gereformeerd leven in nederland

27 maart 2018

Zondag 32 en Jan Slagter

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Waarom moeten wij goede werken doen?
Antwoord: Om onze dankbaarheid te tonen. En om Hem met ons werk te prijzen.

In Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus staat het zo:
“Nu wij uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?
Antwoord:
Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt. Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen”[1].

Met een goed werk eren we Christus.
Als het goed is, tonen we in al ons doen en laten onze dankbaarheid. Wij zijn gered door de Heiland. Wat magnifiek is dat!
Als het goed is, is heel ons bestaan een leven vol dank aan God.

Het is belangrijk om dat vast te houden: heel ons bestaan is een leven vol dank aan God.

Ook buiten de kerk zijn mensen die goede activiteiten ontplooien.
Die mensen zijn soms bewonderenswaardig.

Een van die mensen is, wat mij betreft, Jan Slagter. Hij is directeur van Omroep MAX.
In het Nederlands Dagblad stond onlangs een vraaggesprek met hem.

Slagter merkte op: “Geluk moet je delen, het is niet iets voor jezelf. Ik zie veel ongelukkige mensen, zeker voor mijn programma Max Maakt Mogelijk. Dat gaat me niet in de koude kleren zitten: de tranen schieten in mijn ogen. Ik vind het fijn dat wij als omroep, met de kijkers, mensen een beetje perspectief kunnen geven. Dat oudere mensen in Moldavië hout en kolen kunnen krijgen, waardoor ze het warm hebben in hun huis en niet doodvriezen. Als ik dan terugkom en ik zie het geluk in hun ogen, geeft dat mij ook een goed gevoel. Waar ik ongelukkig van word, is negativiteit, mensen die snel roepen: ‘Het kan niet’. Toen ik in 2002 begon met omroep MAX, had ik totaal geen verstand van tv of radio. Ik wist amper hoe ik een tv aan of uit moest zetten. Maar ik heb er wel altijd in geloofd. Als je ergens in gelooft, is de helft gewonnen en komt de rest vanzelf”.
In hetzelfde artikel stond ook te lezen: “Als geld je gelukkig maakt, ben je heel erg arm’, zegt Jan Slagter, directeur van Omroep MAX. Hij zet zich graag in voor ouderen die alleen van een AOW moeten rondkomen. Hij begon vorig jaar het Ben Oude Nijhuis, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie”.
Nee, Jan Slagter zit niet stil.
Hij doet heel veel goede dingen.
Men kan zijn werkkracht bewonderen.
Men kan denken: waren er maar meer van zulke mensen!

Edoch, zo simpel ligt dat niet.

In datzelfde artikel zegt Slagter namelijk ook:
“‘Ik heb een leuke jeugd gehad en ging ook graag naar de kerk. Omdat mijn vader organist was, moest ik twee keer mee, maar ik vond dat geen straf. Nog steeds kan ik heerlijk meezingen met liederen als ‘t Hijgend hert’ en ‘Vaste rots van mijn behoud’. Ik vind dat mooi, het roept nostalgische gevoelens op. Ik zou het prachtig vinden als het allemaal waar was, daarom heet het ook geloven. Ik ben meer een ongelovige Thomas: eerst zien, dan geloven. Ik heb moeite met alles wat er in de wereld gebeurt. Het is zo onrechtvaardig, zo verkeerd verdeeld. Dan is het heel simpel om te zeggen: ik zou het niet laten gebeuren. Christenen zeggen: ‘Dat komt door de zondeval’. Ik draag mijn gereformeerde opvoeding nog wel met mij mee. Op de begrafenis van mijn vader zongen we ‘Blijf bij mij, Heer’. Dan schiet ik vol. Ze zeggen wel: eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Dat merk ik ook aan de mensen die bij MAX werken en gereformeerd zijn opgevoed”[2].

Het is duidelijk: het ‘Gereformeerde fundament’ ligt er bij Slagter nog wel.
Maar hij heeft zoveel in de wereld gezien.
En toen sijpelde het geloof weg. Zomaar.
Het klinkt als: ach, ik kon er weinig aan doen dat mijn geloof verdween…

Er is een opvallend verschil tussen Zondag 32 en Jan Slagter.
In Zondag 32 wordt duidelijk dat in het christelijk leven de goede werken meer geloofszekerheid geven.
In het leven van Jan Slagter gaf het lenigen van nood geloofsonzekerheid. Want er was nog zoveel ellende in de buurt.

Hoe kan dat toch?
Waar zit dat verschil nou toch in?

Als u het mij vraagt, is het verschil:
* Jan Slagter kijkt naar menselijk leed, en probeert daar wat aan te doen
* Een christen belijdt “…dat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld”. Daarin ligt de reden van goede werken van christenen. Het werk van de Heiland is de grond onder de activiteit van Gereformeerden.

Nogmaals – het eerste antwoord van Zondag 32 heeft als inzet: “Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld…”.
Jan Slagter weet wie Christus is; maar Jan vertrouwt Hem niet
Jan Slagter doet goede werken op eigen kracht. Want als Christus zo machtig is, dan zou Hij toch al lang wat aan al die ellende in de wereld gedaan hebben?

Er zit, denk ik, heel veel achter die woorden van Jan Slagter.
En als ik om mij heen kijk…, ach – dan snap ik Jan Slagter zo goed.

Maar weet u wat ik bewonderenswaardig zou vinden?
Ik zou Jan Slagter nog meer bewonderen als hij Zondag 32 van de Heidelbergse Catechismus eens lezen zou.
Ik hoop dat Jan Slagter dan niet naar zichzelf kijkt, maar naar Jezus Christus. Naar de Heiland dus. Onze Zaligmaker is alle bewondering waard.

Schrijver dezes blijft het de Apostolische Geloofsbelijdenis gelovig nazeggen: “Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here”.

Dat blijde geloof gun ik Jan Slagter ook!

Noten:
[1] Heidelbergse Catechismus – Zondag 32, vraag en antwoord 86.
[2] Hendriëlle de Groot, “Ik ben meer een ongelovige Thomas” – vraaggesprek met Jan Slagter. In: Leven, bijlage bij het Nederlands Dagblad, woensdag 14 maart 2018, p. 3.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.