gereformeerd leven in nederland

15 maart 2019

Rust na de rellen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“Ruzie over meisje aanleiding ongeregeldheden Urk, politiek wil opheldering”.
“Aanhoudingen op Urk; man opgepakt na dreigfilmpje met wapen”.
“Rellende jongeren houden Urk in de greep”.
Aldus drie koppen van berichten over het gedrag van – met name – jongeren op Urk[1].

Urk notabene!
Is dat niet zo ongeveer de meest christelijke plaats in Nederland?
Goed, goed – we hebben ook nog de Veluwe. En een aantal plaatsen in de provincie Overijssel wellicht.
Maar Urk is, in zekere zin, voor christenen toch altijd toonaangevend geweest.
Urk – daar woonden de mensen die wisten hoe het hoorde.
Urk – daar woonden de Bijbellezers.
Urk – daar woonden de mensen die ’s zondags trouw ter kerke gingen.
En nu dit

Die berichten in de media zijn, even zo goed, het zoveelste bewijs dat christenen gewone mensen zijn. Met hun boosheid. Met hun keiharde aanpak. Met hun agressie.
Wekelijkse kerkgang is geen garantie voor levenslange rust en vrede.
Dagelijks Bijbellezen wil niet zeggen dat je jezelf altijd in toom houdt.
Gods Woord dagelijks horen voorlezen, betekent niet dat je Gods Woord altijd op een juiste en evenwichtige wijze toepast.

Wie berichten over rellende jongeren op Urk tot zich neemt, komt wellicht tot de vraag of de Bijbellezing nog wel zin heeft. Wat is het nut van christelijk onderwijs? Is het nog wel nuttig om kinderen een Gereformeerde opvoeding te geven? Is het praktiseren van christelijke deugden nog wel aan de orde vandaag?

Wie berichten over rellende jongeren op Urk tot zich neemt, realiseert zich – naar wij mogen hopen – dat zondige mensen altijd weer terug worden geroepen door God. De God die liefde is.
Jazeker, Hij is ook de God die streng kan zijn. Jazeker, Hij is ook de God die Zijn kinderen soms strak bij de les houdt.
Maar Hij is vooral de God waarover 1 Johannes 4 zegt: “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde[2]. En: “En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem”[3].

Men zegt dat de rellen op Urk voortkomen uit problemen in de relationele sfeer. Zeg maar gewoon: ruzie om een meisje. Een jongeman heeft, zegt men, iets onaardigs gezegd over de vriendin van een ander.
Liefde kan zomaar omslaan in haat; dat blijkt maar weer. Zo gaat dat tussen mensen.
Alleen daarom al is het belangrijk om op Gods liefde te blijven wijzen. Want die liefde blijft springlevend, dwars door alles heen!

Misschien kijken wij wel hoofdschuddend naar de gang van zaken op Urk. Als het daar al mis gaat, hoe breekbaar is dan de rest van christelijk Nederland? Is dit niet de ultieme afgang? Waar gaat het naar toe? En waar zal dit eindigen?

Laten wij beseffen dat wij allen zondig zijn.
We moeten elkaar steeds weer op het rechte spoor brengen. Wij behoren elkaar steeds weer te stimuleren om ons leven voor de Here op alleszins verantwoorde wijze vorm te geven.
In dat kader wijs ik graag op woorden uit Hebreeën 10: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot ​liefde​ en goede werken”.

Hebreeën 10: dat is een hoofdstuk waarin uiteengezet wordt dat offers in Israël overbodig geworden zijn.
De Here Jezus Christus, onze Heiland, zei: “Zie, Ik kom – in de ​boekrol​ is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God”[4].
Met één offer – aan het kruis, op Golgotha – heeft Hij voor onze zonden betaald. Om met de Hebreeënschrijver te spreken: “…met één offer heeft Hij hen die ​geheiligd​ worden, tot in eeuwigheid volmaakt”[5].

Nu zit de Heiland triomferend naast Vader, in de hemel.
Ga maar naar Hem toe, zegt Gods Woord, “met een waarachtig ​hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons ​hart​ gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met ​rein​ water”[6].

Heeft Bijbellezen nog wel zin?
Heeft bidden nog wel zin?
Heeft het nog wel zin om een goed christelijk voorbeeld te geven?

Jazeker.
Dat is buitengewoon zinvol.
Mensen laten de situatie zomaar uit de hand lopen. Want ze zitten vol jaloezie, vol nijd, vol haat. Voor je ’t weet ontspoort de boel, zelfs op Urk.
Maar onze God is trouw!
Laten wij maar gauw doen wat de Hebreeënschrijver ons dringend adviseert: laten wij “het oog gericht houden op ​Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof”![7]

Dan komt er rust na de rellen.

Noten:
[1] De eerste twee komen van https://nos.nl/ . De derde komt van https://www.rd.nl/ . Geraadpleegd op woensdag 13 maart 2019.
[2] 1 Johannes 4:8.
[3] 1 Johannes 4:16.
[4] Hebreeën 10:7.
[5] Hebreeën 10:14.
[6] Hebreeën 10:22.
[7] Hebreeën 12:1.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.