gereformeerd leven in nederland

4 augustus 2016

Lessen rond Lydia

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , , ,

Christenen zijn voortdurend in verwachting: ze hopen ergens op[1]. Zij weten zeker dat datgene waar zij op hopen werkelijkheid wordt. Daarom hoeven christenen het niet te maken in dit aardse leven.

Maar de daaruit volgende vraag is dan: zijn christenen nog wel zichzelf? Of spelen zij permanent toneel?
Moeten zij zichzelf inleveren als zij een nieuw, een wedergeboren mens worden?

Het antwoord op deze vragen is: christenen blijven zichzelf. Er moet wel veel worden ingeleverd. Maar dat levert geen leegte op. Want er komt ook het een en ander voor in de plaats.

In Handelingen 16 kunnen wij iets leren over dat veranderingsproces.
In dat Schriftgedeelte lezen we over Lydia, een zakenvrouw die purper verkoopt. Ik citeer: “En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatíra, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd[2].

In Handelingen wordt Lydia bijgepraat over de geweldige ontwikkelingen die er in de geschiedenis van de kerk zijn geweest.
Wij lezen over Lydia eerst dat zij God vereert. Daarna opent de Here haar hart.
Een paar verzen verder lezen we over een waarzegster. Wat zij zegt klinkt goed: “Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen”[3]. Maar zij wordt door Paulus bestraft. Haar gebruikt God niet.
Conclusie:
God vereren, of dingen zeggen over God die – op zichzelf genomen – waar zijn, is alleen goed mogelijk als ook de Heilige Geest actief is. Om het met een bekend gezang te zeggen:
Hij kiest de Zijnen uit, Hij roept die allen”[4].
De Heilige Geest werkt in de geschiedenis van de kerk.
Die geschiedenis verschilt, laten we zeggen, in Nederland van die in Griekenland. En in Zuid-Korea is de kerkgeschiedenis weer heel anders. De Heilige Geest is ongekend creatief!

Zeker – God verandert mensen. Maar Lydia blijft Lydia. En Paulus blijft Paulus.
De verschillen tussen die mensen worden door de Here ten volle benut. Juist in en door die verschillen wordt de Here gediend.
Paulus schrijft daarover in 1 Corinthiërs 12: “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil”[5].
Karakters verschillen soms hemelsbreed. En de Heilige Geest maakt gebruik van die verscheidenheid. Zo wordt Hij des te meer geëerd. En dat is de bedoeling ook.

Gods kinderen blijven zichzelf.
Zij krijgen allemaal iets extra. Wat preciezer: zij ontvangen Iemand extra. De Heilige Geest komt in hun hart wonen.
Daardoor wint hun leven aan kwaliteit.
Een theoloog schreef daar eens over: “Maar wanneer de Geest Zijn intrek genomen heeft in ons leven, wordt het bordje boven de deur van ons hart verhangen: in plaats van ‘onbewoonbaar verklaard’ staat er nu ‘onverklaarbaar bewoond’, namelijk door de Geest van de Vader en van de Zoon”[6].

Zijn christenen per definitie mensen die niet erg bemiddeld zijn? Zitten christenen bijna altijd aan de onderkant van de samenleving?
Lydia laat ons zien dat wij die vragen rustig met ‘nee’ mogen beantwoorden.
Iemand schrijft: “Vermoedelijk werkte Lydia met echt purper, wat betekent dat haar klanten zich in het hogere segment van de markt bevonden. Misschien was zij zelf niet opvallend rijk, maar ze handelde wel in een luxeproduct. Door dit te vertellen laat Lucas onder meer zien dat het Evangelie niet uitsluitend voor de armen bestemd is”[7].
Christenen mogen echt zichzelf blijven. Waarvan akte!

Is het u trouwens wel eens opgevallen waar Lydia’s hart geopend wordt?
Laat ik nog maar even Handelingen 16 citeren: “En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren”[8].
Kunnen we nu zeggen dat Lydia naar de kerk is gegaan? Nou nee. Dat kunnen wij niet stellig beweren. Om in de synagoge een officiële joodse eredienst te kunnen houden, is de aanwezigheid van tenminste tien mannen nodig. Die zijn er in Philippi blijkbaar niet[9]. Maar juist daar, in die onofficiële bijeenkomst, opent de Here het hart van Lydia.
Het is belangrijk om dat als Gereformeerden in Nederland met een dikke stift te noteren. De kerkjes zijn klein. Nee, Gereformeerden kunnen geen vuist meer maken. De hemelse God werkt niet zelden in het klein. Dat zien we in Handelingen 16. En anno Domini 2016 is dat echt niet anders.

Tenslotte nog dit.
Christenen krijgen, om het maar eens modern te zeggen, een sterkere identiteit.
Een eeuwige identiteit, namelijk.
Die winst is niet in aardse cijfers uit te drukken!

Noten:
[1] Dit artikel is een bewerking van een ‘weeknotitie’ die ik op zaterdag 10 januari 1998 schreef. Die notitie heeft het volgnummer 554 en is getiteld ‘Identiteitswinst’.
[2] Handelingen 16:14.
[3] Handelingen 16:17.
[4] Dit is een regel uit Gezang 31:1; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[5] 1 Corinthiërs 12:4-11.
[6] Die theoloog is de Christelijke Gereformeerde emeritushoogleraar A. Baars. Hij schreef dat in: “Oog op inwonende zonde”. Reformatorisch Dagblad, zaterdag 31 januari 2015, katern Accent p. 5 [rubriek Toegespitst]. Ook te raadplegen via www.digibron.nl .
[7] Zie: Aza Goudriaan, “Purper”. In: Reformatorisch Dagblad, woensdag 14 oktober 2009, p. 11 [rubriek Focus]. te raadplegen via www.digibron.nl .
[8] Handelingen 16:13.
[9] Zie: de webversie van de Studiebijbel; commentaar bij Handelingen 16:13.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.