gereformeerd leven in nederland

29 december 2014

Psalm 3: geloofsbelijdenis in een dramatische tijd

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , , ,

Ergens is Psalm 3 een heel moderne Psalm[1]. Want in het berijmde vers 1 staat:
“Door velen wordt gespot:
Hij vindt geen hulp bij God,
die heeft hem nu begeven”[2].
Er zijn heel wat mensen die zeggen dat God toch niet helpt. Ze hebben weinig met Hem. Ze kunnen weinig met Hem. En het zou, zeggen ze er soms bij, heel goed zo kunnen zijn dat er een andere hogere macht in het spel is; wat dat dan ook maar wezen moge.
Psalm 3 lijkt naadloos in de eenentwintigste eeuw te passen.

Maar de dichter van Psalm 3 is, als het over zijn geloof gaat, helemaal niet eigentijds.
Want hij zegt:
“Maar toch bent U mijn eer,
U bent mijn schild o HEER.
U wilt mijn hoofd verheffen”.
Dat is een geloofsbelijdenis die David uitspreekt in de tijd dat Davids zoon Absalom een opstand tegen zijn vader organiseert.
Daarover kunnen wij in 2 Samuël 15 lezen: “Na vier jaren vroeg Absalom de koning: Laat mij toch gaan, opdat ik te Hebron de gelofte betale, die ik de Here gedaan heb. Want uw knecht heeft, toen ik in Gesur, in Aram, woonde, de gelofte gedaan: indien de Here mij werkelijk naar Jeruzalem terugbrengt, dan zal ik de Here vereren. Daarop antwoordde hem de koning: Ga in vrede. Toen stond hij op en ging naar Hebron. En Absalom zond spionnen onder alle stammen van Israël met de opdracht: Zodra gij het hoorngeschal hoort, zult gij zeggen: Absalom is koning te Hebron! Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten. Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom”[3].

Op dit punt maak ik een kanttekening.
Want hierboven gaat het over een machtige samenzwering. En daar gaat het in Psalm 2 ook over:
“De groten staan gewapend tot de slag,
de machtigen der wereld spannen samen
’t Is tegen het gezag van God den HERE
En tegen zijn gezalfde vorst gericht”[4].
Die samenzwering is wereldwijd. De staatsgreep in Psalm 3 is aanzienlijk kleiner van formaat. Maar die is wel tegen een gezalfde vorst gericht; een koning die door de Here uitgekozen is. Leest u maar mee in 1 Samuël 16: “Hierop zeide Samuël tot Isaï: Zijn dit al de jongens? Deze antwoordde: De jongste ontbreekt nog; zie, hij weidt de schapen. Toen zeide Samuël tot Isaï: Laat hem halen, want wij zullen niet gaan aanzitten, voordat hij hier gekomen is. Daarop liet hij hem halen. Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen. Toen zeide de Here: Sta op, zalf hem, want deze is het. Samuël nam de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des Heren David aan”[5].
In Psalm 3 zien we dus een samenzwering in het klein. Het is, om zo te zeggen, een treffende illustratie bij de tweede Psalm. En ook hier is de boodschap: bewonder het werk dat God doet. Oftewel: kijk maar goed naar de prachtige dingen die de Here in het leven van Zijn kinderen doet!

David slaat op de vlucht.
In de hoofdstukken 16, 17 en 18 gaat de geschiedenis verder. In 2 Samuël 18 horen velen David zeggen: “Behandelt de jongeling, Absalom, met zachtheid”[6]. Dat gebeurt echter niet. Want wij kunnen lezen: “Toen nam hij (dat is de legeraanvoerder Joab, een neef van David) drie werpspiesen in zijn hand en stiet ze in het hart van Absalom, terwijl deze nog levend in de terebint hing. En tien knechten, wapendragers van Joab, omringden Absalom en sloegen hem dood”[7].
In die dramatische tijd wordt de derde Psalm geschreven.
In die dramatische tijd behoudt David zijn geloof. Dat ligt niet aan hemzelf. Want er staat: “U bent mijn schild”en “U wilt mijn hoofd verheffen” – het gaat hier om een actie van de Here. Het gaat hier om Zijn wil; en Zijn wil wordt altijd realiteit.

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dat geldt hier ook. Ook wij moeten, ook al zijn de omstandigheden moeilijk, ons geloof behouden. Nee, dat is niet eigentijds. Nee, daarmee zijn we – om het maar eens duidelijk te zeggen – tegen de draad in. Maar het moet toch. En het kan ook. Want de Here wil ons hoofd verheffen. Dat betekent dat Hij ons hoofd optilt. We worden in staat gesteld om frank en vrij de wereld in te kijken. Niet omdat wij zo zelfbewust zijn. En al helemaal niet omdat wij arrogant zouden wezen. Maar omdat we in ons leven doen wat de Here wil!

In Psalm 3 zingen we:
“Van Sion klinkt zijn stem,
wanneer ik roep tot Hem.
Geen onheil zal mij treffen”.
Over die naam Sion schreef ik al eens: “In de Bijbel heeft de aanduiding ‘Sion’ vier betekenissen:
* een heuvel ten zuiden van Jeruzalem
* een breder gebied; de tempel en het paleis van Sion worden het centrum van Sion
* de hele stad Jeruzalem
* de inwoners van Jeruzalem en ook van heel Israël worden ‘dochters van Sion’ genoemd.
Wij zouden kunnen zeggen dat Gods macht gaandeweg steeds zichtbaarder wordt. En die macht blijft altijd bestaan”[8].
Bidders krijgen, zo blijkt in de derde Psalm, antwoord uit Sion. Dat is dus een antwoord vanuit het machtscentrum van de wereld. En dat belooft wat!

Want als de Here in actie komt, zien we binnen de kortst mogelijke tijd allerlei veranderingen in de wereld.
U begrijpt het vast al wel: Jezus Christus en Zijn reddingswerk komen nu in zicht.
Als wij Psalm 3 zingen, moeten wij ons realiseren dat we de Zoon moeten volgen. Net als in Psalm 2.

David ging in zijn nood naar de Here toe.
Dat mogen wij ook doen.
We mogen het David nazeggen: U bent mijn eer.
Oftewel: mijn reputatie dank ik, als het erop aan komt, helemaal aan U.
Onze goede naam danken danken we, als ‘t puntje bij ’t paaltje komt, volledig aan de God die spreekt in Sion; de magistrale Machthebber die altijd naar ons luistert!

Noten:
[1] Deze onderwerpskeuze is ingegeven door het feit dat ik binnenkort Psalm 3:1 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek) in De Bazuin hoop toe te lichten. Die korte uitleg verschijnt, zo de Here wil, in januari 2015 in dat Gereformeerd kerkblad. En wel in de rubriek ‘Psalm van de Week’. De toelichting werk ik in dit artikel uit.
[2] Dit zijn regels uit Psalm 3:1 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek).
[3] 2 Samuël 15:7-12.
[4] Psalm 2:1 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek).
[5] 1 Samuël 16:11-13 a.
[6] 2 Samuël 18:5.
[7] 2 Samuël 18:14 en 15. Zie over Joab http://nl.wikipedia.org/wiki/Joab .
[8] Zie mijn artikel ‘Helper in de praktijk’, hier gepubliceerd op woensdag 8 oktober 2014. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2014/10/08/helper-in-de-praktijk/ .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: