gereformeerd leven in nederland

29 april 2019

Keuzevrijheid versus Deuteronomium 10

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren”[1].
Zo staat dat in Deuteronomium 10.
Zo staat dat in onze Bijbels, ook anno Domini 2019.

Dat lijkt niet te passen bij onze maatschappij. Want in onze samenleving moet je keuzevrijheid hebben. Zodra dat niet meer zo is, gaan massa’s mensen scheef kijken.

Een voorbeeld daarvan is Siriz. Die organisatie pleit in voorlichting en campagnes voor één oplossing bij ongewenste zwangerschap: behoud van het kind.
Dat kan niet, zeggen heel wat Tweede Kamerleden. Mensen moeten wat te kiezen hebben.
De directeur van Siriz zegt: bij de concrete hulp aan zwangere vrouwen reiken we altijd meer dan één oplossing aan.
Maar de Tweede Kamer blijft kritisch. Want de keuzevrijheid is heilig.

Het Nederlands Dagblad meldt op donderdag 25 april jongstleden: “De linkse oppositie in de Tweede Kamer doet een uiterste poging om te voorkomen dat de organisatie Siriz subsidie krijgt van de overheid. Maar die poging strandt vandaag, omdat ook regeringspartijen VVD en D66 voorlopig kunnen leven met de subsidietoekenning”.
Staatssecretaris Blokhuis zegt: “Ik ga de gunning van de subsidie dan ook niet opschorten”[2].
Dat gaat dus nog net goed.
Maar het is duidelijk dat aardig wat Neêrlandse politici hun vergrootglas hebben gepakt om Siriz eens uitgebreid te bekijken en waar nodig niet-christelijke mores te leren.

In zo’n wereld staat het nog altijd in onze Bijbels: “De HEERE, uw God, moet u vrezen, Hem moet u dienen, aan Hem moet u zich vasthouden en bij Zijn Naam moet u zweren”.

In het Bijbelboek Deuteronomium vinden we de afscheidsrede van Mozes. Het Bijbelboek bevat in totaal vier redevoeringen.
Deuteronomium 10 maakt deel uit van redevoering twee.
Daarin worden de Tien Geboden uitgebreid toegelicht. Ook zijn er heel wat bepalingen over het sociale leven: bepalingen voor aanbidding, reinheid, belastingen, de drie jaarlijkse feesten, de handhaving van het recht, van koningen, priesters en profeten, oorlog enzovoort[3].

Dat klinkt streng. Het ziet er bovendien ingewikkeld uit.
Er moet van alles. Je kunt maar één richting uit.
Is dat in 2019 nog wel te verkopen?
Zeker wel.
Maar dan moeten u en ik helder aangeven dat het allemaal niet bij die strenge regels begint.

Om het juiste startpunt aan te geven citeer ik nog een stukje uit Deuteronomium 10.
“Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede? Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE ​liefde​ opgevat om hen lief te hebben, en Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken ​verkozen, zoals het heden ten dage nog is”[4].
Alles begint bij de liefde van God voor Zijn volk.

Vanuit die liefde geeft de Here Zijn zorg aan de mensen die het moeilijk hebben: de wees, de weduwe – en nog heel veel andere mensen.
Vanuit die liefde heeft God Zijn volk uit Egypte bevrijd.
Vanuit die liefde zorgt God voor zwervers en vreemdelingen.
Vanuit die liefde heeft God Zijn volk vruchtbaar gemaakt: er kwamen heel veel kinderen.
Jazeker, dat staat ook in Deuteronomium 10[5].

Deuteronomium 10 staat, kortom, bol van Gods liefde voor het menselijk leven.

Terug nu naar Siriz.
Op hun internetpagina staat te lezen: “Siriz – bemoedigend, oog voor elkaar, krachtig. Onze waarden zijn gebaseerd op een christelijke levensbeschouwing”[6].
Siriz werkt dus vanuit Gods liefde voor het menselijk leven.

Maar wat zeggen veel Tweede Kamerleden? Zij zeggen: Siriz biedt geen keuzevrijheid.
Misschien zeggen de parlementariërs ook wel: Gods liefde zegt ons niets; daar kunnen we niks mee.

Kort gezegd lijkt het er op neer te komen dat u en ik er allerlei levensovertuigingen op na mogen houden. En ja, u mag zichzelf gerust ‘christelijk’ noemen. Als u dan maar meteen beseft dat daar, wat veel medemensen betreft, een zekere eenzijdigheid in zit.

Niet-christenen realiseren zich blijkbaar niet dat het kortzichtig is om christelijke levensbeschouwingen zoveel mogelijk te negeren. Zo van: dat is niet ‘onze’ richting, dat past niet bij ons.

Gereformeerde Nederlanders moeten goed zien in welke samenleving zij leven.
En laten we er maar niet omheen draaien: de verleiding is groot om maar een beetje mee te praten. Over keuzevrijheid. En over tolerantie. De één mag dit vinden en de ander dat. Want zo gaat dat in het leven.
Voordat wij ’t weten staat de God van hemel en aarde in een rijtje van levensovertuigingen waar – zoals dat heet – wel wat in zit.

Laten we goed voor ogen houden dat God ons lief heeft.
Niet maar voor een stukje.
Niet maar een beetje.
In 1 Johannes 4 lezen we vervolgens: “Al wie belijdt dat ​Jezus​ de ​Zoon van God​ is, God blijft in hem, en hij in God. En wij hebben de ​liefde​ die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is ​liefde​ en wie in de ​liefde​ blijft, blijft in God, en God in hem”[7].
Laten we er maar voor uit komen dat wij onverbrekelijk verbonden zijn met de God van hemel en aarde!
Daar mogen we voor gaan!

Mozes zegt in Deuteronomium 10 tegen Israël: “Hij is uw lof en Hij is uw God, Die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben”[8].
Dat is nog eens wat anders dan wat omzichtig en zuinig gepraat over keuzevrijheid!

Noten:
[1] Deuteronomium 10:20.
[2] “Weer poging om subsidie voor Siriz te stoppen”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 25 april 2019, p. 2.
[3] Zie hiervoor ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Deuteronomium ; geraadpleegd op donderdag 25 april 2019.
[4] Deuteronomium 10:12-15.
[5] Deuteronomium 10:18-22.
[6] Geciteerd van https://www.siriz.nl/over-siriz/visie-en-missie/ ; geraadpleegd op donderdag 25 april 2019.
[7] 1 Johannes 4:15 en 16.
[8] Deuteronomium 10:21.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.