gereformeerd leven in nederland

19 september 2014

Na Prinsjesdag

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Afgelopen dinsdag, 16 september, was het Prinsjesdag. In de dagen daarna gingen de dames en heren parlementariërs kijken naar de staat van het land. Zij hielden, zoals dat officieel heet, de Algemene Beschouwingen.
ChristenUnie-voorman Slob sprak in de Tweede Kamer: “‘Meer dan ooit worden we gedwongen na te denken en te spreken over de waarden die ten grondslag liggen aan ons handelen. Waar staan we voor? Hoe kijken we naar dit land en de wereld waarin we leven?’”[1].

Ik zal u eerlijk zeggen dat ik daar een flinke zak zout naast zet. Want aan een korreltje heb ik lang niet genoeg.
Meer dan ooit? Is er in, laten we zeggen, tweeduizend jaar nog nooit een periode geweest waarin men net zo intensief moest nadenken over normen en waarden in de maatschappij? Kom nou…
Worden we ergens toe gedwongen? Dat gaat meevallen. Ik zie nog nergens een lakei in livrei, die voortdurend roept: ‘Thans zult gij beleid maken’. Ik bedoel maar: overdrijven is in de politiek een gewaardeerde tak van sport.

Even zo goed ligt daar die vraag: welke waarden behoren ten grondslag te liggen aan ons handelen in de maatschappij?

Mijn antwoord haal ik uit Mattheüs 7: “Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten”[2].
De Joodse rabbi Hillel sprak eens: “Alles wat u schadelijk acht, doe dat uw naaste niet aan. Dit is de ganse wet en al het andere is commentaar”[3]. In het apocriefe boek Tobit lezen we: “Doe een ander niets aan dat je zelf verafschuwt”[4].
Maar in Mattheüs 7 staat het dus heel positief.

In de afgelopen dagen is vaak gezegd dat de zittende regering te weinig ambitie toont.
Maar hierboven staat een formulering waaruit een ambitie spreekt die alle wereldburgers zouden moeten hebben.
En volgelingen van Christus moeten die in ieder geval hebben.

Nee, die ambitie is er – als u het mij vraagt – bij de Nederlandse regering niet. En ook niet bij het Nederlandse volk.
Dat zeg ik als ik kijk naar de ontwikkelingen met betrekking tot de zorg in Nederland. Wij weten allemaal dat er, als het over de zorg gaat, fors bezuinigd moet worden. Er komt nieuwe wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Heel veel mensen roepen dat de invoering van de nieuwe regels een chaos wordt. Of dat echt zo zal zijn moeten we natuurlijk afwachten.
Maar waar het me in deze alinea vooral om gaat, is dat de regering zich nu al indekt tegen kritiek op problemen bij de invoering van nieuwe regels en methodieken. In de Troonrede klonk het: “In het besef dat bij een operatie van deze omvang niet alles foutloos kan verlopen, zet de regering zich intensief in om invoeringsproblemen tot een minimum te beperken, samen met de gemeenten en samen met de mensen en organisaties die voorzieningen verzorgen en ontvangen. Daarvoor is in 2015 400 miljoen euro extra beschikbaar”[5]. Met andere woorden: om de grootste brandhaarden te bestrijden gooien we er 400 miljoen tegenaan. Vierhonderd miljoen: dat is voorwaar geen klein beetje! Klaarblijkelijk is de reden: we denken bij voorbaat al dat er van alles fout gaat…
Is dat de stijl van Mattheüs 7?
Mij dunkt van niet. Als de wetgever nu reeds bevroedt dat veel burgers in de problemen gaan komen, kan hij beter met de invoering van deze nieuwe regels wachten. De wetgever zelf opteert toch ook niet voor een enorm problematisch bestaan?

Die regel van Mattheüs 7 – behandel andere mensen net zo als u zelf bejegend zou willen worden – staat in een perikoop waarin alles draait om de gaven van God.
Om die gaven moeten wij bidden. Het is al een oude term in de kerk: de Here wil gebeden zijn. Daarmee wordt bedoeld dat God in het verbond eist dat wij Hem gelovig vragen om Zijn bijstand, om Zijn verzorging.
Wie in geloof bidt, weet zeker: er wordt prima voor mij gezorgd. Er staat namelijk: “Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden”[6].
Daarmee is niet gezegd dat ware gelovigen alles krijgen wat zij wensen.
Maar daarmee wordt wel gesteld dat die gelovigen van de Here ontvangen wat Hij voor hen nodig vindt.
Dat is de waarde die aan het handelen van Gods kinderen ten grondslag ligt.
Maar er is meer. Want als dat niet het fundament der politiek is, wordt het beleid visieloos. Als dat niet het fundament der politiek is zwalken beleidsmakers op de golven van de menselijke wilskracht en voortdurend wisselende emoties.

Naastenliefde begint bij God, en wordt gepraktiseerd in de kerk.
Naastenliefde moet altijd hoog in het vaandel van de kerk blijven staan.
Niet omdat wij zelf zulke brave mensen zijn.
Maar omdat de Here geeft wat Zijn kinderen nodig hebben.
Dat deed Hij gisteren. Dat doet Hij vandaag. Morgen zal Hij het ongetwijfeld ook doen.

ChristenUnie-voorman Slob vroeg in de Tweede Kamer: hoe kijken we naar dit land en de wereld waarin we leven?
Wat mij aangaat: ik lees eerst in Gods Woord, en dan kijk ik pas rond. Dat, geachte lezer, is reuze rustgevend. Heus waar.

Noten:
[1] Gerard Beverdam, “Coalitie en C3 vormen front”. In: Nederlands Dagblad (18 september 2014), p. 1.
[2] Mattheüs 7:12.
[3] Zie hiervoor de webversie van de Studiebijbel; commentaar bij Mattheüs 7:12.
[4] Tobit 4:15 a. Dit is de vertaling uit de Nieuwe Bijbelvertaling-2004.
[5] Zie “Bescherming bieden en werken aan weerbaarheid”. In: Nederlands Dagblad (17 september 2014), p. 6 en 7.
[6] Mattheüs 7:8-11.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: