gereformeerd leven in nederland

3 oktober 2016

Doelmatig instrumentarium

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Heeft u het idee dat u een bruikbaar instrument van God bent?[1]
Dat is een wat merkwaardige vraag. Dat weet ik.
En de vraag die ik hierbij zet is: wat is hier fout?

Het antwoord kan, naar het mij voorkomt, als volgt luiden: wij hoeven niet vragen of God onze energie gebruiken kan. Dat staat namelijk buiten kijf.
Alles wat zich in deze wereld voordoet heeft zin. Het is van tweeën één:
* wij zijn in dienst van God
* of wij zijn in dienst van de Satan.

Het is belangrijk om dat goed op een rijtje te hebben. Want voordat u en ik het weten gaan wij uit van onze wil.
Wij willen voor God leven.
Wij willen ons inzetten in de kerk.
Dat klinkt mooi. En het is ook heel goed. Maar het beginpunt ligt ergens anders. De Here zorgt er voor dat wij voor Hem leven. De Here maakt in de kerk gebruik van onze denk- en daadkracht. Hij bepaalt hoe de geschiedenis er uit ziet. Hij heeft alles in Zijn hand.

Een jaar of tien is het inmiddels geleden.
P.W. van de Kamp – universitair docent aan de Gereformeerd-vrijgemaakte Theologische Universiteit te Kampen – zei in een preek over Exodus 4:13-17: “Laten we bidden dat de TU in Kampen – dat studenten en docenten ingeschakeld willen worden bij Gods bevrijdende werk in deze wereld”[2].
Tja.
Maar als die studenten en docenten nou eens niet willen worden ingeschakeld? Gebeurt dat dan niet?
Stomme vraag natuurlijk. Dat gebeurt wel. Als vanzelf denken wij aan die bekende Paulinische woorden uit Philippenzen 2: “God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt”[3].

Mensen zijn instrumenten van God.
Als dat niet zo is, zijn zij volgelingen van Satan.
Een grijs gebied is er niet. Er zit niks tussen.

Zeker, als onze wil is omgebogen en ons hart compleet vernieuwd is, gaan wij ook zelf aan het werk.
Maar het begint toch bij Iemand anders. Bij de Heilige Geest namelijk.
Om het met de Dordtse Leerregels te zeggen: “De goddelijke genade van de wedergeboorte werkt dan ook niet in de mensen alsof zij stokken en blokken waren en zij vernietigt de wil met zijn eigenschappen niet en dwingt de mens niet tegen wil en dank. Maar zij maakt de wil levend, geneest, herstelt hem en buigt hem liefdevol en tegelijk krachtig. Waar eerst de hardnekkige tegenstand van het vlees de mens helemaal beheerste, begint nu door de Geest een gewillige en oprechte gehoorzaamheid de overhand te krijgen. Daarin bestaat de geestelijke vernieuwing en de ware vrijheid van onze wil. Ja, indien de Heilige Geest die al het goede zo bewonderenswaardig werkt, niet op deze wijze met ons handelde, zou er voor de mens geen enkele hoop overblijven”[4].

Gods kinderen worden beheerst door de Heilige Geest.
Het stuur van ons leven is in handen van God?
Maar is het nu zo dat wij allemaal lieve mensjes zijn die alleen maar goede dingetjes doen? Zijn Gods kinderen romantische dametjes en attente heertjes die op prettige wijze door de wereld wandelen?
Welnee.
Dat weten wij wel beter.

Ik wijs u, nu het hier om gaat, ook op Deuteronomium 7.
In dat Schriftgedeelte gaat het over de verhouding van de Israëlieten tot de inwoners van Kanaän.
In dat hoofdstuk lees ik: “Wanneer de HERE, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, en de HERE, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen”[5].
En even verder: “…hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; ú heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn”[6].

Zo ziet Gods bevrijdende werk er in Kanaän uit.
Het gaat er, kortom, allesbehalve zachtzinnig aan toe.
De reden van die harde aanpak staat er in Deuteronomium 7 bij.
Leest u maar even mee: “Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de HERE u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt weten, dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten”[7].
Het volk van God is in feite een militia Christi: een leger van God. De hemelse Heer zet bij Zijn bevrijdingsactie menselijke strijdkrachten in!

Gods kinderen weten zeker dat zij instrumenten van God zijn.
Daar zorgt Zijn Heilige Geest voor.
Sommige Gereformeerden zijn daar, als ik het wel heb, nogal onzeker over.
Het is mijn stellige overtuiging dat wij ons niet door die onzekerheid mogen laten besmetten.

Wij hoeven niet te hopen dat er bij allerlei mensen de wil is om te worden ingeschakeld.
Dat is echt niet nodig.
Daar zal de Here Zelf wel voor zorgen.
Wij moeten erom bidden dat de Verbondsgod Zijn werk doorzet. En daar is haast bij.

Vanwaar die haast?
Omdat met de voltooiing van Zijn werk er geluk en vrede op aarde komt.
God zal alles zijn in allen.
Hij krijgt eindelijk de eer die Hem toekomt.
En wij mogen weten: de Here zal Zijn werk voortzetten.

In de kerk gaat het in eerste instantie niet om onze hoop.
Het draait niet om onze wil.
Gods eer staat centraal!

Noten:
[1] Bij het schrijven van dit artikel gebruikte ik een stuk dat ik eerder schreef. Dat stuk is gedateerd op maandag 17 september 2007.
[2] De preek is gedateerd op zondag 24 september 2006.
[3] Philippenzen 2:13.
[4] Dordtse Leerregels, hoofdstuk III/IV, artikel 16.
[5] Deuteronomium 7:1 en 2.
[6] Deuteronomium 7:5 b en 6.
[7] Deuteronomium 7:8 en 9.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.