gereformeerd leven in nederland

28 januari 2015

De toekomstvisie van Zacharia

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Op de Bijbelstudievereniging waar ik lid van ben, houden we ons momenteel bezig met de profetie van Zacharia[1].
U hebt daar op deze internetpagina al wel het een en ander van gemerkt.
Wederom vraag ik vandaag uw aandacht voor dit intrigerende Bijbelboek.

Zacharia voert namens de hemelse God het woord in een tijd waarin afgang aan de orde van de dag is. De tweede tempelbouw wordt tegengewerkt. Vrijwel iedereen is moedeloos en bijna ten einde raad[2].
Maar juist in die tijd komt de God van het verbond met een belofte. Graag wijs ik op Zacharia 4: “Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubbabel wordt gij een vlakte; hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel: heil, heil zij hem!”[3].

Die grote berg is de puinhoop van de verwoeste tempel. Dat is een berg waar niemand weg mee weet. Wat moet je er mee? Waar begin je aan?
Welnu, daar is dan opeens de gevelsteen. Daar is het visitekaartje van de tempel. Daar is het naambordje: hier gaat de Here weer wonen!
De Heilige Geest schakelt mensenhanden in om de herbouw aan te pakken[4].

Wie dat weet, realiseert zich opeens dat de Bijbelstudievereniging van hierboven midden in de actualiteit staat.
De vereniging is actief in een klein kerkverband.
En natuurlijk hangen boven de vergadertafel de onuitgesproken vragen: waar doen wij het allemaal voor? en: moeten we niet veel krachtiger zijn, om in deze wereld wat klaar te kunnen maken?
Nee, dat hoeft niet. Want daar, aan die tafels in die bedrijfskantine, werken we niet vanuit onze eigen energiebron. Wij worden aangedreven door de Heilige Geest van Christus!

Daar valt de naam van Christus[5].
Zijn openbaring en de noodzaak van Zijn komst moeten wij, denk ik, duidelijk in beeld hebben.
Daarom breng ik Zacharia’s woorden in verband met 1 Petrus 1: “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden, op welke of hoedanige tijd de Geest van Christus in hen doelde, toen Hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden, dat over Christus zou komen, en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan”[6].
Zacharia zoekt ook naar de zaligheid gezocht. Hij vraagt zich, samen met de mensen om zich heen, af hoe het in zijn tijd toch verder moet. Ja, als hij zich blind zou staren op de puinhoop van die verwoeste tempel, zou de depressiviteit binnen de kortste keren toeslaan. Maar de Heilige Geest verwijst in Zacharia’s boodschap eigenlijk al naar Christus. Wie de puinhopen van deze wereld werkelijk weg wil werken, moet naar Christus kijken. Echte verlossing wordt door Jezus gegeven!

Wat zou er gebeuren als wij dit alles niet wisten?
Dan was het donker in ons leven. Zeg maar rustig: aardedonker.
Daarom staat in 2 Petrus 1: “…gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten”[7].
De Heilige Geest draagt er zorg voor dat ons een licht opgaat. Nee, niet een lichtje. Het is een groot licht.
De goede uitleg van de Heilige Schrift kunnen wij alleen maar geven als Gods Geest in ons leven actief is. Daarom wordt 2 Petrus 1 ook afgesloten met de woorden: “Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken”[8].
Zacharia spreekt Gods Woord. Daar draait alles om!

Zacharia spreekt in zijn profetie over Jeruzalem, en over het overblijfsel van Juda. Zijn woorden staan in rechtstreeks verband met de komst van de Messias.
Al doende geeft Zacharia echter ook een overzicht van de morele toestand van de wereld in de toekomst. Hij zegt impliciet: ‘De mensen staan bij de puinhopen van de kerk en ze vragen: hoe moet het nu toch verder met ons? Mensen, ik zeg u: kijk naar Christus!’.
Zacharia heeft, om zo te zeggen, een helikopterview.

Wilt u van dat laatste een voorbeeld?
Dan wijs ik u graag op een woord uit Zacharia 13: “Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de Here der heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen”[9].
Jezus Christus geeft dat woord in Mattheüs 26 een nieuwe lading: “Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea”[10].
Nee, Zacharia kon niet bevroeden op welke manier zijn profetie nog eens vervuld zou worden. Zonder het te weten was hij, om zo te zeggen, zo’n vijfhonderd jaar voor Christus een megafoon van God.

Als we dit alles beseffen, begrijpen we ook dat kleine kerkjes niet wanhopig moeten worden.
Zeker, wij kunnen teleurgesteld zijn over het kleine aantal mensen dat zich bij Gereformeerde Kerken aansluit. En het is goed om, bij een goede gelegenheid, op te roepen tot reformatie. Maar ook als de kerk klein blijft, is zij alleszins de moeite waard!

De naam Zacharia betekent: Jahwe heeft herinnerd, of: gedachtenis van de Here[11].
De naam van de profeet zegt alles.
Immers, de Here is boos geweest op Zijn volk; woedend was Hij. Maar als zij bij Hem terugkomen, zal Hij zich gaarne weer tot hen wenden. God is Zijn verbond niet vergeten.
Als dat toen niet zo was, waarom zou het dan vandaag wel zo zijn? Natuurlijk heeft de Here de beloften van Zijn verbond nog voorin Zijn agenda staan! Daarmee is niet gezegd dat Hij alle mogelijkheden geeft die wij wel zouden wensen. Maar juist in een situatie van beknotting en beperking wordt duidelijk of de kerk, ook anno Domini 2015, de Verbondstrouw praktiseren zal!

Noten:
[1] Dat is de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. In dit artikel breng ik ondergrond en achtergrond van Zacharia’s profetie wat beter in beeld.
[2] Zie hierover ook mijn artikel ‘God blijft trouw’; hier gepubliceerd op woensdag 14 januari 2015. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2015/01/14/god-blijft-trouw/ .
[3] Zacharia 4:6 en 7.
[4] Zie hiervoor ook http://dsjkc.weebly.com/uploads/1/0/7/9/1079570/88-01.a4.pdf .
[5] In het onderstaande gebruik ik onder meer http://www.oudesporen.nl/Download/OS1164.pdf .
[6] 1 Petrus 1:8-12.
[7] 2 Petrus 1:19 b.
[8] 2 Petrus 1:20 en 21.
[9] Zacharia 13:7.
[10] Mattheüs 26:31 en 32.
[11] Zie hierover http://nl.wikipedia.org/wiki/Zacharia_(profeet) en http://www.amen.nl/artikel/187/zacharia-deel-1-inleiding-en-1e-nachtgezicht .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: