gereformeerd leven in nederland

26 april 2017

Ongewilde ondergang?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Er komen steeds minder christenen op de wereld. En op de lange duur zullen de moslims overheersen.
Dat is, kort samengevat, de verwoording van het onderbuikgevoel van heel wat christenen.

En het is nu ook officieel.
Het onderbuikgevoel blijkt juist.
Dat is wetenschappelijk bewezen.

Het Reformatorisch Dagblad meldde onlangs namelijk:
“In 2035 zullen wereldwijd meer kinderen in moslimgezinnen worden geboren (225 miljoen kinderen), dan in christelijke gezinnen (224 miljoen kinderen). In 2060 kunnen er vrijwel evenveel moslims als christenen op aarde wonen.
Dat stellen onderzoekers van het Amerikaanse Pew Research Institute in een woensdag gepubliceerde studie. Pew onderzocht hoe de moslim- en christengemeenschap tot 2050/2060 (demografisch) zal veranderen.
In 2015 vormden christenen de grootste religieuze groep op aarde: bijna eenderde (31 procent) van de 7,3 miljard mensen was christen. Moslims volgden op de tweede plaats met 1,8 miljard, 24 procent van de wereldbevolking. Daarachter kwamen de niet-religieuzen (16 procent), hindoes (15 procent) en boeddhisten (7 procent). Het jodendom behoort tot de kleinere groepen.
Tussen 2015 en 2060 zal de wereldbevolking volgens de Pew-demografen kunnen groeien met 32 procent, naar 9,6 miljard mensen. In diezelfde periode zal het aantal moslims groeien met 70 procent, omdat de moslimpopulatie jong is en een hoog geboortecijfer kent. Daarentegen zal het aantal christen tot 2060 met 34 procent groeien. Die groei is groter dan die van de wereldbevolking als geheel, maar kleiner dan die van de moslimpopulatie, aldus Pew.
Dit leidt ertoe dat in 2060 het aantal moslims –circa 3,0 miljard– het aantal christenen –3,1 miljard– zal naderen. In 2060 zal bijna 1 op de 3 (31 procent) wereldburgers moslim zijn en 1 op de 3 (32 procent) christen.
Het geboortecijfer bij moslims ligt volgens Pew op gemiddeld 2,9 kinderen, terwijl christenen gemiddeld 2,6 kinderen ter wereld brengen”.
En:
Alleen bij moslims en christenen zal de komende decennia het aantal geboorten (in absolute zin) toenemen. Bij alle andere religieuze groepen verwachten de Pew-onderzoekers een daling”[1].

Laat ik u, niettegenstaande het bovenvermelde, bekennen dat ik bovenstaand bericht niet zo verontrustend vind.

Waarom niet?

Mijn eerste opmerking is deze.
Wie zal zeggen wat er in de toekomst gebeurt? Die Amerikaanse onderzoekers gaan uit wat al datgene dat zij nu weten. Maar niemand kan een blik in de toekomst werpen.
Dit soort onderzoeken wordt zo vaak achterhaald door de werkelijkheid!

Daaraanvolgend is er meteen een andere kwestie.
Wat is het doel van een dergelijk onderzoek? We mogen aannemen dat de onderzoekers het nuttig vinden dat wij ons op de toekomst voorbereiden.
Laat ik in het kader van die voorbereiding, mogen wijzen op woorden uit Spreuken 24:
“Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners,
wees niet jaloers op de goddelozen,
want het kwaad heeft geen toekomst,
de lamp van goddelozen wordt uitgedoofd”[2].
Met andere woorden: tegenstanders van God zullen hun vitaliteit langzaam kwijtraken. Dat is niet wetenschappelijk aanwijsbaar. Maar wij geloven dat wel.

Bij dit alles dient nog een Schriftuurlijk gegeven worden gevoegd.
Daarvoor citeer ik eerst enkele woorden uit 1 Thessalonicenzen 5: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht”[3].
Ook 2 Petrus 3 is van belang: “Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden”[4].
Een dief laat zich bij voorkeur niet zien. En een dief in de nacht is nog moeilijker te ontwaren. Niemand weet wanneer de Heiland komt. Wetenschappelijke berekeningen zijn niet toepasbaar. Extrapoleren is onmogelijk; we kunnen geen verwachtingen uitspreken. De terugkomst van onze Here Jezus Christus kan morgen plaatsvinden. Maar, bij wijze van spreken, ook in 2139.

Gaan de moslims de christenen overheersen?
Zullen er over een jaar of twintig nog Gereformeerden op de wereld gevonden worden?
Ach, laten wij ons maar niet te druk maken.
Weet u waarom ik dat noteer? Omdat ik Mattheüs 6 gelezen heb. En met name deze woorden: “Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad”[5].

Dat onze bloeddruk op een aanvaardbaar peil blijve!
Dat onze hartslag gelijkmatig moge wezen!
Dat onze rust niet verstoord worde!
Kortom – laten wij onbekommerd de toekomst tegentreden.
Want alle schepselen zijn zo vast in de hand van onze God en Vader “dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen”[6].

Noten:
[1] Geciteerd van http://www.rd.nl/kerk-religie/in-2035-worden-meer-moslims-geboren-dan-christenen-1.1390949 ; geraadpleegd op donderdag 6 april 2017.
[2] Spreuken 24:19 en 20.
[3] 1 Thessalonicenzen 5:1 en 2.
[4] 2 Petrus 3:10.
[5] Mattheüs 6:26-34.
[6] Heidelbergse Catechismus – Zondag 10, antwoord 28.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.