gereformeerd leven in nederland

24 januari 2018

Onbewerkte altaarstenen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De wet van God is bij heel wat mensen in bespreking. Men vraagt: hoe gaat u om met die wet? En ook: welke plaats geeft u die wet?
Die wet heeft afgedaan, zeggen sommigen. Die wet is passé. Niet meer geldig, kortom.
Met die wet kunnen we onze dankbaarheid tonen, menen anderen. En ja, met nauw verholen graagte voeg ik mij die laatste groep sprekers.

Gods wet is bijzonder. Het is niet zomaar een grondwet. Het is geen norm die vanuit aardse regelzucht gegeven is.
‘Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen’, zegt men. Dat betekent: het feit dat u niet wist dat iets verboden was, mag u niet gebruiken als smoesje om de wet te overtreden.
In de kerk wordt ieder lid geacht Gods wet te kennen. Daarmee wordt niet slechts een grens aangegeven. Er wordt tot positieve actie opgeroepen. Ons hele leven is, als het goed is, één lange uiting van diepe dank. In de kerk moeten we aan het werk!

In Exodus 20 wordt die wet van God gegeven. Er staan een aantal voorschriften bij.
Eén ervan mogen we gerust opmerkelijk noemen.
Het is deze: “U moet voor Mij een altaar van aarde maken en daarop uw ​brandoffers​ en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen ​offeren. Op elke plaats waar Ik Mijn Naam zal laten gedenken, zal Ik naar u toe komen en u ​zegenen. Maar als u voor Mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van gehouwen stenen, want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze[1][2].

Het altaar moet worden gebouwd met stenen die niet door mensenhanden zijn bewerkt.
Wie dat leest, zou kunnen denken: dat is vreemd, want dan wordt het stapelen van stenen alleen maar moeilijker. De stenen passen immers niet op elkaar. Wordt het op die manier niet een reuze wankel geheel? Erger nog: wordt dat altaar niet een beetje rommelig?
Van jongsaf leren Gereformeerden dat de Here volmaakt is, en dat Hij volmaaktheid om Zich heen wil. Is dat in Exodus 20 even niet meer zo?

Daar komt nog wat bij.
In Exodus 27 moet een altaar van acaciahout worden gemaakt. Van planken, wel te verstaan[3].
In 1 Koningen 8 lezen we over een altaar dat van koper is[4].
Waarom mogen de stenen voor het altaar in Exodus 20 eigenlijk niet worden bewerkt?

Het komt mij voor dat het hier vooral belangrijk is om te zien dat in Exodus 20 alles draait om de heiligheid van de Verbondsgod.
Mensen kunnen op geen enkele manier aan Hem tippen. De Heer van hemel en aarde torent ver boven deze wereld uit. Zijn almacht is alleszins bewonderenswaardig, en soms ook volstrekt verbijsterend.
In Exodus 20 krijgen de Israëlieten een les in afhankelijkheid. En alle Bijbellezers uit latere tijdperken moeten zich terdege realiseren dat zij, voor wat hun redding betreft, volledig afhankelijk zijn van de goedertierenheid van hun God.

De verlossing moet uit de hemel komen. Op aarde is er niemand, helemaal niemand, te vinden die de zonden weg kan vagen. Er is geen enkel schepsel dat de ernstige tekorten van deze zondige wereld kan aanvullen.

De stenen van het altaar? Die mag niemand fatsoeneren.
Want de zonden kan niemand op aarde in model brengen.
De wereld moet worden gered door de Here Jezus Christus, onze Heiland. Hij herstelt de zwaar beschadigde wereld. Hij brengt de kapotte schepping weer op orde. Hij geeft Zijn maaksel de paradijskracht terug.

De stenen in Exodus 20 attenderen ons erop: God is niet onze vriend.
Het is bovendien niet zo dat we op prettige en verantwoorde wijze voor Hem kunnen verschijnen als we onszelf een beetje bijwerken.
We komen er niet met een beetje polijsten en bijschaven.
Zeker, er zijn massa’s mensen die hun leven wijden aan de dienst aan de Here.
En dat is prachtig.
Laat dat vooral zo blijven.
Als men maar niet denkt, dat daarmee een toegangskaartje voor de hemel verdiend kan worden!

Laten we die onbewerkte altaarstenen van Exodus 20 maar in gedachten houden.
Dan beseffen we ook wat onze positie is tegenover de hoge God.

Noten:
[1] Exodus 20:24 en 25.
[2] Voor dit Schriftgedeelte kies ik omdat Exodus 20:1-26 centraal staat tijdens een vergadering van de mannenvereniging ‘Augustinus’ van De Gereformeerde Kerk Groningen. Die vergadering vindt vanavond, woensdagavond 24 januari 2018, plaats.
[3] Exodus 27:1 en 8.
[4] 1 Koningen 8:64.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.