Het gaat om bezigheden waarmee u, als u het ês goed bekijkt, een voorschot op de dood neemt.
Zulke gedachten verdwijnen steeds meer uit het leven van Gods kinderen. Dergelijke dingen gebeuren steeds minder vaak in het leven van kerkmensen.

U merkt het: ik ben daar heel stellig in.
In Hebreeën 9 staat namelijk niet dat wij nu eindelijk eens ijverig aan het werk moeten gaan.
Er wordt gevraagd: als dat reinigingswater, vanwege de macht van God, reinigende kracht had – en dat was zo! -, zou dan Christus’ bloed niet nog veel meer schoonmaakkracht hebben? Het antwoord is helder: natuurlijk heeft het bloed van de Heiland enorme kracht. Nou dan!
Daarom verdwijnt die dooie arbeid uit het leven. Dat gebeurt niet omdat wij zulke nette mensen zijn. Dat is een zaak die voortvloeit uit het stromen van Christus’ bloed.

Er zijn een heleboel mensen die dat niet geloven.
Zij kijken naar hun eigen ellende, of de drama’s in levens van mensen om hen heen. En dan zeggen zij: waarom gebeurt dat toch allemaal?
Op dat punt houden veel mensen op met redeneren. Zij blijven steken in hun eigen lijden.
Wilt u een voorbeeld?
Laatst zag ik op de televisie het EO-programma ‘Geloven op 2’. Het programma kwam uit Doesburg. En de vraag aan mensen op straat was: komt u in uw omgeving veel onrecht tegen? Een man vertelde over zijn zieke buurjongen. De jongen van een jaar of 11 heeft leukemie. ‘Dat vind ik onrecht’[6]. U ziet het: mensen bepalen wat hun vrienden en kennissen verdiend hebben. Die mensen weten wat hun vrienden toekomt. Ten diepste menen die mensen blijkbaar dat God de zaken nogal oneerlijk aanpakt… Het is duidelijk dat die leukemie droevig stemt. Die ziekte levert veel verdriet op – bij de patiënt zelf, en bij allen die om hem heen staan.

De kwestie is: Gereformeerden leren af om in hun eigen treurnis te blijven rondcirkelen.
Hoe leren zij dat af?

God de Vader ontwierp een plan.
Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde. Om te lijden en te sterven, notabene!
Waarom gebeurde dat toch?
Daar kunnen wij wel een antwoord op geven. De Here heeft het ons in Zijn Woord geopenbaard.
Maar dan moeten u en ik niet in ons eigen lijden blijven steken. Toegegeven: er zijn tijden waarin ons persoonlijke lijden veel aandacht vraagt. Maar daarmee houdt het niet op.
De dood is overwonnen.
Wij mogen geloven dat Christus voor ons gestorven is.

En zo wordt iedere ware gelovige een schoonheid.
Het moet gezegd: ware gelovigen blijven kleine mensen.
Maar binnenin hun leven zien zij, na veel hemels schoonmaakwerk, steeds vaker iets van de glans van God.

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik in maart 2010 schreef.
[2] Hebreeën 9:13 en 14.
[3] Numeri 19:1 en 2a.
[4] Openbaring 14:13.
[5] Zie http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Hb6.htm .
[6] Het betreft een uitzending op dinsdag 12 augustus 2014, vanaf 18.00 uur op Nederland 2.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: