gereformeerd leven in nederland

15 november 2016

De kerk en de supermarkt

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

De meeste lezers van deze internetpagina kennen, neem ik aan, deze woorden wel.
“Waarom moest Christus Zich tot in de dood vernederen?
Antwoord:
Omdat vanwege Gods gerechtigheid en waarheid niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van Gods Zoon.
Waarom is Christus begraven?
Om daardoor aan te tonen dat Hij echt gestorven was.
Nu Christus voor ons gestorven is, waarom moeten wij dan nog sterven?
Antwoord:
Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven”.

Dat zijn grote woorden.
Ze staan in de Heidelbergse Catechismus. In Zondag 16, om precies te zijn[1].
Daar staan dingen die wij niet kunnen bevatten.
Wat moeten wij er in het gewone leven mee aanvangen?

Laten wij de krant er eens naast leggen.

Een bericht op de voorpagina van het Nederlands Dagblad op maandag 31 oktober 2016: “Kerkbesturen in de provincie Groningen laten hun oude kerk soms liever slopen dan dat het gebouw wordt omgebouwd tot supermarkt of buurtgebouw. Zij hebben er moeite mee dat hun kerk een niet-religieuze herbestemming krijgt. Die constatering doet de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66, ruimtelijke ordening en cultuur). Zij is een van de sprekers komende donderdag in de Tweede Kamer, tijdens een hoorzitting over het behoud van religieus erfgoed”[2].

Waarom moeten kerken worden gesloten?
Dat gebeurt omdat er steeds minder kerkgangers zijn. Mensen geloven soms zonder de kerk. Heel veel mensen geloven nergens meer in. Sommigen ‘geloven anders’. Dat zijn, bijvoorbeeld, boeddhisten. Soms zelfs ietsisten.
Kerken moeten worden gesloten omdat het geloof weg is gesijpeld. Onder de deur door, naar buiten.

Nu liggen ex-gelovigen en anderen dwars.
Maar als er geen kerkgangers meer zijn is het toch logisch dat gebouwen worden gesloten? Dan moet men ook niet zeuren als er een supermarkt in een kerkgebouw trekt.

En toch doet men dat!
Daarin zit, als ik het goed zie, iets van heimwee naar de vroegere kerkgang. Naar de gemeenschapszin van toen. Naar de zondagsrust van toen. Maar ook… naar het perspectief van toen.

Welnu, de kerk mag het aan de wereld laten weten: er is perspectief, de belofte van het eeuwige leven geldt voor ieder die gelooft dat Christus, de Zoon van God, gestorven is om voor zijn of haar zonden.
Paulus legt het in Handelingen 13 aan zijn luisteraars in Antiochië uit: “hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd Hem ter dood te brengen; en toen zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven stond, namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf. Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt”[3]. De mensen brachten Hem om het leven; niet beseffende dat zij juist zo een bruikbaar instrumentarium van God waren. En het was God Zelf die, om zo te zeggen, het werk afmaakte. Jezus Christus stond weer op!

In de krant staat: “Kerkbesturen in de provincie Groningen laten hun oude kerk soms liever slopen dan dat het gebouw wordt omgebouwd tot supermarkt of buurtgebouw”.
Maar als men dat snikkend en snuffend constateert worden er krokodillentranen gehuild.
Wat wat gebeurde er?
De kerk werd al een supermarkt, nog voordat er Jumbo, Albert Heijn of Plus op kwam te staan. Iedereen kon in de kerk halen wat hij wilde. De vloeibare kerk heette dat; in het Engels: liquid church. Vaste stof was niet meer in de aanbieding.
U kent wellicht Hebreeën 5: “Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad”[4].
Welnu, die vaste spijs is in heel veel Nederlandse kerken niet meer te vinden. Al jaren niet meer. Het aangeboden voedsel is vloeibaar geworden. Het sijpelt naar buiten; daar zakt het weg – de grond in. En weg is ‘t.
De kerk werd zo een supermarkt.
Maar nu het kerkgebouw een supermarkt moet worden, protesteert men luidkeels. De mensen liggen dwars. Want er gaat cultuur verloren – help!
Kijk – dit is nou typisch een geval van eigen schuld, dikke bult.

Misschien zegt u: het bovenstaande klinkt logisch.
Maar wat moet ik nou met Zondag 16 uit de aloude Heidelberger?
Want wat daar aangeboden wordt is te groot voor mensen. Wij snappen dat niet. Wij kunnen dat niet omvatten. Wij kunnen er niet bij.
Dat klopt.

Als u Hebreeën 2 leest, ziet u iets van die grootsheid: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen”[5].
Mijn goede vriend Jaap heeft de oplossing[6]. Net als vele andere Gereformeerden trouwens.
Als hij als preeklezer in erediensten voorgaat zegt in zijn gebeden meer dan eens: ‘Here, u vraagt van ons niet dat wij U en Uw Woord begrijpen, maar dat wij in U geloven’.
Jaap heeft gelijk.
Groot gelijk.

Jazeker, Zondag 16 uit de Heidelbergse Catechismus gaat over grote dingen.
Maar de God van hemel en aarde zegt ook vandaag: geloof het maar! En Hij zegt ook: Ik zal mijn beloften waar maken!

Gelooft u het maar!
Dan lopen de kerkgebouwen ook weer vaker vol.

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 16, vragen en antwoorden 40, 41 en 42.
[2] “Nieuwe functie kerk ligt gevoelig”. In: Nederlands Dagblad, maandag 31 oktober 2016, p. 1.
[3] Handelingen 13:28, 29 en 30 a.
[4] Hebreeën 5:12, 13 en 14.
[5] Hebreeën 2:14-17.
[6] Bedoeld is mijn vriend en broeder Jaap Doornbos uit Ten Boer.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.