gereformeerd leven in nederland

30 september 2014

De dood overwonnen

“Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons had verworven”[1].
Die volzin staat in de Heidelbergse Catechismus. U vindt ‘m in Zondag 17.
Daar wordt de kern van het Evangelie zichtbaar: de dood is overwonnen.

Die blijde Boodschap moeten we in deze wereld goed belichten.
In de familie hebben we soms met sterfgevallen te maken.
In de kerk wordt het voor de eredienst afgekondigd als een broeder of zuster overleden is. En wij denken misschien bij onszelf: weer één weg…
Wij zien de rouwadvertenties in de dagbladen.
De journaals op televisie en radio tonen moord en doodslag.
En toch, geachte lezers, is er voor ware gelovigen geen reden om moedeloos en lusteloos te worden. Want: de dood is overwonnen.

Dat is ook de boodschap van Openbaring 12: “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood”[2].
In dat vers lezen we over de gelovigen die vanwege hun belijdenissen gedood zijn. De satan is uitgeschakeld.

Voor ‘overwonnen’ staat daar het Griekse woord enikesan, een vorm van het woord nikao. Dat woord wordt gebruikt bij de winst in een oorlog, maar ook als een rechtszaak gewonnen wordt[3].
Wie dat tot zich door laat dringen begrijpt wat er in Openbaring 12 eigenlijk staat: satan heeft de oorlog verloren, maar een rechtszaak heeft geen zin meer – want die heeft Gods tegenstander in de gegeven omstandigheden bij voorbaat verloren.

Met nauw verholen vreugde wijs ik u op het perspectief in dit Schriftgedeelte: ‘Zij hebben Hem overwonnen’.
De strijd is al gestreden.
Het gevecht is ten einde.
De arena blijft vanaf heden ongebruikt, want iedere vorm van oorlog gaat de wereld uit.
Voor ons is dat ongelooflijk. Immers, voor ons gevoel zitten wij midden in het strijdgewoel.
En er wordt, menen wij, aan alle kanten aan ons getrokken. Dat laatste is overigens geen verbeelding. Denkt u maar aan datgene wat Jezus in Johannes 6 zegt: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven”[4].
Jazeker, er wordt flink aan ons getrokken.
Maar we weten al Wie er heeft gewonnen.

Dat alles moeten wij in dit aardse leven vasthouden.
Maar hoe lukt ons dat?
De protestantse emerituspredikant dr. B. Wentsel zei daar onlangs over: bestrijding van afval kan alleen door “verbondstrouw, onderricht, wandel en zang”.
Hier staan dus centraal:
* het geloof in Gods beloften
* het leven naar de Verbondseis
* het blijven geven van kerkelijk onderwijs; de catechese en het pastorale onderwijs in de huizen
* de wandeling met God in de praktijk van het dagelijkse leven
* het blijven zingen van psalmen, gezangen en geestelijke liederen.
In dat alles mogen wij er vast op vertrouwen dat de hemelse God Zijn kinderen blijft vastpakken om hen de goede kant op te sturen.

Die verbondstrouw wordt al aan het begin van een mensenleven bezegeld: in de doop namelijk. Bij jonge ouders raakt de doop steeds vaker uit beeld. Men hecht aan andere rituelen: het opdragen en zo.
Dr. Wentsel zei daarover: “Pas de jongste lichting brak met deze gewoonte door ongeloof en individualisme. Maar waarom zouden we niet terugkeren tot een beproefde traditie? De uit God geboren ouders overwinnen met het wapen van het geloof de wereld, de satan en demonen. Zij verwekken en baren kinderen, vertrouwend dat deze Geest ook hun kinderen dit overwinnend geloof schenkt”[5].
Laten wij wel wezen: het vertrouwen op God kan feitelijk niet meer worden beschaamd. De dood is immers al overwonnen? Laten Gereformeerden daarom hun dooppraktijk maar gewoon handhaven!

In Nederland sluit het ene na het andere kerkgebouw.
En wat komt er voor in de plaats? Overal verrijzen moskeeën!
Zien en begrijpen wij nog wel dat dat de consequentie is van secularisatie en ongeloof in ons vaderland? Als u het mij vraagt is de antithese – de kloof tussen kerk en wereld – een kwestie die ook vandaag aan de orde van de dag is.

Laat ik nog even terugkeren naar Openbaring 12.
Stelt u zich eens voor dat de martelaren uit dat Schriftgedeelte hun mond hadden gehouden. In dat geval hadden zij waarschijnlijk een tamelijk vredig leven geleid. Maar dat gebeurde niet. Nee, zij deden hun mond open. En toen zij te lastig dreigden te worden, werden ze gedood. Monddood gemaakt, naar het scheen. Maar zo was het niet. Juist door hun sterven toonden zij de realiteit van de overwinning van Christus op de satan!

Daarom kunnen wij in Zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus volmondig belijden: Christus heeft “door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons had verworven”[6].

En met een gerust hart kunnen wij Openbaring 12 blijven voorlezen: “Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft”[7].

Ja – de Openbaring van Johannes is, voor wie in Christus gelooft, een troostrijk boek.
En nee – de belijdenis van Zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus mogen wij ons nooit uit handen laten slaan.

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 17, antwoord 45.
[2] Openbaring 12:11.
[3] Zie hiervoor de webversie van de Studiebijbel; verklaring van Openbaring 12:11.
[4] Johannes 6:44-47.
[5] Klaas van der Zwaag, “Dr. B. Wentsel: een eenzaam strijder tegen de tijdgeest”. In: Reformatorisch Dagblad, zaterdag 13 september 2014, p. 2. Ook te vinden op www.digibron.nl .
[6] Heidelbergse Catechismus – Zondag 17, antwoord 45.
[7] Openbaring 12:12.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: