gereformeerd leven in nederland

28 november 2018

Leven in schitterend kader

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

In deze wereld koersen velen op gelijkheid. Je moet vooral niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Dat is dood-gevaarlijk.
Bovendien moet je een beetje lief zijn voor elkaar. Een beetje respect kan geen kwaad. In een wereld die steeds harder wordt is dat een must.

Welnu – in zo’n wereld spreekt Gods Woord over volmaakte liefde.
Leest u maar mee in 1 Johannes 4: “Er is in de ​liefde​ geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de ​liefde”[1].

Dat klinkt prachtig.
Maar liefde kan in deze wereld toch niet volmaakt wezen?
Hoe moet dat?
Dat wordt toch nooit wat?

In 1 Johannes 4 wordt dat uitgelegd.
“Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld”[2].
Volmaakte liefde, dat betekent dat u en ik niet bang hoeven zijn voor het eindoordeel dat de Here geven zal. Kinderen van God hoeven niet bevreesd te zijn voor het vonnis dat de grote God vellen zal. Natuurlijk – hun leven is bevlekt met zonden. Maar zij kennen hun zorgzame Here:
“daar is vergeving bij U altijd geweest,
opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd”[3].

Met vrees en beven werken aan uw zaligheid, noemt Philippenzen 2 dat. Niet dat die eerbied uit ons zelf komt. Nee, het is God die zulk ontzag in ons leven legt[4].
Dat wonder wordt in 1 Petrus 1 toegelicht: “…wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw ​vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van ​Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”[5].

Conclusie: volmaakte liefde is een geschenk van God. Onze volmaakte liefde komt voort uit de onbaatzuchtige en voorbeeldige liefde van de Heiland. We ontdekken steeds vaker dat de geboden van God heilzaam zijn voor ons aardse leven.

Liefde betekent vandaag de dag onder meer dat je onafhankelijk bent. Op een internetpagina over liefde valt te lezen: “Natuurlijk mag je elkaar om hulp vragen. Maar wanneer de afhankelijkheid doorslaat, zie je de ander als jouw bron van liefde. Je kunt dan voor je gevoel niet zonder je partner en dat is niet goed voor je eigenwaarde”.
Dat klinkt goed. Maar het is niet waar.
Want het bijzondere is dat we geheel afhankelijk zijn van de God van hemel en aarde; niettemin geeft Hij ons heel veel eigenwaarde. Wij zijn kinderen van de Koning, dat is de kwestie. Koningskinderen, jazeker!
Op diezelfde pagina staat ook geschreven: “Je kunt niet tegelijkertijd van iemand houden en hem of haar willen veranderen”[6].
Ook dat klinkt goed. Maar het is alweer niet waar.
Want de Here God kan dat wel. Ook dat blijkt in 1 Johannes 4.
Leest u maar mee: “Al wie belijdt dat ​Jezus​ de ​Zoon van God​ is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de ​liefde​ die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is ​liefde​ en wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God in hem”[7].
Jezus Christus, de Redder van deze wereld, verandert het leven van door Hem gekochte kinderen. Zijn kinderen ervaren dat iedere dag. En Zijn kinderen doen niks liever dan: de liefde van de Heiland doorgeven. In woord en in daad.

Liefde is in deze tijd één van de trefwoorden van onze maatschappij. Die liefde gaat heel ver. Soms doorbreekt men blijmoedig door God gestelde grenzen. Waarom? Omdat het goed voelt…
Een voorbeeld.
Mensen met een homoseksuele geaardheid kunnen liefhebben – natuurlijk. Maar daar horen niet zelden ook seksuele relaties bij. Dat de hemelse God zulke relaties verboden heeft, dat doet er voor velen niet toe.
Het hoeft op deze plaats geen betoog dat dat een ernstige misvatting is.

Het moge helder wezen: in Gods Woord is volmaakte liefde een zaak van lange adem. Van volharding. Van diep geloof: “wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft”[8].
Onze volmaakte liefde drijft de vrees uit, lezen wij in 1 Johannes 4. ‘Werpt’, staat er in het Grieks[9]. Sinds de zondeval is de mens van nature bang voor Gods macht. Voor Gods kinderen is dat echter niet meer nodig. Die vrees moet er uit gegooid worden – zo ver mogelijk weg. Hup, ruim op die angst!

Volmaakte liefde geeft het leven van gelovige mensen een gouden rand – een schitterend kader.
Zo krijgt ook deze dag een fraaie decoratie.

Noten:
[1] 1 Johannes 4:18.
[2] 1 Johannes 4:17.
[3] Psalm 130:2 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.
[4] Philippenzen 2:12 en 13: “Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen”.
[5] 1 Petrus 1:17 b, 18 en 19.
[6] Beide citaten in deze alinea komen van https://www.happinez.nl/liefde-relaties/checklist-zo-weet-ware-liefde-is/ ; geraadpleegd op donderdag 22 november 2018.
[7] 1 Johannes 4:15 en 16.
[8] 1 Johannes 4:19.
[9] Zie https://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/1Jh4.htm ; aantekening 64 bij 1 Johannes 4:18.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.