gereformeerd leven in nederland

25 februari 2015

Goddelijke zegetocht

Het koninkrijk van God wordt definitief gevestigd!
Dat is de troostvolle boodschap van Zacharia 9[1].

Dat Schriftgedeelte is opmerkelijk. Want de macht van God gaat de wereld over.
Damascus: ja, de Here kijkt verder dan Israël. Ook Syrië komt in Zijn blikveld.
Tyrus, Sidon: daar wonen de handelaars. De sluwe kooplieden die grote zaken doen. Maar rijkdom en financiële handigheid blijken niet meer te helpen. De door mensen gecreëerde hoogconjunctuur wordt totaal overvleugeld door hemelse pracht en praal.
Askelon, Gaza, Ekron: die schrikken op. Want als Tyrus en Sidon vallen, dan ziet het er voor hen ook niet best uit. De Filistijnen snappen het heel goed: wij komen ook aan de beurt.
Kortom – werkelijk overal neemt de Here de macht over. De hemelse God is bezig met een zegetocht!

Een uitlegger wijst op de veroveringen van Alexander de Grote – 336/332-323 voor Christus -. Hij kreeg grote stukken van bovengenoemde gebieden in handen. Sommige steden gaven zich vrijwillig over. Andere werden, soms na een lang beleg, veroverd.
De stad Jeruzalem werd beschermd. Deze gaf zich meteen aan Alexander de Grote over, en werd verder met rust gelaten.
Die exegeet schrijft ook: “Door de ongehoorzaamheid van de Joden kon de stad Jeruzalem niet altijd een veilige stad zijn. De Egyptische koning Ptolemeüs I (323-285) heeft de stad met bedrog veroverd, en veel inwoners naar Egypte gedeporteerd. De Syrische koning Antiochus IV (175-163) heeft de stad en haar tempel ontwijd. Door de Romeinen zijn de tempel en de stad Jeruzalem helemaal verwoest. De Joden mochten zelfs niet meer in hun hoofdstad komen”[2].

De vraag komt op: moet pessimisme ons thans vervullen? Kan Gods Koninkrijk er eigenlijk nog wel komen?
Jazeker wel.
Want de God van hemel en aarde blijkt de touwtjes strak in handen te houden.

Als Gods Koninkrijk eenmaal is opgericht, wordt het aan Jezus Christus gegeven. De Messias krijgt regeringsmacht aangereikt.
Nee, dat lijkt niet zo. Een Koning op een ezel – wat is dat nou?
“Jubel luide, gij dochter van Sion; juich, gij dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnejong”[3].
Zo staat het er. Misschien werpt iemand een verbaasde blik op die ezelrijder – wat stelt dat tafereel nu eigenlijk voor?
Voor ons moet één ding duidelijk zijn: Jezus Christus vraagt geloof.
Immers – wie naar die Man op die ezel kijkt, kan zomaar denken dat het niks meer worden zal. In de tijd van koning David rijden prinsen op muildieren. Denkt u maar aan 2 Samuël 18: “De knechten van David troffen Absalom aan, terwijl deze op een muildier reed”[4]. Tijdens de regering van koning Salomo worden paarden geïmporteerd. In Jeremia 22 lezen we dan ook: “Want indien gij dit nauwgezet doet, dan zullen door de poorten van dit huis koningen binnengaan, die gezeten zijn op de troon van David, rijdende in wagens en op paarden, hij zelf met zijn dienaren en zijn volk”[5]. Maar ach, een Man op een ezel: dat is een ietwat merkwaardige figuur. Die willekeurige toeschouwer kan zomaar denken: met deze Man kun je de oorlog niet winnen. Echter, op de keper beschouwd is dat een ongelovige gedachte. De Redder der wereld roept alle mensen ertoe op om in Hem te geloven. De proclamatie gaat rond in de wereld, of men het nu wil of niet.
Hoe gering het er ook uitziet, deze Man zal de liefdevolle Heerser der wereld worden. Alle andere machten in de wereld zal Hij weg doen. Ze gaan verdwijnen. Ze raken in de vergetelheid. Ze doen er niet meer toe.
Heel de wereld krijgt te maken met die ene goede Machthebber, die zijn regeringskracht nooit meer zal afstaan.

