gereformeerd leven in nederland

26 april 2019

Geloof: grondslag van het bestaan

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

Houdt uw geloof vast!
Laat het u niet afpakken!
Daartoe worden we gestimuleerd in 2 Petrus 3: “…wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de ​genade​ en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus ​Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. ​Amen”[1].

Waar gaat de tweede brief van Petrus over?
In een christelijke encyclopedie staat vermeld: “De tweede brief houdt sterke waarschuwingen tegen dwaalleraren in. Hun voornaamste kenmerk is ongebondenheid en normloosheid. Ze praten over geestelijke werkelijkheden, zonder er zelf enig benul van te hebben. Ook besteedt Petrus ruime aandacht aan de wederkomst, hoewel mensen om hen heen spotten omdat die wederkomst uitblijft, dringt hij erop aan dat de gelovigen zich voorbereiden en standvastig zullen zijn, want de wederkomst zal totaal onverwachts komen. Om zich erop voor te bereiden wijst hij op het belang van de profetische geschriften”[2].

In 2 Petrus 3 wordt dringend gewaarschuwd voor mensen die godsdienstige klinkende onzin verspreiden.
Mensen die zeggen: ‘U zei toch dat Jezus terug zou komen? Wij zien er nog niets van. Waar blijft Hij nou?’.
Mensen die zeggen: ‘Sinds de schepping is er helemaal niets veranderd. Alles gaat maar door’.
Die mensen kijken voor het gemak maar even aan de zondvloed voorbij. De hele wereld verdween in Genesis 7 onder water. De aarde kreeg zogezegd een grondige schoonmaakbeurt. De Schepper begon helemaal opnieuw. Hoewel… niet helemaal opnieuw: met Noach en de zijnen ging God verder.
Welnu, noteert Petrus, er komt nog zo’n grondige schoonmaakbeurt aan. Die schoonmaak gebeurt alleen niet met water. Deze keer komt er vuur aan te pas. Alle vieze rommel wordt als het ware weggebrand. Alle zonde gaat dan de wereld uit!

Het was de Gereformeerd-vrijgemaakte predikant G. Zomer (1925-1982) die daar in een preek over 2 Petrus 3 eens een treffende typering van gaf. Als volgt: “Nu gaan de spotters nog rond, bruut klinkt nog hun stem, die spot met het Woord van Hem Die het vuur reeds legt onder de grond. Nu is de Kerk nog niet klaar. Nu hoor je vaak nog vloeken, door hen die het beneden zoeken, en zeggen het Woord is toch niet waar.
Stil maar, wacht maar, alles gaat branden, de hemel en de aarde. En zó wordt alles nieuw.
Gerechtigheid woont permanent in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dat verwachten wij met een groot verlangen, naar Zijn belofte. Een belofte die Zijn kracht bewezen heeft in de geschiedenis”[3].
Waarvan akte!

De mensen vragen: ‘Waar blijft Hij nou?’.
Petrus antwoordt: ‘De Here God heeft een heel andere tijdrekening als wij. Hij komt haastig. Maar voor ons idee duurt het heel lang voor Hij terugkomt. Wij moeten het echter blijven geloven: de Heiland komt terug. Hij arriveert op een volkomen onverwacht moment. Daarom: blijf Geestelijk schoon! Daarom: leef in vrede met elkaar!’.
Onze broeder Paulus heeft er ook over geschreven, schrijft Petrus verder. Paulus’ uitleg is zo nu en dan reuze ingewikkeld. Mede om het zichzelf en anderen wat makkelijker te maken legden mensen Paulus’ exegese nèt even wat anders uit…
Petrus proclameert het zonder omhaal: mensen, trap daar niet in!
Houdt uw geloof vast!
Laat het u niet afpakken!

Zorg ervoor dat u niet afvalt van uw eigen vastheid – dat is het adagium dat Petrus zijn lezers inprent.
In eerste instantie lijkt dat in onze tijd een bijna bespottelijke opmerking. Er is heel wat verkeer tussen allerlei kerken en kerkgenootschappen. In één mensenleven kun je drie, vier, soms vijf keer van kerkgenootschap wisselen. Geloofsovertuigingen schuiven op, en schuiven soms weer een beetje terug.
Past Petrus’ motto nog wel op de situatie in 2019?

Jazeker, bij nader inzien is die oproep vandaag van groot belang!
Er komt een bombardement aan informatie op ons af. Niet alleen vanuit de wereld, maar ook vanuit het terrein van de kerkgenootschappen.
Het komt er daarom op aan ook in deze tijd heldere keuzes te maken.
Het komt er daarom op aan te beseffen dat ook de kerk van vandaag op weg is naar een nieuwe toekomst. Een toekomst die begint als Jezus Christus, onze Heiland, teruggekomen zal zijn.

Wie de vastheid van het geloof loslaat, zal merken dat er na verloop verslapping optreedt. Zonder de kerk kan ’t ook wel, denk je dan. Je moet jezelf in het leven zien te redden, niet?
Dan kan het zomaar gebeuren dat de persoonlijke problemen zoetjesaan groter worden. En dan lijkt het net alsof de weg naar God dicht zit…
Daarom –
houd je geloof vast!
laat het je niet afpakken!

Wordt het leven vervolgens een festival vol kramp? Wordt het een bestaan vol bekrompenheid en onbuigzaamheid?
Zeker niet!
Terwijl je werkt, groei je. Je snapt steeds meer van Zijn manier van doen en van de Bijbel.
In uw dagelijkse dingen wordt de kennis van God groter – u ziet hoe en waar Hij in de wereld bezig is.
Uw kennis over Hem wordt groter – want u merkt hoe Zijn Geest u aanstuurt.

En de Here heeft het volgens Psalm 89 zelf aan de kerk van het Oude Testament beloofd:
“Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden”[4].
Met andere woorden: de vastheid van ons geloof heeft God Zelf in de hand.
En wat blijft er dan voor ons over?
We kunnen simpelweg blij zijn met God.
Om het met Psalm 89 te zeggen:
“Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden”[5].

Noten:
[1] 2 Petrus 3:17 b en 18.
[2] Geciteerd van http://christipedia.nl/Artikelen/P/Petrus%2C_zijn_brieven ; geraadpleegd op dinsdag 23 april 2019.
[3] De preek van dominee Zomer is gedateerd in 1963. Die datering is twijfelachtig, aangezien in de preek de volgende passage voorkomt: “Want Gods Woord houdt stand in eeuwigheid, en het zal geen duimbreed wijken. Het gaat geen duimbreed opzij, dat Woord van God. Ook niet in 1974 als kleine lieden eraan peuteren met hun kleine handjes”. Of is hier sprake van een typefout?
[4] Dit is een regel uit Psalm 89:2 – Gereformeerd Kerkboek-1986.
[5] Dit zijn regels uit Psalm 89:6 – Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.