gereformeerd leven in nederland

25 september 2014

Daniël 6 en het meervoud in de kerk

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Soms is Gods Woord hard[1].
Keihard.
Zo spijkerhard dat een argeloze lezer denkt: is dit nu wel eerlijk?

Als voorbeeld neem ik Daniël 6. Dat voorbeeld is trouwens niet geheel willekeurig gekozen. Dat zal nog wel blijken.

In Daniël 6 staat de geschiedenis betreffende Daniël in de leeuwenkuil. Die historie is wel bekend. Wij weten wel dat Daniël geheel ongeschonden uit de leeuwenkuil te voorschijn kwam.
Maar nu die tegenstanders.
Wat gebeurde er met hen?
Ik citeer: “En de koning gaf bevel, en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun vrouwen, en zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester; zelfs al hun beenderen vermorzelden zij”[2].
Ja, het staat er echt: “…hen, hun kinderen en hun vrouwen”.
Is dat nu wel eerlijk?

Jaren geleden zat een huisvriendin bij ons aan tafel. Er was een tijd dat zij onze bovenbuurvrouw was. Daarna bleef zij een huisvriendin. Zij is niet Gereformeerd. Maar ze luistert graag naar de lezing van Gods Woord. Liefst met een verklaring erbij.
Indertijd lazen wij Daniël 6.
Het oordeel over Daniëls tegenstanders verbijsterde onze vriendin. ‘Is dat nou wel eerlijk?’, vroeg ze. ‘Die vrouwen en die kinderen konden er toch niets aan doen?’.

Die reactie vonden wij wel begrijpelijk.
Wat hebben wij geantwoord? Wij hebben ongeveer het volgende gezegd.
‘Geloven is belangrijk. Het is onze redding. Het is de enige manier om te overleven. Maar geloven is niet alleen van belang voor ons persoonlijke leven. Het heeft ook alles te maken met onze kinderen. En ook met de mensen om ons heen. En dat laat Gods Woord ons ook zien’.
Dat hebben wij gezegd.

Meestentijds concentreren predikers zich op de levende God die zich in Daniël 6 manifesteert. En natuurlijk is dat helemaal terecht. We zien de macht van God. En de reikwijdte daarvan wordt door koning Arius geproclameerd.
Maar de scherpte van dat Woord wordt gaarne een beetje weggeslepen.
Tegenstanders worden door God gedood. Hun hele hebben en houden gaat eraan.
Die kant laten we maar liever zitten.
Dat is vreemd.
Want voor de kerk is Daniël 6 een stimulans om met Hem te blijven wandelen. Juist omdat we weten hoe het met Zijn tegenstanders kan aflopen, realiseren we ons des te meer dat ons hele leven een getuigenis zal moeten zijn!

Nu is het vandaag de dag in de mode om te zeggen: het doel van de kerk ligt vooral in de samenleving. Er was eens een kerkhistoricus in Tilburg die sprak: “Kijk hier. Ruim de helft van de studenten noemt zich religieus, dus de vraag ligt er. Maar het aanbod van de grote kerken sluit niet meer aan op de individuele vraag naar religie. Daar worstelt de katholieke kerk, maar ook protestantse kerk in Nederland mee. De kerk moet iets doen om duidelijk te maken dat je de religie bij de kerk vindt. En het is dan te simpel om te antwoorden: ’U vraagt in de verkeerde richting, dus bent U ons aanbod niet waard’”. En: “Je hebt mensen die voor de eucharistieviering komen, maar ook mensen die alleen in het koor zingen en alleen in de kerk zijn als ze moeten zingen. Er zijn zeer trouwe vrijwilligers en mensen die alleen in de kerk komen bij een begrafenis. Al die mensen moet de kerk serieus nemen. Ook de kritische gelovigen”[3].

Die samenleving is belangrijk.
Maar is die samenleving het doel van de kerk?
Nee.
De maatschappij is voor de kerk niet meer dan een pleisterplaats. Een tussendoel, plegen wij heden ten dage te zeggen. Want het uiteindelijke doel van de kerk is: God de eer die Hem toekomt. Bij die lof op God moeten zoveel mogelijk mensen betrokken worden.
Wij maken daarbij dan gebruik van de gaven die mensen hebben. Jazeker.
Maar die gaven gebruiken we vervolgens gezamenlijk ter ere van Hem.

