gereformeerd leven in nederland

26 oktober 2018

Twee premiers en wij

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Op 14 februari jl. overleed Ruud Lubbers, eertijds minister-president.
Op 20 oktober jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Wim Kok, eertijds eveneens premier.
Het waren allebei mannen van statuur. Mannen met grote verdiensten. Mannen met eredoctoraten.
Misschien kijkt u er wel wat scheef naar. Zo van: stel je toch eens voor dat ik zo’n vooraanstaande positie had gehad. Stel je voor dat ik zoveel macht had. Wat zou er dan veel moois gebeuren! Wat zou er in mijn omgeving dan veel opknappen!

Hoe belangrijk die mannen ook zijn geweest, kerkmensen moeten beseffen dat hun God nog meer macht heeft. Daar komt bij dat Goddelijke macht blijvend is.

Laten wij elkaar wijzen op Jesaja 24.
Daarin lezen we: “De volle maan zal rood worden van schaamte, de gloeiende zon zal beschaamd worden, als de HEERE van de legermachten zal regeren op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn”[1].

In dat hoofdstuk lezen we over het Goddelijk oordeel over de aarde.
Er is sprake van verwoesting[2]. De stad – symbool voor heel de aarde – ligt in puin[3].
Daarna lijkt de sfeer om te slaan: er is grote bewondering voor de kracht en majesteit van de Here. Schijn bedriegt echter. Want de goddelozen gaan ondertussen hun gang. Uiteindelijk gaan zij, goed beschouwd, ook hun ondergang tegemoet[4].

Met betrekking tot Jesaja 24 las ik onder meer de volgende typeringen:
* Het oordeel treft de hele aarde
* Alle vreugde is verdwenen
* Nergens bescherming of houvast
* Oordeel over hemel- en aardbewoners
* De HEERE regeert in Jeruzalem[5].

Jesaja is een profeet.
Een woordvoerder van God dus.
Hij laat zien wat er gebeurt als Jezus Christus naar de aarde terugkomt. Jesaja heeft dus het zicht op Christus’ wederkomst.
In Johannes 5 zegt Jezus: “Hij [dat is de Vader] heeft Hem [dat is Zijn Zoon] ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis”[6].

De God van hemel en aarde zal voor eeuwig regeren.
De zon en de maan zullen hun lichtgevende functie beëindigen. Zij gaan zich zelfs schamen, zegt Jesaja in hoofdstuk 24.
Waarom?
Omdat hun licht schril afsteekt tegen het overweldigende licht van God. Leest u maar mee in Openbaring 21: “Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar ​lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar ​poorten​ zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn”[7].

In Mattheüs 24 wordt het einde van de tijd zo samengevat: “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de ​stammen​ van de aarde ​rouw​ bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid”[8].

Rudolphus Franciscus Marie Lubbers –
Willem Kok –
dat waren belangrijke mensen voor Nederland. De Here had hen met grote gaven gesierd. Ze hebben goede daden verricht. En ook foute dingen. Er zijn ook zaken die verkeerd úitgepakt hebben.
Hoe dat zij, kerkmensen mogen verheugd zijn dat onder deze premiers de godsdienstvrijheid groot gebleven is.
De Here zal ook over hun werk oordelen.
Later zal ook blijken of hun noeste leidinggevende arbeid meer dan een voetnoot in de geschiedenis wezen zal.

En wij?
Nee – de namen van de meesten van ons komen niet in de geschiedenisboekjes terecht.
Het merendeel der Gereformeerde mensen heeft geen vooraanstaande positie.
Maar voor ons allemaal geldt de profetie van Jesaja 24, de kenschets van Mattheüs 24 en de apocalyptische tekening van Openbaring 21.
Ieders
werk wordt beoordeeld.
Het werk van R.F.M. Lubbers.
De bezigheden van W. Kok.
Maar ook de arbeid van A.B. Klaassen.
En de verrichtingen van C.D. Pietersen.

Voor al Gods kinderen is dat even stimulerende als troostvolle woord in Openbaring 14 opgeschreven: “Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen”[9].

Noten:
[1] Jesaja 24:23.
[2] Jesaja 24:1-6.
[3] Jesaja 24:7-13.
[4] Jesaja 24:14-20.
[5] Zie http://www.oudesporen.nl/Download/OS2033.pdf ; geraadpleegd op maandag 22 oktober 2018.
[6] Johannes 5:27, 28 en 29.
[7] Openbaring 21:22-25.
[8] Mattheüs 24:29 en 30.
[9] Openbaring 14:13.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.