gereformeerd leven in nederland

4 oktober 2018

Al wat recht is, zien Zijn ogen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“En de HEERE zei tegen Hem: Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei Hij ten aanhoren van mij: Trek achter Hem aan door de stad, en dood! Ontzie niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jongemannen en meisjes, kleine ​kinderen​ en vrouwen, om hen te gronde te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit Mijn ​heiligdom”.

Dit artikel begint met woorden uit Ezechiël 9[1].

Misschien vraagt iemand: beste weblogscribent, moet u daar nu een artikel over schrijven?

Zo’n vraag is begrijpelijk.
Want Ezechiël 9 gaat over oordeel. Een gericht over Jeruzalem nog wel – de stad van God.

De inwoners van Jeruzalem doen namelijk aan afgoderij. In Ezechiël 8 wordt uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de afgoderij eruit ziet.
De Jeruzalemmers dienen de afgod van de na-ijver[2].
Zij aanbidden bovendien afbeeldingen van allerlei dieren. Die afbeeldingen hebben ze in de muur van de tempel gekerfd[3].
Vrouwen rouwen om Tammuz. Dat is een halfgod die door Babyloniërs wordt vereerd[4].
Ezechiël ziet mannen die de zon aanbidden; alsof dat een god is![5]

Daarin ligt een les voor de kerk van 2018.
De Here wil alle aandacht in de kerk.
Er hoort, als het gaat over het leven met God, geen verschil te zijn tussen de zondag, de maandag, de dinsdag… Waar we ook zijn, wat we ook doen – altijd speelt de godsdienst een grote rol; als het goed is tenminste.
De sterren aanbidden? Nee, dat doen we niet in de kerk.
Een olifant of een ander dier heilig verklaren? Nee, dat weigert de kerk pertinent.
Een altaartje in boeddhistisch sfeertje in huis? Welnee, dat gaan we niet doen.
Laat dat vooral zo blijven!

Het oordeel van de Here in Ezechiël 9 is hard!
De hele stad gaat eraan!
Alles en iedereen wordt uitgeroeid!
Alles gaat plat!
En…

Wacht eens even.
Er staat namelijk: “…en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden”.
Een commentator schrijft hier bij: “Het Hebreeuwse woord dat met ‘merkteken’ is vertaald, is tav. Dat is ook de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Deze letter komt overeen met onze letter ‘t’. In de tijd van Ezechiël werd deze letter in de vorm van een kruis geschreven, zoals we ook herkennen in onze letter ‘t’. We kunnen er wel de toepassing in zien dat de gelovigen in Jeruzalem voor het oordeel worden bewaard door het teken van het kruis dat door de Man in linnen kleren op hun voorhoofden is aangebracht”[6].
Wat gebeurt er in Ezechiël 9?
Antwoord: de Here zet, om zo te zeggen, de kerk van het Oude Testament apart. Hij neemt Zijn kinderen in bescherming. In de stad waar Hij woning heeft gekozen, is het – om het maar eens duidelijk te zeggen – een godslasterlijke troep. Een mens van deze tijd zou zeggen: weg ermee!
Maar zelfs nu de God van hemel en aarde toornig is, blijft Hij trouw. Zelfs nu de Here een zeer zware straf uitdeelt, neemt Hij de mensen die Hem dienen in bescherming.

Zodoende is Ezechiël 9, dat zware hoofdstuk vol met oordeel en straf, toch de moeite waard.
Want daar zien we Gods trouw in optima forma.

Mijn conclusie is: in Ezechiël 9 wordt ons duidelijk gemaakt dat Gods kinderen aan Zijn vernietigende oordeel zullen ontkomen.
Dat is in Ezechiëls tijd zo, en het zal nog zo zijn als het einde van de tijd aangebroken is.

Dus: ook nu, anno Domini 2018, mogen we er zeker van zijn dat de God van hemel en aarde Zijn kerk immer en altijd beschermt en onderhoudt.

Dat gebeurt ook in een maatschappij die God grotendeels negeert, en waar het merendeel van de mensen veel naar zichzelf kijkt.
Dat gebeurt ook in een samenleving waar je, volgens velen, moet opvallen om je recht te krijgen; of althans: om datgene te ontvangen wat jij recht vindt. Door het veelvuldig plaatsen van tweets en retweets. Door stakingen. Door spandoeken. Door agressie, op straat of achter de voordeur.
En de media hebben het er maar druk mee.

Op zondag naar de kerk? Veel mensen kijken er vreemd tegenaan. Sommigen zeggen: nou ja, als je je daar gelukkig bij voelt…
Dat Gods kinderen in de kerk zitten, dat is voor velen volstrekt onbegrijpelijk.
Ezechiël 9 leert ons echter onder meer: de Here ziet Zijn kinderen, in alle tijden en op alle plaatsen.

Anno Domini 2018 roept Hij Zijn kinderen naar de kerk.
Daar verzamelt Hij Zijn volk.
Daar wordt het heil verkondigd. Daarom zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de kerk: “…buiten haar is er geen heil”[7].
Daar, in de kerk, zingt Gods volk:
“U bent mijn heil, mijn levenskracht, mijn licht.
Al zijn van mij in tegenspoed en strijd
mijn vader en mijn moeder weggegaan,
toch keert U Zich niet af, maar neemt mij aan.
U zorgt voor mij in mijn verlatenheid”[8].

Ezechiël 9 bevat een waarschuwing.
Want ziet u wat daar staat? “Begin vanuit Mijn ​heiligdom”. Kennelijk is de kerk het beginpunt van de oordeelsvoltrekking. Daarom constateer ik: juist van de kerk wordt nauwkeurige en blijmoedige Godsdienst gevraagd!

Als Ezechiël 9 een film zou zijn… dan zouden ‘m waarschijnlijk niet willen bekijken. Het zou, om maar in bioscooptermen te blijven, geen kassucces wezen.
Maar het is goed dat kerkmensen dat hoofdstuk toch blijven lezen.
Tot hun troost.
Want God blijft voor Zijn kerk zorgen. Tot in lengte van dagen![9]

Noten:
[1] Ezechiël 9:4, 5 en 6.
[2] Ezechiël 8:5.
[3] Ezechiël 8:10.
[4] Ezechiël 8:14.
[5] Ezechiël 8:16.
[6] Geciteerd van http://www.oudesporen.nl/Download/OS2359.pdf ; geraadpleegd op vrijdag 28 september 2018.
[7] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 28.
[8] Dit is het laatste deel van Psalm 27:5; berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.
[9] De titel van dit artikel ontleende ik aan de laatste regel van Psalm 17:1 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986 – :
“Hoor naar een rechte zaak, o HEER,
sla acht op wat mijn lippen smeken,
die onbedrieglijk tot U spreken
en buig U tot mijn bidden neer.
Kom met uw oordeel van den hoge,
laat uitgaan van uw aangezicht
het woord dat mij rechtvaardig richt,
want al wat recht is, zien uw ogen”.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.