gereformeerd leven in nederland

24 juli 2018

Op weg naar het staatsbanket

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Wat gaat u eten vandaag?
Dat is een wat merkwaardige vraag op een internetpagina waar alles draait om Bijbel, kerk en actualiteit.
Nee nee, dit is niet de aftrap voor een bizar soort kookrubriek.
Het zal snel duidelijk worden waarom ik toch met die vraag begin.

We gaan nu van de keuken naar de kerk.

Jezus Christus is in de kerk aan het werk.
Jazeker – de Geest van Christus werkt in alle kerkmensen.
Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Je kunt toch niet op meer dan één plaats tegelijk zijn? Dat soort menselijke voorstellingen moeten wij maar gauw loslaten. Onze Heiland werkt ‘all over the world’.
Overal en nergens pleegt Hij onderhoud aan de kerk. Onvermoeibaar stuurt Hij de Evangelieverkondiging aan. Steeds weer geeft Hij mensen energie om uit hun stoel te komen om voor Hem aan het werk te gaan.
De kerk is een mooie en volstrekt unieke leefomgeving!

Johannes vermeldt in hoofdstuk 6 iets opmerkelijks over onze Here Jezus Christus. Citaat: “Hem heeft God de Vader verzegeld”[1].
Is dat niet een beetje merkwaardig?
Natuurlijk – waardevolle documenten kun je van een zegel voorzien.
Je kunt, bijvoorbeeld, ook een huis verzegelen om te voorkomen dat onbevoegden allerlei dingen achterover drukken.
Jazeker – Gods kinderen worden ook verzegeld. Dat schrijft de apostel Paulus in Efeziërs 1: “…in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, ​verzegeld​ met de ​Heilige​ Geest​ van de belofte”[2]. Dat is wel te begrijpen. Zondige mensen moeten afgeschermd en beschermd worden. Voordat je ’t weet zit hun leven vol met duivelse verontreiniging.
Maar Gods Zoon verzegelen – is dat niet ietwat vreemd? Hij is toch heilig en goed? Is die verzegeling bij Hem eigenlijk wel nodig?

Een exegeet schrijft: “De gebruikelijke vertaling ‘want op Hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt’ gaat voorbij aan de woordvolgorde in het Grieks: ho patèr… ho theos (Vader…God). In het Nieuwe Testament is de volgorde altijd andersom: ‘God de Vader’ of ‘de God en Vader van…’. Daarom moeten we (…) vertalen: ‘want op Hem heeft de Vader zijn zegel gedrukt: God’. Hiermee bevestigt Jezus indirect zijn godheid”[3].

Een andere uitlegger noteert: “Hem heeft God de Vader ‘verzegeld’. Dat wil zeggen dat God Hem ‘van een herkenningsteken heeft voorzien’. Het betekent tevens dat God Hem ‘met hemelse kracht heeft toegerust’”[4].

De verzegeling van de Here Jezus Christus betekent dus zoveel als: Hij heeft zijn legitimatiebewijs bij Zich. Je kunt zonder moeite controleren waar Hij vandaan komt. Zijn identiteit is bekend. En daar hoeft niemand geheimzinnig over te doen.

Wederom citeer ik Johannes 6.
“Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader ​verzegeld. Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus​ antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft”[5].

De kerk is, als het goed is, een prettige leefgemeenschap. Als het een beetje wil is de sfeer er prima. In de kerk voelen we ons hopelijk veilig en geborgen.
Maar de kerk op aarde is niet meer dan een tijdelijk huis. Er hangt, om zo te zeggen, een onzichtbaar bordje in de kerk: ‘wij zijn op reis; ons eindpunt is de hemel’.

Wat moeten wij doen?
Dat vragen de mensen die in Johannes 6 om Jezus heen staan.
Antwoord: uw geloof is een werk van God!

Wij krijgen het eeuwige leven van Jezus Christus.
Ja, dat weten Gods kinderen heel zeker. De Heiland heeft immers Zijn legitimatiebewijs bij Zich?

Dat is een grote troost.
Ook in 2018.

Vandaag de dag hebben heel wat mensen het druk met hun eetpatroon.
U kent de verhalen daaromheen vast wel.
* Je moet goed ontbijten, want je moet energie hebben om de dag te beginnen
* Drink regelmatig water
* Eet langzaam, in kleine porties
* Eet regelmatig
* Eet gevarieerd, en hou rekening met de schijf van vijf
* Eet veel groente en fruit.
En zo is er nog veel meer[6].

Lekker eten: het is reuze belangrijk om je daar mee bezig te houden.
Sterker nog – als er een studie voor smulpaap bestond, zou ik graag overwegen om mij daarvoor in te schrijven.

Echter: van veel groter belang is – om in de stijl van Johannes 6 te blijven – “het ware brood uit de hemel”[7]. Jezus Christus maakt Zijn kinderen klaar voor het eeuwige leven.
Gelovigen krijgen allen een legitimatiebewijs, een paspoort dat toegang geeft tot de hemel.

Wat gaat u eten vandaag?
Dat is een interessante vraag.
Maar die aardse maaltijd is een tussenstop op weg naar die eindeloos heerlijke maaltijd in de hemel.
Het is dat staatsbanket waarover we in Openbaring 3 lezen: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb”[8].

Als we aan die heerlijke maaltijd denken, smaakt het eten van vandaag misschien een beetje beter.

Noten:
[1] Johannes 6:27 b.
[2] Efeziërs 1:13.
[3] Dr. P.H.R. van Houwelingen, “Johannes: het evangelie van het Woord”. – Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1997; derde druk 2007. – p. 155.
[4] Citaat uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Johannes 6:27.
[5] Johannes 6:27, 28 en 29.
[6] Zie bijvoorbeeld https://www.lekkerinhetleven.nl/welzijn/gezin-gezondheid/artikel/10-tips-voor-een-gezond-leven ; geraadpleegd op woensdag 11 juli 2018.
[7] Johannes 6:33.
[8] Openbaring 3:20 en 21.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.