gereformeerd leven in nederland

24 december 2015

Kerst 2015: feest van de splitsing

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Kerst is geen feest van wapens. Het is geen feest van stokken, knuppels en geweren. Bij Kerst hoort geen agressie.

Wie dat bedenkt, leest sommige verzen van Lucas 2 wellicht met verbazing. “Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken, dat weersproken wordt – en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan –, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden”[1].
Wordt het feestje nu niet bedorven?
Is het nu niet zo dat de feestverlichting uit, en de beveiligingscamera’s aan gaan?
Zit in deze woorden nog wel troost?

Jezus Christus is een steen des aanstoots: een steen waar mensen over vallen. Maar Hij is ook de kostbare hoeksteen: een steen waarmee voor heel veel mensen een nieuw levenshuis kan worden gebouwd.

Jezus Christus is een teken. Een teken dat er toekomst is voor wie gelooft. Maar het is ook een teken dat tegenspraak oproept, en discussies uitlokt. Een exegeet noteert: “Hij zal op heftig verzet stuiten en Zijn woorden en die van Zijn volgelingen zullen worden gekritiseerd”[2].

Maria zal de tegenstand die haar Zoon ontmoet aan den lijve ondervinden. Moeder Maria zal diep in haar ziel gewond worden. Het lijden van haar Zoon zal voor Maria ronduit hartverscheurend wezen.

En wat is het doel van die steen?
Wat is het doel van die felle discussies?
Wat is het doel van Maria’s leed?
Antwoord: het moet duidelijk worden wat de burgers van deze wereld denken. Het moet helder worden wat er in aller harten omgaat.

Is de feestverlichting uit?
Maakt Gods Woord zo ongeveer de hele wereld defect?
Nee. Allesbehalve dat!

Want in de kerk brandt het licht.
In de kerk zitten mensen die met heel hun hart geloven dat Jezus Christus de deur naar de toekomst open doet. Daar zitten de mensen die er elke dag op rekenen dat Christus de wereld weer perfect maakt. Daar zitten de mensen die weten dat angst en geweld het in deze wereld niet zullen winnen. Daar bevinden zich de mensen die zich gelovig verzamelen voor een gelukkige toekomst die eeuwig duurt. In de kerk, daar moet u wezen!

Het jaar 2015 staat in de boeken als een jaar vol aanslagen en terreur. We kunnen niet om IS heen. En ook niet om Al Qaeda. En – om niet meer te noemen – ook niet om Boko Haram. Overal in de wereld worden mensen en dingen op allerlei manieren kapot gemaakt.
Maar laten wij ons niet vergissen: de duivel wil graag dat onze blik op die destructie gericht blijft. De satan wil dat ons wij vergapen aan verwoesting en vernieling. De tegenstander van God wil niets liever dan dat wij ons hoofd helemaal vol hebben met treurnis, verbijstering en verdriet over de toestand in de wereld. Want in die situatie is er geen plaats meer voor ware godsdienst, voor een rustig dienen van de Here.

Maar in Lucas 2 staat impliciet al dat dit gebeuren moet.
Immers, het moet duidelijk worden wat er in de harten van de mensen om gaat. Het moet helder zijn wat de mensen denken.
Wij moeten ons dus niet van ons apropos laten brengen.
Wij moeten – integendeel – blij zijn met ons behoud.

Over deze dingen schrijvende, wijs ik u vandaag ook graag op Mattheüs 24. Enkele verzen citeer ik daaruit: “Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn (…) Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan”[3].

Kerst is niet alleen maar een feest van romantiek en een prettig sfeertje. Eerst en vooral is Kerst het feest van de splitsing.
Voor de kerk is het een geweldig feest – jazeker. Want kinderen van God weten zeker dat ze aan de goede kant staan. Ze weten zeker dat ze in het goede kamp zitten.

Voor kerkmensen zijn die woorden uit Lucas 2, als het goed is, echter ook een helder signaal dat door merg en been heen gaat.
Kinderen van God moeten elkaar opzoeken. En ze moeten bij elkaar blijven. Kerstfeest heeft – als het er op aan komt – alles te maken met kerkelijke samensprekingen[4]!

Het Kerstfeest brengt scheiding in de wereld.
Mensen buiten de kerk willen dat echter niet horen. Daarom overstemmen zij de kerk met vrede die in deze wereld begint en eindigt. Zij zingen er stemmige liedjes bij; die zetten ze hard aan, om de ernstige boodschap van de kerk maar niet te horen.

Laten Gereformeerde mensen maar blij wezen. Kerstblijdschap – dat is heel speciaals.
Want de eeuwige toekomst genaakt!

Noten:
[1] Lucas 2:34 en 35.
[2] Zie de internetversie van de Studiebijbel; commentaar bij Lucas 2:34.
[3] Mattheüs 24:7-14 en de verzen 33, 34 en 35.
[4] Daarover heb ik, in verband met het Kerstfeest, al wel eens geschreven. Zie mijn artikel “Kerst 2013: feest in een weerbarstige wereld”; hier gepubliceerd op dinsdag 24 december 2013. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2013/12/24/kerst-2013/ .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.