gereformeerd leven in nederland

1 juni 2017

Het Evangelie van alle tijden

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , , , ,

Het Evangelie moet in 2017 anders worden gebracht dan vroeger. Het moet niet meer gaan over schuld en vergeving. En ook niet over verzoening door voldoening. Nee, wij moeten spreken over de vernieuwing van de schepping. De afgoden van de moderne cultuur zijn “bewondering voor menselijke kracht, de verheerlijking van individuele vrijheid en autonomie en de fixatie op zekerheid, veiligheid”. Mensen zetten maskers op, om sterk en evenwichtig over te komen.
Die opinie komt naar voren tijdens een symposium dat op vrijdag 12 mei jongstleden wordt gehouden in een zaal van de Christelijke Gereformeerde Theologische Universiteit te Apeldoorn. Het symposium gaat over de vraag: wat is het Evangelie, hoe geef je dat door in een moderne, westerse cultuur en wat betekent dat voor de praktijk van het missionaire werk?”.
Hoofdspreker tijdens de bijeenkomst is Gert Jan Roest. Hij is docent missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen, en evangelist en pionier in Amsterdam. Roest promoveerde in 2016 op hetzelfde onderwerp.

Gert Jan Roest zegt: “zo radicaal als dat nu nodig is, gebeurt dat maar eens in de paar honderd jaar. Er is (…) een totale cultuurverandering gaande, en zoals de Reformatie heel andere antwoorden gaf dan de kerk in de eeuwen daarvoor had gegeven, zo moet de kerk nu opnieuw leren het evangelie heel anders te verwoorden”[1][2].

Over de hierboven verwoorde zienswijze heb ik mij een beetje verbaasd.
De cultuur verandert snel, inderdaad. Maar Gods Woord blijft toch de eeuwen door hetzelfde?

Wij leven in een wereld vol agressie en geweld. Er zijn criminelen die een geweldig grote schuld op zich hebben geladen.

Maar daarmee is niet alles gezegd.
Iedereen heeft in zijn leven wel eens dingen verkeerd aangepakt.
Later kunnen we daar soms spijt van hebben, juist ook omdat andere mensen het slachtoffer werden van onze aanpak. En dan hopen wij maar dat mensen ons willen vergeven. En wij weten heel best: wij hebben vooral vergeving van God nodig.

In de Nederlandse Geloofsbelijdenis verwoorden wij ons geloof onder meer als volgt.
“Hij heeft Zichzelf in onze plaats voor zijn Vader gesteld, om door volkomen voldoening diens toorn te stillen. Daartoe heeft Hij Zichzelf aan het kruis geofferd en zijn kostbaar bloed vergoten, om ons te reinigen van onze zonden, zoals de profeten hadden voorzegd.
Want er staat geschreven, dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zoon van God was en dat wij door zijn striemen genezen zijn”[3].

Gelet op de inhoud van de belijdenis van ons geloof en op de wereld waarin we leven, moeten we – meen ik – zeggen: schuld, vergeving en verzoening door voldoening hebben heden ten dage nog niets aan actualiteit ingeboet.

Moet men in het missionaire werk dan beginnen met schuld en vergeving?
Nee, wat mij betreft niet. Wij mogen best beginnen met de menselijke kracht, met onze vrijheid en het belang van onze veiligheid.
Maar laten wij wel wezen: de burgers in de Westerse samenleving zijn niet blind. Zij zien best dat er zich om hen heen heel veel ellende voltrekt. Dat lijkt, tot overmaat van ramp, nooit op te houden. Na de Tweede Wereldoorlog zeiden de mensen: ‘dit nooit meer’. En wat komt er van terecht?
We kunnen er niet omheen: wij moeten transformeren van een harde, meedogenloze maatschappij naar een vergevingsgezinde samenleving.
En hoe bereiken we die? Door ons aan te sluiten bij Jezus Christus. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt: “Wij vinden al onze troost in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen naast dit ene, eens voor altijd gebrachte offer, dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaaktheid brengt (…). Daarom noemt Gods engel Hem ook Jezus, dat is Verlosser, omdat Hij zijn volk zou redden van hun zonden”[4].
Het Evangelie dat de kerk anno Domini 2017 mag en moet proclameren is, kortom, onveranderd: zelfs in de meest troosteloze omstandigheden is er redding bij de Heiland!

Graag erken ik dat Gert Jan Roest een alleszins te waarderen poging heeft gedaan de westerse cultuur goed te analyseren.
Een jaar geleden kwam Gert Jan daarover al aan het woord in het Reformatorisch Dagblad.
“Waar mensen wél mee lopen, constateert Roest, zijn vragen als: Word ik wel gezien, op Facebook bijvoorbeeld? ‘Ik kom veel mensen tegen die kampen met angst, of gevoelens van waardeloosheid: Ik ben niemand, stel niets voor’.
Dat moet gevolgen hebben voor de Evangelieverkondiging, stelt hij. ‘Luthers vraag speelde in zijn tijd erg. In de verkondiging werd daar ook sterk op ingezet, en dat gebeurt nog steeds wel. Maar vanuit het Evangelie valt er meer te zeggen. De schuldvraag is wat mij betreft geen diepere vraag dan de schaamtevraag. Misschien laat de Geest vandaag andere aspecten van Jezus’ werk oplichten – en moeten wij dat ook doen’”[5].
Inderdaad – veel mensen schamen zich. Voor zichzelf, soms; en voor anderen, vaak. Dat is de sfeer van vandaag.

Mét dat al is het Evangelie echter onveranderd. En het moet glashelder zijn dat de werkelijkheid is dat de zonde nog altijd diep in onze levens ingevreten is.
Laat de insteek van evangelisatie en zending veranderd wezen, de problemen der mensen zijn in wezen dezelfde!
Laat het beginpunt ergens anders liggen, de inhoud van de Heilige Schrift is ongewijzigd gebleven!

Daar wil ik vandaag de vinger bij leggen.
Gert Jan Roest suggereert: onze evangelisatie en zending moeten echt heel anders aangepakt worden, want wij leven in de eenentwintigste eeuw; de wereld is radicaal veranderd.
Niet zelden betekent een radicale wijziging vandaag de dag echter ook dat het met de diepgang in de Evangelieverkondiging wel een beetje minder kan. Daar moeten wij, als u het mij vraagt, goed voor uitkijken!

De Bijbel vraagt ons niet om eigen accenten te leggen.
Gods Woord is in zijn geheel actueel in alle tijden!

Noten:
[1] Zie http://tua.nl/index.php?paginaID=229&archief=agendastuk ; geraadpleegd op zaterdag 13 mei 2017. Het citaat in de eerste alinea komt uit: “Kijk veel scherper naar de afgoden van deze tijd”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 13 mei 2017, p. 6.
[2] Naar aanleiding van de visie die Gert Jan Roest op evangelisatie en zending heeft publiceerde ik op deze plaats op dinsdag 19 juli 2016 het artikel ‘Vergeving vandaag’. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2016/07/19/vergeving-vandaag/ .
[3] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 21.
[4] Dit is het slot van artikel 21 N.G.B.
[5] “Heb in verkondiging oog voor afgoden cultuur”. In: Reformatorisch Dagblad, donderdag 23 juni 2016, p. 3. Ook te vinden via www.digibron.nl .

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.