Voor de ballingen in Babel is dat met recht een ongelooflijke boodschap. Want hoe zal dat geschieden? Die verandering is zo ongeveer de grootste die men zich kan voorstellen!
Het zal echter bewaarheid worden.
De gevangenen worden uit de grote waterput gehaald. U weet het misschien: in die tijd stopte men mensen die men liever maar kwijt was wel eens in een droge waterput. Denkt u maar Genesis 37: “Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad, dat hij droeg. En zij namen hem en wierpen hem in de put; de put nu was leeg, er stond geen water in”[6]. Jazeker, in Zacharia 9 wordt Gods volk uit de put gehaald. “Ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is”[7]. Om kort te gaan: kinderen van de hemelse Vader worden weer op niveau gebracht!
Let er op – Efraïm en Juda worden hier in één adem genoemd. “Want Ik span Mij Juda, op de boog leg Ik Efraïm…”[8]. Met andere woorden: het tienstammenrijk en het tweestammenrijk worden weer één. Het volk van Gods verbond wordt klaarblijkelijk weer één natie!
Israël staat onder speciale bescherming van de God van hemel en aarde. Onder Zijn leiding wordt de samenleving één groot stuk geluk!

Zacharia wijst naar Gods Zoon. Naar de Man op de ezel.
Jezus Christus is eigenlijk een heel speciaal soort koning.
Hij is een Koning vol goedheid.
Hij is een Koning van genade.
Hij is een Koning van vrede.
Hij is een Machthebber die – om zo te zeggen – een en al zuiverheid is.
Hij is een Regent die volmaakte rechtvaardigheid voorstaat.
Hij ruimt de rommel op die de wereldburgers van Zijn schepping gemaakt hebben.
Hij is – dat eerst en vooral! – genadig voor Zijn volk.

Wat hebben wij daar in 2015 aan?

U zegt misschien: dat klinkt allemaal heel mooi.
Maar wat moeten we ondertussen met de Russische inmenging in de Oekraïne?
En met de afschuwelijke terreur van Boko Haram, in Nigeria en omliggende landen?
En met de massa’s vluchtelingen die er overal op de wereld zijn?

Jazeker, daar moet wat aan gedaan worden.
Door diplomatiek overleg. Door het gebruik van economische sancties. Door het zorgvuldige gebruik van aanvalswapens.
En het kleinere onrecht? Dat kan – bijvoorbeeld – in de sociale media bestreden worden. Via Twitter en zo; u weet dat wel.

We moeten met elkaar de wereld een beetje beter maken, zeggen de mensen.
Maar ze verkijken zich op de gebeurtenissen op de aarde. Zij taxeren de wereldgeschiedenis totaal verkeerd.
Zij hebben niet door dat Jezus Christus het heerlijkste plan aller tijden uitvoert.

In Mattheüs 21 rijdt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen. Maar voordat die gebeurtenis beschreven wordt, staat er genoteerd : “Dit is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zeide: Zegt der dochter Sions: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier”[9].
Mattheüs laat zien dat Zacharia door toedoen van God in de toekomst kon kijken.
Mattheüs toont aan dat de woorden die God vroeger via Zijn woordvoerder Zacharia heeft gesproken, werkelijkheid geworden zijn.
Dat zo zijnde mogen we erop vertrouwen dat de God van hemel en aarde Zijn reddingsplan voor deze wereld helemaal uitvoert.

Onze Heer heeft grote legermachten tot Zijn beschikking. Al die legers worden op ongedachte wijze en onverwachte momenten ingezet.
Want Hij heet, ook in Zacharia 9, niet voor niets ‘Here der heerscharen’[10]!

Noten:
[1] Aanstaande woensdag, 4 maart 2015, vergadert Deo Volente de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Op die bijeenkomst zal Zacharia 9:1-11:17 centraal staan. Het schrijven van dit artikel is een deel van mijn voorbereiding op die vergadering.
[2] Ik citeer van http://home.kpn.nl/~turen029/Zacharia,%20Jahweh%20gedenkt.pdf . Ook elders in dit artikel maak ik van die internetpagina gebruik.
[3] Zacharia 9:9.
[4] 2 Samuël 18:9.
[5] Jeremia 22:4.
[6] Genesis 37:23 en 24.
[7] Zacharia 9:11.
[8] Zacharia 9:13 a.
[9] Mattheüs 21:4 en 5.
[10] De term staat in Zacharia 9:15.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: