gereformeerd leven in nederland

28 december 2015

Dominee J.R. Visser en Gods navolgers

In het Reformatorisch Dagblad van donderdag 17 december 2015 staat een vraaggesprek met dominee J.R. Visser. “Ds. J.R. Visser zag geen andere mogelijkheid dan GKV verlaten”; aldus luidt de kop[1].

In het bericht is te lezen: “Hij staat bekend als een kritisch volger van de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ds. Visser, tot begin november predikant in Dronten-Noord, roert zich al jaren in discussies over Schriftgezag, hermeneutiek en verschuivingen in de ethiek. Als representant van een groep behoudende vrijgemaakt gereformeerden wierp hij meer dan eens de vraag op of het nog langer mogelijk is om lid te blijven van de GKV, een veranderende kerk”.

Dominee Visser zegt onder meer: “Kort gezegd komt het erop neer dat in discussies over bijvoorbeeld echtscheiding, de vrouw in het ambt en homorelaties steeds vaker wordt gesteld: op grond van de Bijbel kunnen die dingen niet door de beugel, maar kijkend naar de situatie van nu kan het worden toegelaten, mits je redeneert vanuit de principes van de Bijbel.
Die principes zijn dan bijvoorbeeld zaken als rechtvaardigheid en liefde. Dat zijn natuurlijk op zichzelf goede zaken, maar we moeten ook willen buigen voor het Woord als het ons dingen ge- of verbiedt die juist haaks staan op wat maatschappelijk geaccepteerd wordt in onze geseculariseerde samenleving. Het Evangelie is tegendraads, dat was het al in de tijd van het Nieuwe Testament, en dat is het nog steeds”.

Het komt mij voor dat dominee Visser hier de vinger op een zere plek legt.
In het kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) wil men nog wel vanuit Gods Woord redeneren. Maar daarbij is bij de voortduur het motto ‘blijf positief’! Zodra het over negatieve dingen gaat, haakt men af. Oordeel, toorn van God, vermaning, tucht: dat zijn woorden en termen die men liefst zo weinig mogelijk gebruikt. En de toepassing ervan is al helemaal een moeizame zaak.

En dat, geachte lezer, is ten diepste een ramp voor de kerk.
Want de zonde is in onze wereld een grote macht. Ook kerkmensen zijn er behept mee. Daar mogen we dus niet aan voorbij kijken. En dat laatste gebeurt in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) steeds vaker. Vanwege die positiviteit. Als we niet positief blijven, kunnen we de boodschap van de kerk ‘niet goed verkopen’.
Onder dat motto worden allerlei dingen goed gepraat die op basis van Gods Woord tuchtwaardig moeten worden geacht.
Als men zich eenmaal op het hellend vlak bevindt, gaat de neergang steeds sneller!

Uit het bericht in het Reformatorisch Dagblad blijkt dat er voor dominee Visser weinig anders op zat dan de GKv te verlaten.
“Het werd moeilijk voor me om te functioneren in de GKV. Ik was al vaker gevraagd door de GKN om een beroep te overwegen, maar had de boot altijd afgehouden. Op het moment dat duidelijk werd dat ik niet in Dronten kon blijven, bleek ook dat een beroep vanuit een andere GKV-gemeente er voorlopig niet in zat. Toen ik opnieuw benaderd werd door de GKN-gemeente in Zwolle, heb ik daarom aangegeven een beroep in overweging te willen nemen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik de overstap heb gemaakt”.

Dat lezende vraag ik mij af of dominee Visser de leden van zijn vorige gemeente heeft opgeroepen om zich van de GKv af te scheiden.
In het Formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords lees ik onder meer: “Zij verzorgen deze schapen van Christus door de verkondiging van het Woord, door de bediening van de sacramenten en door de dienst der gebeden. Zo wordt de kudde gevoed en op de rechte weg geleid”.
En:
“In de eerste plaats moeten zij het Woord van God zuiver en onverkort aan hun gemeente verkondigen.
En om niet meer te noemen:
“Zij zullen alle dwalingen en ketterijen met Gods Woord weerleggen, de onvruchtbare werken van de duisternis ontmaskeren en de gemeenteleden oproepen Gods navolgers te zijn en in het licht te wandelen[2].
Ja, ik weet wel dat een oproep tot reformatie in een individualistische tijd soms bijna misplaatst lijkt te zijn. Maar naar mijn inzicht moet een Gereformeerde predikant die oproep wel doen; luidkeels en zonder terughoudendheid!

Wederom citeer ik het Reformatorisch Dagblad.
“De predikant hoopt dat de GKN en de andere afsplitsing van de GKV, De Gereformeerde Kerken hersteld (DGK), op termijn nader tot elkaar komen. ‘Daarnaast gaat in de GKN de aandacht uit naar het opbouwen van een geordend kerkverband. In de begintijd ging de aandacht noodgedwongen vooral uit naar het leiden van de eigen gemeente. Nu er meer predikanten zijn en de gemeenten groeien, ontstaat de mogelijkheid om de zaken ook kerkordelijk beter te regelen. We willen ons wat dat betreft zo veel mogelijk aan de Dordtse Kerkorde houden’”.

Als het hierom gaat, sluit ik mij graag bij dominee Visser aan.
Het is bekend dat De Gereformeerde Kerken (DGK) en de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) juist op het punt van de kerkordelijkheid nogal van elkaar verschillen. Het is heel hard nodig dat DGK en GKN samen optrekken, juist ook om elkaar op dit punt te versterken en – waar nodig – te corrigeren. En nee, dat corrigeren van elkaar is geen schande. We hebben het allemaal nodig om steeds weer op de rechte weg geleid te worden. Laat daarbij dan eerst en vooral Gods Woord open gaan!

Het is niet moeilijk om ons voor te stellen hoe zwaar dominee Visser het in de afgelopen tijd heeft gehad.
En we horen niet zelden van gelovige broeders en zusters die aarzelend op de grens staan. Voor een kerkelijke overgang is moed nodig. Heel veel moed.
Maar het moet helder wezen: die moed wordt door de God van hemel en aarde gegeven. Laten wij bidden dat velen, gedreven door kracht van de God die een verbond met Zijn kinderen sloot, moedige navolgers van God zullen blijven. Laten wij bidden dat nog velen tot het besef komen dat de kerk de werkelijk Gereformeerd is, steeds weer Gereformeerd moet worden.

Noten:
[1] “Ds. J.R. Visser zag geen andere mogelijkheid dan GKV verlaten”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 17 december 2015, p. 2.
[2] “Formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords”; Gereformeerd Kerkboek, p. 541-545. Citaten van p. 541 en 542.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.