gereformeerd leven in nederland

27 april 2017

De koning is jarig

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , ,

Nederland kleurt, zoals dat heet, oranje. Want vandaag is Zijne Majesteit koning Willem Alexander vijftig jaar geworden[1].
Dat heuglijke feit brengt ons vandaag bij de vraag: wat is een Schriftuurlijk zicht op het koningschap?

Teneinde daar iets over te schrijven, heb ik Psalm 21 op mijn computerscherm gezet.

De koning in Psalm 21 is heel blij. Hij heeft grote zegeningen ontvangen. Er rust een gouden kroon op zijn hoofd.
De koning is gezond. Maar dat niet alleen. Hij weet ook dat hem eeuwig leven beloofd is. Er is sprake van eeuwige zegen.
De koning wordt buitengewoon eervol behandeld. Allerwegen ontvangt hij respect.

Is dat mooie koningsleven toeval?
Komt dat prinselijk bestaan uit de lucht vallen?
Neen, dat is geenszins het geval.
Want de aardse koning vertrouwt op de hemelse Koning. Overwinningen op vijanden zijn aan God te danken.

De aardse machthebber is er zich terdege van bewust dat revolutie en anarchie in feite moeten worden gerubriceerd in de categorie ‘opstand tegen God’.
De dichter vraagt de hemelse God om Zijn oneindige macht te tonen. Als Gods almacht gezien wordt, dan zal ik – zegt die koning – samen met mijn volk Gods lof zingen en Hem de eer brengen.

Dat lied staat in ons Psalmboek. Wij zingen het in de kerk mee. Het vertrouwen dat de aardse koning ten toon spreidt mogen wij ook hebben. Wij kennen de grote daden die de God van hemel en aarde vroeger heeft gedaan. Dat verleden geeft garanties voor de toekomst!
Een exegeet wijst op Romeinen 8: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?”[2]. God heeft Zijn eigen Zoon ervoor over gehad om ons te redden. Nu, dan komt het met de rest van Gods goede gaven ook wel goed; ook die zullen wij ontvangen.

Laten wij thans onze blik weer op koning Willem Alexander richten.

De aardse koning moet, zegt men, onpartijdig wezen.
Iemand schreef in december 2013: koning Willem Alexander staat oprecht boven de partijen en wenst niet te worden getypeerd als een partijdig staatshoofd. “Hij is immers de Koning, niet de lijstduwer van de PvdA. In dat opzicht heeft Koning Willem-Alexander geleerd van de fouten van zowel zijn moeder als van zijn grootmoeder, die zich niet schaamden voor het feit dat ze een beetje linksige staatshoofden waren. Die linksigheid uitte zich in flirts met de PvdA en ‘betrokken’ kersttoespraken en zorgde ervoor dat het rechterdeel van het Nederlandse volk, traditiegetrouw juist aanhangers van de monarchie en het Koningshuis, zich steeds minder senang voelde bij onze monarchie.
Koning Willem-Alexander staat boven de partijen, en dat is goed nieuws voor het voortbestaan van de constitutionele monarchie van Nederland”[3].

Dat mag wellicht waar wezen, en het is goed dat Neêrlands koning boven aardse partijen staat. Maar wij moeten ons er allen bewust van zijn dat de God van hemel en aarde werkelijk boven de mensen staat, ja ook boven Zijne Majesteit koning Willem-Alexander.

De koning zei eens in een interview: “‘Er zijn verschillen tussen Denemarken en Nederland. Er staat niets in onze grondwet over de godsdienst van het staatshoofd. In 1815 is dat weggehaald uit de grondwet. Het klopt dat de Oranjes van oorsprong protestants zijn, maar we hebben geen staatskerk en daarom is er geen reden om protestants te worden. We vinden dat religie een privékwestie is, die niets met de staat te maken heeft.’ Voor de koning was het dan ook niet lastig dat Máxima niet protestants werd: ‘Toen mijn echtgenote besloot om katholiek te blijven, was dat geen enkel probleem. Het is ook zo dat onze grondwet zegt dat je mensen niet mag discrimineren. Dat geldt zowel voor ras en geslacht als religie. Het is simpelweg een natuurlijk en afzonderlijk element in ons leven”[4].

Zijn religie en geloof “een natuurlijk en afzonderlijk element” in ons leven? Zijn dat zaken achter de voordeur?
Dominee Ter Linden – u weet wel, de huisdominee van de Oranjes – heeft over de geloofsbeleving van onze koning ooit gezegd: “Ik neem waar dat hij gelooft in een God die een kracht in je leven is en die achter je staat. Niet een God die alles bestuurt en bedisselt. Wel een God die een stuwende kracht is in de geschiedenis”[5].
Het spijt mij, maar hier moet ik toch echt een aantekening bij maken waarin ik de koning niet tegemoet kom. Namelijk deze:
Gods macht geldt overal en is overal. Achter de voordeur, maar ook ervóór. Hij is present bij kleine en grote gebeurtenissen. Godsdienst is een zaak van heel het leven. Het kan geen afzonderlijk element zijn. Godsdienst is niet iets dat naast het leven staat!
In Psalm 21 kunnen wij lezen:
“Want de koning vertrouwt op de HEERE;
door de goedertierenheid van de Allerhoogste wankelt hij niet.
Uw hand zal al Uw vijanden vinden,
Uw rechterhand zal hen die U haten, vinden.
U zult hen als een vurige oven maken,
ten tijde dat U Uw aangezicht laat zien.
De HEERE zal hen in Zijn toorn verslinden,
het vuur zal hen verteren”[6].
Laten wij niet denken dat dit soort teksten alleen maar in Davids tijd golden!

Onze koning is jarig.
Wij mogen hopen dat hij ons koninkrijk, onder Gods zegen, nog lang lang mag regeren.
En laten wij hopen en bidden dat voor koning Willem-Alexander de woorden van Psalm 21 nu en altijd zullen gelden:
“U bent het, HEER, die hem verblijdt;
op U is zijn vertrouwen,
wie hem ook mag benauwen.
Want door uw goedertierenheid
staat hij onwankelbaar,
zelfs in het grootst gevaar”[7].

Noten:
[1] In dit artikel schrijf ik de functienaam van Willem-Alexander – koning – met een kleine letter. Daarmee duid ik aan dat hij onder de grote Koning, onze God staat.
[2] Romeinen 8:32.
[3] Geciteerd van http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/koning-willem-alexander-staat-boven-de-partijen/ ; geraadpleegd op vrijdag 7 april 2017.
[4] Zie http://www.royalty-online.nl/monarchie/nl/4879/bijzonder-interview-met-willem-alexander ; geraadpleegd op vrijdag 7 april 2017.
[5] Geciteerd van http://www.volkskrant.nl/binnenland/waarom-koning-willem-alexander-het-nooit-over-god-heeft~a3726380/ ; geraadpleegd op vrijdag 7 april 2017.
[6] Psalm 21:8, 9 en 10.
[7] Psalm 21:4 (berijmd; Gereformeerd Kerkboek)

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: