gereformeerd leven in nederland

8 juni 2017

Met eigen ogen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 08:00
Tags: , ,

Over het calvinistisch arbeidsethos werd in het verleden nog wel eens wat lacherig gedaan.
Cultuurmandaat? Ach, dat was een typisch christelijk woord.

Welnu, laten christenen zich, als het hier om gaat, nergens voor schamen.
In december 2016 verscheen namelijk een boek met de titel ‘Reformatorische meisjes en honderd andere managementcolumns’[1].

Een recensent schreef daarover:
“Blijkbaar zijn reformatorische meisjes niet alleen op straat blikvanger. In de column gaat het trouwens niet over hun uiterlijk, maar over de attitude. Ze worden neergezet als SGP-meiden”.
En:
“Christenen willen graag getuigen, en uit deze column blijkt wat het effectiefst is: getuig door je attitude, door je oogopslag, door een onbevangen ontmoeting met niet-christenen, door een dienstbare houding”.
En:
“Wie (…) het gesprek over geloof wil voeren, kan leren van de smartphoneverkoper, die figureert in de column ‘Overtuigen is de slechtste vorm van overtuigen’. De verkoper trok zijn klant niet over de streep door discussie of argumentatie, maar door te vertellen over zijn eigen positieve ervaringen met deze smartphone. Mensen zijn anno 2017 gevoeliger voor ervaringen dan voor argumenten. Sociale bewijskracht heet dat. Dan moet je als christen natuurlijk wel iets te vertellen hebben”[2].

Die recensent heeft een punt. Dat is zeker.
Maar er moet toch wel wat meer zijn.
Om dat nader te overwegen lijkt het mij goed dat wij elkander op 2 Kronieken 29 wijzen.

In dat Schriftgedeelte voert koning Hizkia een reformatie door.
Laten wij iets lezen van de dingen die hij zegt: “…onze vaderen zijn ontrouw geweest en hebben gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE, onze God, en hebben Hem verlaten. Zij hebben hun ogen van de ​tabernakel​ van de HEERE afgewend, en hebben Hem de rug toegekeerd.
Ook hebben zij de deuren van de voorhal gesloten, de ​lampen​ gedoofd en het reukwerk niet in rook laten opgaan. En het ​brandoffer​ hebben zij in het ​heiligdom​ aan de God van Israël niet gebracht.
Daarom rustte de grote toorn van de HEERE op Juda en Jeruzalem. Hij heeft hen overgegeven tot een schrikbeeld, tot verwoesting en tot een aanfluiting, zoals u met uw eigen ogen ziet”[3].

Er is sprake geweest van secularisatie. Van deformatie, zelfs.

En de schrijver van de Kronieken neemt uitgebreid de tijd om te beschrijven hoe Hizkia een reformatie doorvoert. Zo belangrijk is dat.
Soms lijkt het net alsof de wereld van aanzienlijk meer belang is dan de kerk. Welnu, zegt de Kroniekenschrijver, niets is minder waar!

De kerkdeuren zijn gesloten, zegt Hizkia.
De tempeldienst is beëindigd. Godsdienst speelde lange tijd slechts een kleine rol in de activiteiten van Gods volk.
Dat leverde een debacle op. De maatschappij zakte steeds verder af.
Hizkia heeft daar oog voor en wijst de mensen om hem heen erop: u hebt met uw eigen ogen gezien waar dat toe geleid heeft!

Met eigen ogen in Hizkia’s tijd
De priesters en de Levieten hebben de afgang gezien. Wij lezen echter niet dat ze er iets aan hebben gedaan. Wij lezen, bijvoorbeeld, niet dat zij gepoogd hebben de sluiting van de tempel te voorkomen. Hebben zij de maatschappelijke afgang proberen te voorkomen? Of hebben ze het allemaal maar laten gebeuren?

Met eigen ogen in onze samenleving
De collega’s op de werkvloer zien met eigen ogen de attitude van medewerkers uit de reformatorische hoek. De collega’s zien de blik waarmee de reformatorischen de wereld inkijken. De collega’s merken dat reformatorischen niet meteen allerlei vooroordelen over hun medemensen hebben. De collega’s ontdekken hoe dienstbaar reformatorischen over het algemeen zijn.
Die reformatorischen worden heus wel gewaardeerd. Het zijn positief ingestelde collega’s waar je van op aan kunt. Soms worden zelfs columns over hen geschreven.
Dat is mooi.
En het is prachtig dat kinderen van God naar Zijn Woord willen leven. En dat getuigen, dat moeten zij blijven doen. Die neiging tot dienstbaarheid moeten zij vooral niet onderdrukken!
Maar daarmee is toch niet alles gezegd.
Wij lezen in 2 Kronieken 29 ook over Gods uitverkiezing. Leest u maar mee:
“Nu is het in mijn ​hart​ een ​verbond​ te sluiten met de HEERE, de God van Israël, zodat Zijn brandende toorn zich van ons afkeert.
Mijn zonen, wees nu niet nalatig, want de HEERE heeft u uitgekozen​ om voor Zijn aangezicht te staan om Hem te dienen, om voor Hem dienaars te zijn, mannen die ​reukoffers​ brengen”[4].
Met andere woorden: je kunt wel met je ogen kijken, maar er is Goddelijk ingrijpen nodig om een ommekeer te bewerkstelligen.

De wereld kijkt met eigen ogen naar gelovigen
Onze medemensen kijken naar christenen. En misschien wel vooral naar reformatorischen. Zij kijken naar gelovige mensen. En toch zien zij het niet. Zij zien de drijfveer niet. En als zij die wel zien, dan doen ze niks met hun waarnemingen.
Er is meer nodig dan de eigen ogen van mensen.
Wat dan?
In 2 Kronieken 29 staat het er bij: “Hizkia​ dan en heel het volk verblijdden zich over wat God voor het volk tot stand gebracht had, want dit was onverwachts gebeurd”[5].

Het is prachtig dat christenen opvallen in de wereld.
Laten zij maar naar Gods wil leven.
Laten zij maar getuigen van Gods daden in hun al of niet roerige bestaan.
Maar laten zij vooral in gebed gaan. Laten zij God vragen om grote dingen tot stand te brengen.
Laten zij maar blij zijn omdat zij bij God mogen horen.
Laten zij maar kijken met eigen ogen, omdat God hen zicht op de werkelijkheid geeft. En laten zij hun eigen ogen maar sluiten, om tot God te bidden.
Meer hoeven zij niet te doen. Echt niet.

Noten:
[1] De gegevens van dit boek zijn: Bram Wattel en Remko Iedema, “Reformatorische meisjes en honderd andere managementcolumns: de beste columns van Bram Wattel en Remko Iedema”. – Eindhoven: Uitgeverij Pepijn, 2016. – 200 p.
[2] Steef Post, “Refomeisjes als rolmodel”. In: PuntKomma, bijlage bij het Reformatorisch Dagblad, woensdag 17 mei 2017, p. 11.
[3] 2 Kronieken 29:6, 7 en 8.
[4] 2 Kronieken 29:10 en 11.
[5] 2 Kronieken 29:36.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.