gereformeerd leven in nederland

26 januari 2018

Regeerbare wereld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Het lezen van oude kranten werpt soms nieuw licht op de actualiteit.
Neem nu het volgende.

Op dinsdag 23 januari 1973 geeft het Nederlands Dagblad een verslag van de jaarvergadering van het landelijk verband van GPJC’s: de Gereformeerde Politieke Jeugdstudie Clubs.
De jaarvergadering werd toegesproken door P. Jongeling, fractieleider van het Gereformeerd Politiek Verbond in de Tweede Kamer. De heer Jongeling sprak indertijd behartenswaardige woorden.

“‘Jullie gaan een tijd tegemoet als eens Jeremia: nu rennen we nog tegen de voetgangers, maar straks tegen de paarden. De jonge garde moet daarom tot het uiterste bewapend zijn door geloof en politieke kennis om die strijd aan te kunnen’. Dit zei de heer Jongeling, fractieleider van het GPV in de Tweede Kamer tot de ruim honderd jongeren die de jaarvergadering van het landelijk verband van GPJC’s bijwoonden.
Ons land staat aan de grens van de onregeerbaarheid, stelde de heer Jongeling vast op basis van het resultaat van de kabinetsformatie tot dusver. Als oorzaak daarvan zag hij, dat het ons volk ontbreekt aan een gemeenschappelijke doelstelling die het aaneensmeedt. In dit opzicht is er een duidelijke parallel met twee eeuwen geleden toen ons volk ook verdeeld raakte door partijschappen. Oorzaak daarvan was dat de grondtoon van de reformatie binnen ons volk verzwakte en de prediking van de kerk verslapte. ‘God heeft een twist met Nederland’, constateerde Willem V terecht.
Vandaag gaat de geestelijke hersenspoeling veel harder als gevolg van de snellere communicatie”[1].

Nederland is onregeerbaar geworden. Dergelijke geluiden hoort men vandaag de dag wel meer.
In september 2015 schreef iemand: “Het is al een bekende teneur, maar hij werd vandaag weer eens bevestigd bij de laatste peiling van Maurice de Hond: Nederland is onregeerbaar geworden”.
En:
“Die stand van zaken is min of meer structureel, want het is de laatste twee jaar al zo. Dat zorgt ervoor dat er een volstrekte verlamming is gekomen in de Nederlandse politiek. Een met de dag minder populair kabinet, dat in de Eerste Kamer al een minderheidskabinet is geworden, maar dat maar blijft zitten omdat ieder alternatief door de zittende politici nog meer gevreesd wordt. Het sukkelt maar door. Het komt niet tot principiële standpunten”.
Verder:
“Alleen echt leiderschap kan daar iets aan veranderen. Visionair leiderschap”[2].

Nederland is schier onregeerbaar geworden, klagen nogal wat leidinggevenden. En dat zal wel waar wezen.
Maar het is duidelijk: een relativerende noot is hier op zijn plaats. Want dergelijke opmerkingen hebben al wel vaker geklonken.

Intussen is het waar: vooral door het internet, inclusief Twitter, is de communicatie in de aardse samenleving in onze tijd zo grillig en onvoorspelbaar geworden dat het gezegde ‘regeren is vooruitzien’ langzaam aan betekenis lijkt in te boeten.
Hoe moet dat toch verder met dat regeren? En is er eigenlijk nog wel perspectief?

“God heeft een twist met Nederland”, zei Willem V van Oranje-Nassau in 1795 bij zijn vlucht naar Engeland.
In zijn handboek zou Groen van Prinsterer later schrijven: “De ware bron van onze ongelukken ligt in de nationale zonden en ongerechtigheden. God heeft een twist met Nederland en wie zal oprichten als God ter neer werpt?”[3].

Het komt mij voor dat Groen van Prinsterer ons de juiste weg wijst: naar het Woord van God, namelijk.

Het bovenstaande overziende, denk ik aan Openbaring 5: “En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en ​priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde”.
Uit Openbaring 5 leren wij dat we goede moed kunnen houden in een zondige wereld terwijl de heilige God de macht heeft.
Nee, het is niet zo dat de God van hemel en aarde in Zijn toorn Zijn complete schepping wegvaagt. In dit Schriftgedeelte wordt duidelijk dat er Eén is die de wereld redt. Het Lam heeft de dood overwonnen. Zijn lijden en opstanding opent de weg naar een toekomst met God. Naar een heerlijkheid die niet in aardse taal te beschrijven is.
Lofliederen klinken!
Gezang barst los!
Engelen, ouderlingen, ja de ganse schepping zingt mee!

Mensen op aarde hebben al vaak gezegd dat samenlevingen moeilijk of niet regeerbaar worden. En men kan het garanderen: zulke opmerkingen zullen nog vaak te horen wezen.
Openbaring 5 dringt er bij op aan om het niet te vergeten: er komt een moment dat Gods kinderen zullen meeregeren. Niet alleen maar over Nederland. Welnee. Zelfs Europa is nog te klein. Wij gaan regeren over heel de wereld!

Het gegeven van ons regentschap komt in de Openbaring van Johannes overigens wel vaker voor.
Ik wijs u op Openbaring 3: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb”[4].
En op Openbaring 20: “Zalig en ​heilig​ is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen ​priesters​ van God en van ​Christus​ zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang”[5].
En op Openbaring 22: “En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen ​lamp​ en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid”[6].

Het wordt er bij ons ingepompt:
* de wereld wordt regeerbaar
* en kinderen van God hebben in dat regeren een belangrijk aandeel!
De samenleving wordt, als u het mij vraagt, steeds moeilijker regeerbaar.
Gezien vanuit de invalshoek der goddelozen zal er zelfs een moment komen dat wanhopig geconcludeerd wordt: hier is geen beginnen meer aan.
Maar gelovige mensen verliezen de moed niet.
Want zij weten het: vanwege het werk van de Heiland loopt de wereld niet vast. De weg naar de hemel is open. Dankzij Jezus Christus, de Redder der wereld!

Noten:
[1] “Nederland staat aan de grens van de onregeerbaarheid”. In: Nederlands Dagblad, dinsdag 23 januari 1973, p. 5.
[2] Geciteerd van https://nl4nl.wordpress.com/2015/09/27/nederland-is-onregeerbaar-geworden/ ; geraadpleegd op vrijdag 19 januari 2018.
[3] Geciteerd via: prof. A.Th. van Deursen, “De visie van Groen op God, Nederland en Oranje (1)”. In: Protestants Nederland nr. 1 (januari 2008), p. 15-19. Citaat van p. 19.
[4] Openbaring 3:21.
[5] Openbaring 20:6.
[6] Openbaring 22:5.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: