gereformeerd leven in nederland

20 augustus 2018

Onze God is superieur

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

De profeet Obadja is, in zekere zin, zo ongeveer de meest nederige onder Gods woordvoerders.

Een jaar of zes geleden schreef ik over deze profeet en over het Bijbelboek dat zijn naam draagt onder meer het volgende.

“De profeet Obadja is onder ons niet zo bekend.
De profetie is ook maar kort: eenentwintig verzen slechts.
Wie is die Obadja eigenlijk?
Daarover is weinig met zekerheid te zeggen.
Volgens de Talmoed – een commentaar van belangrijke rabbijnen op de Wet en de Profeten – was Obadja een afstammeling van Elifaz, een vriend van Job. In de internetencyclopedie Wikipedia is te lezen: ‘Hij wordt geïdentificeerd als de dienstknecht van Achab en men beweert dat hij werd gekozen om tegen Edom te profeteren omdat hijzelf een Edomiet was (…) Obadja zou de gave van profeteren hebben ontvangen omdat hij de honderdtwintig profeten had verborgen toen zij door Izebel werden vervolgd’.
Dat is echter lang niet zeker.
Hoe dat zij: Obadja predikt tegen Edom.
In dat land had men met enig leedvermaak toegekeken toen Juda in 586 voor Christus door Babel onder de voet werd gelopen. De Edomieten hadden zelfs een handje mee geholpen.
Die houding zal, zo kondigt Obadja aan, worden bestraft”.
En:
“Overigens heeft Obadja, als het erop aankomt, een brede blik.
Ook andere volken blijken in Gods oordeel te worden betrokken”.
En:
“Wat is ten diepste de bedoeling van deze korte profetie?
Persoonlijk denk ik onder meer aan het volgende.
De profeet Obadja leert ons dat de Here Zijn kerk beschermt. Vijandschap tegen Gods volk is uiteindelijk agressie tegen God Zelf. Wie aan Zijn volk komt, komt aan Hemzelf.
Zeker, Hij is rechtvaardig. Hij straft Zijn kinderen als dat nodig is. Maar de hemelse God zet Zijn zonen en dochters nooit definitief aan de kant”[1].

In het kader van de geografische oriëntatie: Edom is een streek in het land dat nu Jordanië heet, ten zuidoosten van de Dode Zee[2].

De profeet Obadja geeft onder meer de volgende woorden van God door.
“Het ​visioen​ van Obadja. Zo zegt de Heere over ​Edom: Een bericht hebben wij gehoord van de HEERE, en een gezant is uitgezonden onder de heidenvolken: Sta op! Laten wij tegen Edom opstaan ​ten strijde! Zie, Ik heb u klein gemaakt onder de heidenvolken; diep veracht wordt u. De overmoed van uw hart heeft u bedrogen, hij die woont in de rotskloven, in zijn hoge verblijfplaats, hij die zegt in zijn hart: Wie zal mij neerhalen naar de aarde? Al verhief u zich als een arend, en al bouwde u uw nest tussen de sterren, ook vandaar zou Ik u neerhalen, spreekt de HEERE”[3].

Diverse volken hebben een bericht ontvangen van een boodschapper die namens God een kort bericht doorgaf. Namelijk dit: ga in gevecht met Edom!

Die volken luisteren naar dat bericht. En ze hebben er wel oren naar.
Edom? Ach, dat volkje kunnen ze wel aan. De kracht van Edom is niet groot. Het gaat makkelijk lukken om de Edomieten te overwinnen. Dat gaat goed komen. Dat moet geen probleem zijn.
En waarom denken al die volken dat een overwinning op Edom een makkie is? Antwoord: omdat de Here dat volk klein maakt, en gering in kracht.

De Edomieten denken zelf dat ze heel wat zijn: machtig, groots, klaar voor de toekomst!
Bovendien – het volk van Edom woont in bergachtig gebied; een terrein dat derhalve moeilijk toegankelijk is. Edom overwinnen? – dat lukt niemand.
Dat denken ze in Edom.

Bij dit alles hebben zij buiten de Here gerekend.
Want Hij pakt de Edomieten aan, ook al wonen ze – bij wijze van spreken – ergens in een sterrenstelsel. En Hij zet ze op hun plaats!

De Here heeft de macht. Altijd en overal. Daar zijn gelovigen van overtuigd. Die zekerheid geeft rust, ook in het leven in het Nederland van 2018.

Veel mensen vinden die zekerheid reuze irritant. Voor hen lijkt het wel alsof christenen – Gereformeerden inbegrepen – zichzelf superieur vinden. Zeg maar gewoon: het lijkt wel alsof christenen zichzelf beter vinden dan mensen die niet-kerkelijk zijn, en nergens aan doen.
Zodoende heeft het geloof een negatief imago.

Dat negatieve imago vinden we ook terug in veel Nederlandse literatuur.
Bijvoorbeeld in de boeken van de schrijfster, journaliste en columniste Aukelien Weverling[4].
Eén van haar boeken heet eenvoudig ‘Het land’. Dat boek speelt in het fictieve streng religieuze dorp Wakkum. En u voelt ‘m vast al aankomen: het christelijk geloof komt er in ‘Het land’ niet best af[5].

In het Nederlands Dagblad zei Aukelien enkele maanden geleden: “Persoonlijk wil ik de bijbel zien als een boek dat talloze mensen in deze wereld kracht gaf en hielp in moeilijke tijden, maar ik zie helaas ook dat vele levens zijn verwoest. Geloof wordt vaak aangehaald om over anderen te oordelen of anderen in een bepaald keurslijf te drukken. Ik vind het dan ook een gevaarlijk boek omdat het zo open is voor interpretatie en volgens mij geregeld op een verkeerde manier wordt ingezet”.
En:
“Ik wil laten zien dat mensen, als zij de verkeerde groep vormen, de verkeerde motieven hebben en in een afgesloten wereld leven, tot gruwelen in staat zijn. Zeker wanneer zij zich moreel superieur voelen aan de ander”[6].
In de profetie van Obadja is het onmiskenbaar: de God van hemel en aarde heeft de macht in handen. Zijn tegenstanders worden aangepakt.
Toegegeven: een tijd lang lijkt het goed met hen te gaan. Maar als de Here ingrijpt, kan de stand van zaken in een mum van tijd 180 graden draaien.

Dat geldt vandaag ook nog.
Dat is iets om rekening mee te houden.
Dat moeten Aukelien Weverling en vele anderen maar goed bedenken.

Maar er is meer.
Want de profetie van Obadja heeft ook een boodschap voor de kerk.
We mogen en moeten geloofskracht laten zien. Laten we maar blij in de wereld staan! We genieten immers hemelse bescherming van God Zelf?

Dat klinkt toch een beetje als de verklanking van een superioriteitsgevoel, zeggen de mensen.
Maar ten diepste is dat een verkeerde voorstelling van zaken. Christenen zijn niet moreel superieur. Hun God is moreel superieur. Alles draait om Hem.
Inderdaad, soms klinkt het anders. Christenen zijn zondige mensen, die – net als hun medemensen – heel vaak in dezelfde fout vervallen.
Maar het blijft recht overeind:
* Christenen zijn niet moreel superieur
* Hun God is moreel superieur.
* Alles draait om Hem.

En laten we wel zijn: de niet-kerkelijke burger die meent dat christenen met een superioriteitsgevoel behept zijn, moet ook zichzelf onderzoeken. Laat hij zich afvragen of hij naast christenen wil staan – of toch erboven…?

Als het om deze dingen gaat, worden onze gedachten als vanzelf naar Spreuken 16 gevoerd:
“Trots komt vóór de ondergang,
en hoogmoed komt vóór de val”[7].

En wat is nu de opdracht van de kerk?
Zij moet, rustig en nederig, naar haar Heer luisteren. De kerk moet leven volgens het Woord van God.
Dat kan ook. Want de kerk wordt door God beschermd. Hij is er bij, overal en altijd!
Ja, ook als de kerk wordt weggezet als een vereniging van veelal bekrompen types.
Ach, wij weten wel beter.
We mogen en moeten geloofskracht laten zien. Laten we maar blij in de wereld staan!

Noten:
[1] Geciteerd uit mijn artikel “Geduld, vertrouwen en strijd”, hier gepubliceerd op donderdag 5 juli 2012. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2012/07/05/geduld-vertrouwen-en-strijd/ . Over Obadja schreef ik ook in mijn artikel ‘De actualiteit van Obadja’s profetie’, hier gepubliceerd op 3 april 2013. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2013/04/03/actualiteit-obadja/ .
[2] Zie hiervoor onder meer https://www.henkjanvanderklis.nl/2015/09/wat-heb-je-aan-obadja/ ; geraadpleegd op maandag 6 augustus 2018.
[3] Obadja vers 1-4.
[4] Zie voor meer informatie over Aukelien Weverling https://nl.wikipedia.org/wiki/Aukelien_Weverling ; geraadpleegd op maandag 6 augustus 2018.
[5] De gegevens van het genoemde boek zijn: Aukelien Weverling, “Het land”. – Amsterdam: Meulenhoff Boekerij B.V., 2013. – 192 p.
[6] “Snakken naar minder bekrompenheid”. In: Gulliver, bijlage bij het Nederlands Dagblad, vrijdag 2 maart 2018, p. 8.
[7] Spreuken 16:18.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.