gereformeerd leven in nederland

22 december 2014

Alleenwoners

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

In onze maatschappij wonen steeds meer mensen alleen. Daar zijn heel wat oorzaken voor te noemen. We worden ouder; er zijn meer weduwen en weduwnaren. Bovendien worden veel huwelijken en andersoortige relaties voortijdig door echtelieden en partners beëindigd.

Soms is alleen wonen ook een bewuste keuze.
De mensen hebben er de middelen voor. De keuze om alleen te gaan wonen heeft – als ik het goed heb – niet zelden te maken met wensen rond vrijheid, privacy en zelfontplooiing.

Denk niet dat dit soort verschijnselen zich tot Nederland beperkt. Naar verluidt bestaat in Brussel één op de twee huishoudens al uit één persoon[1].

Zijn alleengaanden zielig?
Zeker niet.
Onlangs verscheen het boek “Solo. Waarom steeds meer mensen alleen wonen”[2]. De schrijfster, de Vlaamse freelance journaliste Nathalie Le Blanc, zegt zelf over dat boek: “Het is geen hoera-, maar een voilà!-boek”[3]. De publicatie ademt de sfeer van: kijk, zo zien alleenwoners eruit en zo leven wij.
Maar alleenwoners hebben hun eigen problemen. Alleen wonen is duur. Alleen ziek zijn is extra ellendig.

Feit is echter dat heel veel beleidsmaatregelen nog niet zijn afgestemd op het fenomeen van de alleenwoonrevolutie.
Nathalie concludeert: “Of de maatschappij de ogen opent of niet, alleenwoners are here to stay”. Of we dat nu toejuichen of niet, alleenwoners zijn er.

Het zou best eens kunnen dat voornoemde revolutie onze manier van wonen beïnvloedt. Er komt gaandeweg meer behoefte aan kleinere appartementen. We horen tegenwoordig over cohousing: men woont privé, maar deelt voorzieningen als een ruimte voor fietsen of een kamer waar samen gegeten kan worden[4].
Een Amerikaanse socioloog, Eric Klinenberg, meent zelfs dat een woonwijk ervan opknapt als er veel alleenwoners hun onderkomen hebben[5]. Want al die mensen zoeken ontmoetingsplaatsen buitenshuis. Aldus wordt een wijk, zoals dat netjes heet, gerevitaliseerd. Er komen cafés, bibliotheken en parken waar je – als het een beetje wil – vrienden, kennissen en buren tegenkomt.

Even zo goed kun je in een stad ook onderduiken of verdwijnen. Dat geldt onder meer als er sprake is van lichamelijke of psychische beperkingen.
Hoe ondervangt men dat?
In Canada heeft men een ruilsysteem ontworpen. Local Exchange and Trading System heet het; afgekort: LETS. Het principe is: u helpt een buur en zij helpen u wanneer u zelf iets nodig hebt.
Dat systeem verspreidt zich, naar het schijnt, allengs verder in de wereld.

“Maak dus gerust mee lawaai voor de belangen van de alleenwoners”, concludeerde een Brussels parlementslid. Zij refereerde aan het boek van Nathalie Le Blanc[6].

Een predikant uit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk schreef: “Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vertellen dat in de steden momenteel veertig procent van de inwoners alleengaand is. Verwacht wordt dat het aantal alleengaanden de komende jaren met enkele honderdduizenden zal toenemen, tot 3,3 miljoen in 2025”[7].

In De Gereformeerde Kerk (DGK) zijn aardig wat alleenwoners.
Zijn zij de moeite waard?
Zonder enige reserve noteer ik: jazeker!
In de laatste maand van het jaar, in de periode van de feestdagen, mogen we dat best eens bedenken.

Zeker, er wordt in Gods Woord veel nadruk gelegd op het huwelijk.
Denkt u maar aan Genesis 2: “En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past”[8]. En aan Spreuken 5:
“Verheug u over de vrouw uwer jeugd:
een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree”[9].
In Efeziërs 5 wordt het gemeentelijk leven met Christus met een huwelijk vergeleken: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft…”[10].
Maar de waarde van het huwelijk wordt ook enigszins gerelativeerd als Jezus in Lucas 17 zegt: “Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden”[11].
En dan is er nog 1 Corinthiërs 7.
Ik citeer: “Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man”[12].
Even verder in datzelfde hoofdstuk lees ik: “Ik zou wel willen, dat alle mensen waren, zoals ikzelf. Doch iedereen heeft van God zijn bijzondere gave, de een deze, de ander die. Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden”[13].

Als ik het goed begrijp is zowel het getrouwd zijn als het ongehuwd zijn een genadegave.
Een dominee schreef: “Onze levenssituatie is Gods speciale genadegave aan ons”.
En:
“Ongehuwd zijn en getrouwd zijn, beide feitelijke levenssituaties zijn een gave van God, waarin er geen sprake is van meer of minder. Dat betekent dat een alleengaande zich niet hoeft af te vragen of hij of zij de kracht heeft om het ongehuwd zijn aan te kunnen, net zomin als een gehuwde zich dat hoeft af te vragen. Zo geeft de Bijbel ruimte om op een gezonde manier als vrijgezel te leven. Voor Gods aangezicht.
Totdat de gedaante van deze wereld voorbij zal zijn. Dat richt ieder binnen de christelijke gemeente op de dag van Jezus Christus”[14].

Tenslotte: in alle situaties van het leven, en dus ook hier geldt een bekend woord uit Jacobus 1. Namelijk dit: “Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden”[15].
Dat is een grote troost.
Ook in deze feestmaand.

Noten:
[1] Hier, en in het onderstaande, maak ik onder meer gebruik van http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/carla-dejonghe-maak-meer-lawaai-voor-alleenwoners .
[2] De gegevens van dit boek zijn: Nathalie Le Blanc, “Solo; waarom steeds meer mensen alleen wonen”. – Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij, 2014. – 336 p.
[3] Zie over Nathalie Le Blanc http://www.nathalieleblanc.be/ .
[4] Zie hierover bijvoorbeeld http://cohousingstrijpr.nl/ .
[5] Zie over hem http://www.ericklinenberg.com/about .
[6] Dat was Carla Dejonghe.
[7] Zie http://dewaarheidsvriend.nl/blog/alleengaand-in-de-kerk . In het onderstaande wordt die blog ook gebruikt.
[8] Genesis 2:18.
[9] Spreuken 5:18 b en 19 a.
[10] Efeziërs 5:25.
[11] Lucas 17:34.
[12] 1 Corinthiërs 7:1, 2 en 3.
[13] 1 Corinthiërs 7:7, 8 en 9.
[14] Dat was de Gereformeerde Bondspredikant P.J. Vergunst.
[15] Jacobus 1:5.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: