gereformeerd leven in nederland

29 december 2015

Iedere dag een goed werk

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Het loopt tegen het einde van het jaar. Het is de tijd van de goede voornemens.
Passen die voornemens bij Zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus? Daar lijkt het wel een beetje op. In die Zondag gaat het namelijk over goede werken.
Kijkt u maar.

Vraag:
“Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een deel daarvan zijn?
Antwoord:
Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, geheel volmaakt en in alle opzichten met Gods wet in overeenstemming moet zijn, terwijl zelfs onze beste werken in dit leven allemaal onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn.
Vraag:
Maar hebben onze goede werken dan geen verdienste? God wil ze toch in dit en in het toekomstige leven belonen?
Antwoord:
Deze beloning wordt niet uit verdienste, maar uit genade gegeven.
Vraag:
Maar maakt deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos?
Antwoord:
Nee, want het kan niet anders, of ieder die door waar geloof in Christus ingeplant is, brengt vruchten van dankbaarheid voort”[1].

Er zijn massa’s mensen die zeggen: als je op aarde goed en rechtvaardig leeft, dan kom je wel in de hemel. Maar wie dat zegt, heeft of de Bijbel niet gelezen of de Bijbel in het geheel niet begrepen.
Al voor de wereld bestond, besloot God de uitverkorenen rechtvaardig te verklaren.
Daarom geeft Hij de door Hem uitgekozen mensen het geloof in Hem.
Daarom zorgt Hij ervoor dat die uitverkorenen zich de gerechtigheid van Christus eigen maken.

Als wij ons dat realiseren kunnen we nu al wel concluderen dat de goede werken van Zondag 24, in het algemeen genomen, niet zoveel te maken hebben met de goede voornemens die wij er aan het einde van het kalenderjaar nogal eens op na houden.

In de kerk lopen, als ik het goed zie, nog wel eens gelovige broeders en zusters rond die heel somber zijn over die goede werken.
Ik maak er niets van, zeggen ze.
Ik schiet ernstig tekort, mompelen ze op ernstige toon.
Het wordt niets met mij en het zal nooit meer wat worden óók, stellen zij licht gedeprimeerd vast.
Is dat de bedoeling van Zondag 24?
Welnee.
Eigenlijk gaat het in het Catechismusdeel waarin onze heiliging aan de orde komt, heel lang over onze goede werken. Vanaf Zondag 34 wordt de betekenis van de Tien Geboden uitgediept. Wel, daar leven we toch naar? Dat zijn toch onze leefregels? Daar ontlenen we toch onze waarden en normen aan? Natuurlijk – dat is een kwestie van vallen en opstaan. Maar het is onzin om te zeggen dat die Tien Geboden geen enkele betekenis in ons leven hebben. Nou dan!

Zal ik u eens iets vertellen?
Ons eerste en belangrijkste goede werk in ons dagelijks leven is: vergeving van onze zonden vragen, op grond van Christus’ werk!
Wie dat dagelijks in alle ernst en welgemeend doet, is al een heel eind op pad.

Indertijd hadden de Schriftgeleerden allerlei voorschriften ontworpen. En als de mensen zich daar keurig netjes aan hielden…, dan kwam het met dat gepeupel wel goed.
Mede in verband daarmee vroegen de Schriftgeleerden in Johannes 7, met de blik op Jezus gericht: “Hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen?”[2]. Er was heel wat onderwijs nodig voordat je de regeltjes van de Schriftgeleerden een beetje kende… En Jezus deed dat alles teniet!
De kwestie is: Jezus Christus is onze Verlosser; aanvullende voorschriften van mensen redden ons niet.

Wie iedere dag oprecht vergeving aan de Here vraagt, doet iedere dag een goed werk!
Kent u dat verhaal van die vrouw die een kruik vol kostbare mirre over de Here Jezus uitgoot?
De discipelen vonden dat pure verkwisting. Die dure zalfolie gebruikte je toch niet voor dit soort merkwaardig aandoende huldigingen? Die olie kon je verkopen; de opbrengst kon daarna bijvoorbeeld worden gebruikt om de armen te ondersteunen.
Maar Jezus zei: “Waarom valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan Mij verricht”[3].
Jezus begreep dat deze vrouw Hem liefhad. En de grondregel is in het christelijke leven is: wie veel vergeven is, die zal veel liefhebben.

Een Gereformeerde predikant preekte eens over Zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Hij zei onder meer: “Stel dat u een grote schuld heeft. U kunt het geld niet bij elkaar brengen. U gaat steeds maar achteruit, de onder­gang tegemoet. U heeft niet om te betalen. Maar – als er nu iemand was die u dat kapitaal schonk, zoudt u dan niet dankbaar zijn? U zoudt niet weten wat te doen uit dankbaarheid”[4].
Welnu – die dankbaarheid tonen wij, als het goed is, iedere dag.
Iedere zondag gaan we, om zo te zeggen, in dankbaarheidstraining. Dat is noodzakelijk. Anders worden we nonchalant. Onze dankbaarheid wordt sleets. Dankbaarheid wordt gewoonte. Dankbaarheid hoort dan bij de tredmolen van de dagelijkse dingen. Op zondag worden we geoefend. Gesterkt. We beseffen weer hoe bevoorrecht onze positie is.

In dat besef doen we, als het goed is, elke dag van ons leven minstens één goed werk: we vragen om vergeving van onze zonden, om Christus’ wil.
Dat goede werk is veel belangrijker dan een rijtje goede voornemens voor het nieuwe kalenderjaar.
Nee, goede werken zijn niet bedoeld als instrument tot instandhouding van onze goede reputatie. We doen ze, als het goed is, tot eer van God.
Als we zo in dat goede werk volharden, komen er als vanzelf nog meer goede werken. Let maar eens op!

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 24.
[2] Johannes 7:15.
[3] Mattheüs 26:7.
[4] De bedoelde dominee is de Gereformeerd-vrijgemaakte predikant J.F. Heij. In dit artikel maak ik dankbaar gebruik van een preek over Zondag 24 van zijn hand. Dominee Heij leefde van 1919 tot 1999. De – overigens ongedateerde – preek is voorzien van een plaatsnaam: Hasselt. De predikant diende de kerk aldaar van maart 1947 tot februari 1955. Het is dus aannemelijk dat de preek in die periode gemaakt is.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.