gereformeerd leven in nederland

30 april 2019

Nieuwe start in Romeinen 6

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Hebt u soms ook zo’n zin om uit de sleur van alledag te stappen?
Of – vooruit, een andere vraag –: als u uw leven over mocht doen, welke keuze maakte u dan?
Kortom – waaraan denkt u als u een nieuw begin zou mogen maken?

Persoonlijk denk ik onder meer aan Romeinen 6.
Want daar gaat het, goed beschouwd, ook over een nieuw begin.
Leest u maar mee: “Als wij nu met ​Christus​ gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat ​Christus, nu Hij is ​opgewekt​ uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem”[1].

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om bij bovenstaande Bijbeltekst een beeld te hebben.
Met Christus het graf in… en er daarna weer uit.
Hoe gaat dat?
Dat kunnen wij, met onze beperkte breinen, niet vatten.

Bij doopbedieningen horen we ’t in de Gereformeerde kerk zeggen: “Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan, dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met Zichzelf in zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden”[2].

Gewassen in bloed…
Gereinigd van zonden…
Dat is onvoorstelbaar. Dit is nu echt een kwestie van geloof!

Intussen is één ding is wel zeker: we gaan een nieuw leven beginnen!

Kijk, nu komt het wat dichterbij.

Want op de televisie kun je wel programma’s bekijken over mensen die hun geluk elders gaan beproeven.
Mensen kopen een chalet in Frankrijk. Ze beginnen een bed & breakfast in Portugal. Of een mooi pension in Oostenrijk.
Maar alles gaat zelden van een leien dakje. Er zijn allerlei zakelijke verwikkelingen. Of: het dak lekt. Of: er komen te weinig gasten in de bed & breakfast. Het lijkt soms wel alsof de amusementswaarde van het tv-programma stijgt naarmate er meer mis gaat[3].

Maar, ergens diep in ons hart, kijken we vaak toch bewonderend naar de emigranten: zij durven een nieuw leven te beginnen.
Wat een ondernemingslust!
Wat een lef!

In die tv-programma’s zijn pech en tegenspoed niet zelden aan de orde van de dag.
Welnu, het nieuwe leven in Jezus Christus gaat niet mis.
Een kind van God mag zeker zijn van de vergeving van de zonden.
Een kind van God heeft een permanente bewoner van Zijn hart: Gods Heilige Geest.
Denkt u maar aan de woorden van Petrus in Handelingen 2: “Bekeer u en laat ieder van u ​gedoopt​ worden in de Naam van ​Jezus​ ​Christus, tot ​vergeving​ van de ​zonden; en u zult de gave van de ​Heilige​ Geest​ ontvangen”[4].

Moeten we daarvoor ondernemend wezen?
Moeten we ’t lef hebben om uit onze comfortzone te stappen?
Welnee.
Het enige wat wij hebben te doen is dit: met God door de wereld wandelen, en in Zijn licht blijven.
Laten we elkaar wijzen op 1 Johannes 1. Daar staat: “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van ​Jezus​ ​Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle ​zonde”[5].

En laten wij blijven geloven in de kracht van God, de Machthebber van hemel en aarde. Hij zal ervoor zorgen dat wij, om zo te zeggen, in Zijn lichtcirkel blijven.
Om met Colossenzen 2 te spreken: “U bent immers met Hem ​begraven​ in de doop, waarin u ook met Hem bent ​opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft ​opgewekt”[6].

Een nieuw leven beginnen? – dat is hier op aarde niet ideaal. Tegenslagen zullen er altijd wezen. Daar komt bij: je neemt altijd jezelf mee. In vrolijke tijden en in tijden dat je jezelf wellicht in de weg zit.
Hier geldt dat wijze woord dat dominee J.D. van ’t Zand onlangs schreef in het Christelijke Gereformeerde Kerkblad voor het Noorden: “We zijn een zorgvuldig gekozen verzameling van lastige en eigenaardige mensen. Ieder met zijn eigen kracht en valkuil. Wie zou je willen missen? Niemand! Juist de verscheidenheid geeft aan God glorie!”[7].

De God van de genade laat het leven van Zijn kinderen opnieuw beginnen.
Dat merken we niet zo vaak. En misschien ziet ons leven er niet eens zoveel anders uit als dat van de buurman. Maar laten we ons vergissen. Want niet voor niets zijn dit de slotwoorden van Romeinen 6: “Maar nu, van de ​zonde​ vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot ​heiliging​ leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de ​zonde​ is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door ​Jezus​ ​Christus, onze Heere”[8].

Voor een nieuw begin hoeven Gods kinderen niet per se te emigreren. Want zij hebben al een tweede vaderland. De hemel namelijk.

Noten:
[1] Romeinen 6:8 en 9.
[2] “Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen” – Gereformeerd Kerkboek-1986. Citaat van p. 513.
[3] Zie https://www.avrotros.nl/ik-vertrek/home/ ; geraadpleegd op vrijdag 26 april 2019.
[4] Handelingen 2:38.
[5] 1 Johannes 1:7.
[6] Colossenzen 2:12.
[7] Geciteerd uit Reformatorisch Dagblad, vrijdag 26 april 2019, p. 2; rubriek Zogezegd.
[8] Romeinen 6:22 en 23.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.