gereformeerd leven in nederland

7 maart 2019

#Doeslief

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

In deze wereld hebben wij allen met zekere regelmaat met asociaal gedrag te maken. Dat valt natuurlijk niet alleen Gereformeerde mensen op. Driekwart van Nederland baalt ervan, en niet zo’n klein beetje ook.
Dies gaat men er wat aan doen.

De NOS meldt op maandag 4 maart: “Bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van OV-personeel, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media. Het neemt allemaal toe, blijkt uit onderzoek van SIRE (Stichting Ideële Reclame). De organisatie start vandaag de campagne #doeslief, om mensen bewust te maken van asociaal gedrag”.

In zo’n ruwe maatschappij ga je zomaar meedoen met zulk lomp gedrag. Al was het alleen maar om gehoord en gezien te worden.
Het is goed als Gereformeerden de Bijbel blijven lezen. Daar vinden zij een antwoord op de vraag: waar doen wij het allemaal voor?

Een antwoord op die vraag vinden we bijvoorbeeld in Colossenzen 3: “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de ​erfenis​ zult ontvangen, want u dient de Heere ​Christus”[1].

Aan wie schrijft Paulus dat?
Antwoord: dat schrijft hij aan slaven. Leest u maar mee in het voorgaande vers: “Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam, niet met ogendienst als om mensen te behagen, maar oprecht van ​hart, in het vrezen van God”[2].
Nu is de slavernij in Nederland in 1863 afgeschaft.
Maar sociale misstanden blijven er altijd. In die omstandigheden roept de Here Zijn volk op tot een andere levensstandaard.

Zorg ervoor, zegt Paulus, dat u in al uw doen en laten ernaar verlangt om de Here te dienen!

Thans komt een complete divisie vraagtekens aan marcheren.
Immers – is dit niet wat al te idealistisch?
Immers – zweeft dit niet enigszins boven de wereld?
Kortom, is dit alles wel haalbaar?

Met die vragen ga ik eerst even naar Psalm 8[3].
David zingt in die Psalm:
“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de ​mensenzoon, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de ​engelen
en hem met ​eer​ en ​glorie​ gekroond”[4].
De vraag lijkt voor de hand te liggen: wordt het in Psalm 8 ook tijd voor een haalbaarheidsonderzoek?
Toch niet.
Want wij moeten niet vergeten dat David, door de Heilige Geest geïnspireerd, dichter en profeet is geweest. De inhoud van Psalm 8 wordt veel beter belicht als we kijken naar het Nieuwe Testament.
Neem bijvoorbeeld Hebreeën 2. Daar wordt Psalm 8 geciteerd. De schrijver van de Hebreeënbrief zet daar dan bij: “… maar wij zien ​Jezus​ met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de ​engelen​ geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de ​genade​ van God voor allen de dood zou proeven”[5].

Dat gelezen hebbende krijgen die woorden uit Colossenzen 3 wat meer kleur.
Want het verlangen om de Here overal en altijd te dienen – juist ook in de gewone dingen van het leven – wordt versterkt als wij ons realiseren dat Jezus Christus Zijn verlossingswerk heeft volbracht.
Dan worden wij vanzelf wat kalmer. Dan zijn wij niet zo lichtgeraakt. Dan kunnen wij relativeren: ach, zo erg is het nou ook weer niet… Aldus blijven wij als vanzelf ver weg van hufterig gedrag.

Trouwens – de perikoop over de barmhartige Samaritaan in Lucas 10 zet niet voor niets in met de liefde tot God: “U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf”[6].

Moeder Teresa (1910-1997), de bekende Rooms-katholieke missiezuster die in het Indiase Calcutta werkte, heeft eens gezegd: “Ik ben niets; ik ben slechts een instrument, een dun potlood in de hand van de Heer waarmee Hij schrijft wat Hem aanstaat. Hoe onvolmaakt wij ook mogen zijn, Hij schrijft altijd mooi”[7].
Waarvan akte!

De Stichting Ideële Reclame gebruikt vandaag de dag de hashtag #doeslief. SIRE gaat uit van de menselijke moraal.
Laten wij in de kerk maar gewoon de Heere Christus blijven dienen.
Niet vanwege onze idealen, maar vanwege het perspectief op de hemelse toekomst. Om met de inzet van Colossenzen 3 te spreken: “Als u nu met ​Christus​ ​opgewekt​ bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar ​Christus​ is, Die aan de rechterhand van God zit”[8].

Noten:
[1] Colossenzen 3:23 en 24.
[2] Colossenzen 3:22.
[3] In het onderstaande gebruik ik onder meer een eerder door mij geschreven artikel, getiteld ‘Naar Gods beeld’. Dat artikel is gedateerd op woensdag 30 september 2009.
[4] Psalm 8:4, 5 en 6.
[5] Hebreeën 2:9.
[6] Lucas 10:27.
[7] Geciteerd van http://www.quotez.net/dutch/moeder_theresa.htm ; geraadpleegd op maandag 4 maart 2019.
[8] Colossenzen 3:1.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.