En wij geven elkaar het goede voorbeeld.
Dat voorbeeld geven we aan onze kinderen.
En als wij kinderloos zijn, is daarmee niet alles gezegd.
Want we mogen het ook aan de mensen in onze omgeving laten zien: wij vertrouwen op God. Nee, zelf zijn wij geen ijzersterke mensen. Maar wij geven ons leven aan Hem over. En wij geloven het: nu komt het goed. Want Zijn beloften worden waar.
De kinderen moeten dat goede voorbeeld weer aan hun kinderen geven. En zo komt dat door de generaties heen. Zo wordt de Here door alle geslachten geëerd.

Dat geloven wij. Zo werkt het in de kerk. In de kerk spreken wij daarom meestal niet in het enkelvoud. Het meervoud staat bovenaan. In de kerk is het niet simpelweg ‘ik’. Meestal is het ‘wij’. Want God neemt ons mee naar Zijn toekomst. Met andere woorden: ik wandel niet op mijn eentje met Hem door deze wereld.

Daniël zei: “O, koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten, en zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor Hem onschuldig ben bevonden; maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan”[4].
Daarmee beleed hij dat God daar in actie was geweest. En dat was maar goed ook, want Hij want de Enige die in deze omstandigheden het leven van Daniël kon redden.
Vervolgens staat het er voor ons allemaal expliciet bij: “Toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel, dat men Daniël uit de kuil zou optrekken; Daniël werd uit de kuil opgetrokken, en generlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd[5].
Die ene dienaar van de Here, daar aan het Babylonische hof, werd niet over het hoofd gezien. Die ene gelovige rijksbestuurder, daar in Babel, werd echt nog wel door de Verbondsgod gesignaleerd.
Sterker nog: de Here zorgde er voor dat Daniël een curriculum vitae had dat klonk als een klok. Kijkt u maar: “Het behaagde Darius over het koninkrijk honderd en twintig stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn; en over hen drie rijksbestuurders, van welke Daniël er een was; aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven, opdat de koning geen schade zou lijden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was; en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen”[6].
Die ene eminente rijksbestuurder zag God heus wel.

Zou Hij dan die paar Gereformeerden in Nederland niet zien? Natuurlijk ziet Hij ze wel. Hij leidt hen door de tijd heen. En in 2014 zegt Hij: laat de kerk maar vertrouwen op Mijn borgtochtelijk lijden. Ja, vertrouw er maar op. Want Mijn beloften worden waar.

En laat u daarbij nooit wijsmaken dat u in de kerk eigenlijk een beetje individueel bezig bent.
Zo van: ‘heb jij al bij Zijn kruis gestaan? Of: ‘hebt u al naar Jezus aan ’t kruis gekeken?’.
Daar hoeft u namelijk niet naar te kijken.
We moeten vertrouwen op Zijn beloften. En dat doen wij in gezamenlijkheid. Uw geloof heeft gevolgen voor uw omgeving. Niet alleen wij zelf, maar ook onze familieleden worden tot een keuze gedwongen. En onze vrienden en kennissen. En onze collega’s.

Ook vandaag staat het nog in onze Bijbels: “En de koning gaf bevel, en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil, hen, hun kinderen en hun vrouwen”[7].
Daniël wees er ons dus al op: onze geloofskeuzes hebben niet alleen gevolgen voor ons zelf. Onze echtgenoten, onze kinderen en alle mensen om ons heen hebben ermee te maken.
In Daniël 6 blijkt sprake van het meervoud. Gods Woord is niet voor solisten en individualisten. Zijn Woord heeft consequenties in vele mensenlevens!

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een stuk dat ik in april 2007 schreef.
[2] Daniël 6:25.
[3] Zie http://kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=10713 .
[4] Daniël 6:22.
[5] Daniël 6:24.
[6] Daniël 6:2, 3 en 4.
[7] Daniël 6:25 a.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: