gereformeerd leven in nederland

23 maart 2016

Voortdurende verheerlijking

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

“De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden”[1]. Dat is de reactie van Jezus als mensen van Griekse afkomst bij Hem op audiëntie willen gaan[2].
Wat is dat voor reactie? Wijst de Here het verzoek om een gesprek af? Sommige uitleggers zeggen dat dat het geval is. Maar waar het vooral om gaat, is dat Jezus beschikbaar is voor mensen die Hem willen dienen.

Jezus zegt even verder: “Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren”[3]. Het dienen van God heeft alles te maken met zelfverloochening. Wie Jezus Christus volgt moet zichzelf opofferen. Want als volger wil je alleen maar dáár zijn waar Christus is.
Dit gaat over mensen van Griekse afkomst. Het zijn dus geen mannen en/of vrouwen uit het Verbondsvolk. We kunnen daarom zeggen dat het Pinksterfeest hier al wordt ingeleid.

Jezus roept om verlossing. Het lijkt erop dat Hij dit uur helemaal niet wil meemaken. Maar in de volgende zin vraagt Hij meteen om verheerlijking van Vaders naam.
In onze tijd praten wij weleens over een achtbaan van emoties. Jezus Christus lijkt daar in Johannes 12 ook in te zitten. Hij realiseert Zich dat Hij aardse taak helemaal af moet maken, maar beseft ook hoe zwaar dat werk wezen zal.
Wat een genade is het eigenlijk dat er vanuit de hemel meteen antwoord komt! Vader laat Zijn Zoon niet wachten. Vader weet heel goed hoe het er met Zijn Zoon voor staat, en Hij laat Hem nog niet alleen.
Wij lezen: “Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken!”[4].
De Vader glorieert altijd. In het verleden was dat al zo. We kunnen dat bijvoorbeeld zien in Johannes 2: “Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard”[5].
In de toekomst zal dat niet anders wezen. Ook in Christus’ lijden zien we die verheerlijking terug. Zie Johannes 13: “Toen hij dan heengegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in Zich verheerlijken, en Hem terstond verheerlijken”[6]. En Johannes 17, het hogepriesterlijk gebed: “En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was”[7].
Die glorie is ook bestemd voor al Gods kinderen. Dat staat ook in Johannes 17: “Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging der wereld”[8].
We mogen ons verheugen op de hemelse toekomst. Die toekomst is open. Die toekomst zal nimmer eindigen!

Jezus Christus laat iets van die toekomst zien.
Want Hij zegt: “Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken”[9].
Iedereen komt dus voor een beslissende keuze te staan: voor of tegen Christus, voor of tegen de satan.
Maar er zit nog meer in die Schriftwoorden. De Here Jezus zal allen tot Zich trekken. Daarvan is niemand uitgezonderd. Wat is het troostvol om te weten dat de Here helemaal niemand vergeet! Misschien zijn wij, naar onze eigen bescheiden mening, onbeduidende mensjes die weinig voorstellen. Maar ook dan verzekert de Here ons dat in de hemel een speciale plek voor ons gereserveerd.
Wij mogen, met Romeinen 8, met een gerust hart vaststellen “dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden”[10]!

Wat kunnen wij verder naar aanleiding van het bovenstaande zeggen? Laat ik een aantal dingen op een rijtje zetten.
1.
Johannes 12 leert ons dat Jezus Christus gediend wil worden. Dat staat tegenover het vrijblijvend contact zoeken met God, waar de wereld om ons heen vaak druk mee bezig is.
2.
In Johannes 12 demonstreert Christus heel duidelijk dat het heil dat Hij geeft voor heel de wereld is. Israël raakt de voorrangspositie kwijt. Kinderen van God wonen overal in de wereld.
3.
In Johannes 12 zien we dat Christus als mens en als God. Hij toont diepe emoties, maar blijft wandelen op de lijdensweg die God Hem wijst. Denkt u in dit verband maar aan Zondag 5 uit de Heidelbergse Catechismus: “Wij hebben een Middelaar (nodig) die een echt en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk echt God is”[11].
4.
God de Vader zorgt Zelf voor Zijn eigen voortdurende glorie. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Het is een belangrijke taak van kerkmensen om, als instrumenten van de Here, in onze tijd iets van die glorie te laten zien. Om die reden moeten, bijvoorbeeld, preken altijd iets van de actuele situatie in de wereld laten zien. Want daar moet die heerlijkheid worden getoond.
5.
Godsdienst en geloof hebben natuurlijk alles te maken met het leven van vandaag. Maar uit Johannes 12 leren we vooral dat we een heerlijke toekomst tegemoet gaan. Als we werken in de kerk, en allerlei beslissingen nemen, zullen we moeten bedenken of onze activiteit bijdraagt aan de glorie van God en al Zijn kinderen.

Noten:
[1] Johannes 12:23.
[2] Volgende week woensdag, 30 maart 2016, vergadert Deo Volente de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. In die bijeenkomst zal Johannes 12:20-50 centraal staan. Tijdens die vergadering zal ik het onderwerp inleiden. Een bewerking van dit artikel zal het eerste deel van die inleiding zijn.
[3] Johannes 12:26.
[4] Johannes 12:28.
[5] Johannes 2:11.
[6] Johannes 13:31 en 32.
[7] Johannes 17:5.
[8] Johannes 17:24.
[9] Johannes 12:31 en 32.
[10] Romeinen 8:18.
[11] Heidelbergse Catechismus – Zondag 5, antwoord 15.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: