gereformeerd leven in nederland

24 mei 2019

Dóórpakken!

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

In de vroege morgen van woensdag 22 mei 2019 vindt er in de Nederlandse provincie Groningen weer eens een aardbeving plaats.
Iemand schrijft: “Sinds de jaren negentig hebben meer dan duizend aardbevingen in het noorden plaatsgevonden. Dit komt, kort gezegd, doordat de zandsteenlaag in elkaar wordt gedrukt als gas uit de bodem wordt gehaald. Dit heeft een bodemdaling tot gevolg. Als dit schoksgewijs gebeurt, spreken we van een aardbeving”[1].
Welnu, het is zonneklaar dat Groningen onderhand wel met aardbevingen en aardbevingsschade vertrouwd is!

Hoe dat zij – de Groningse commissaris van de koning, de heer Paas, geeft een reactie waar geen woord Frans bij is: “De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk stoppen en de afhandeling van aardbevingsschade moet ruimhartig worden opgepakt. Dat zegt de Groningse commissaris van de koning René Paas na de aardbeving van vanochtend in de gemeente Loppersum.
‘Deze beving maakt in een klap duidelijk dat Groningen nog niet veilig is’, zegt Paas tegen het ANP. ‘Een aardbeving komt altijd als een verrassing, maar het was ons bekend dat er nog zo’n grote klap kon komen’.
Volgens Paas is nu wel duidelijk dat zo snel mogelijk moet worden gestopt met gaswinning. ‘Meer gas terug is altijd beter’.
Verder wil de commissaris van de koning dat er haast wordt gemaakt met de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. ‘Ik wil gewoon dat er nog dit jaar feitelijk wordt versterkt. De Groningers willen resultaten zien, ze willen een gevoel van veiligheid’, zegt Paas. Hij praat vandaag met de verantwoordelijke ministers over de beving van vanochtend”[2].
Het moet een beetje opschieten, zegt Paas. We moeten doorpakken.

Doorpakken, daar zijn we in Nederland – over het algemeen gesproken – niet zo goed in. Bureaucratie en vertragingstactieken spelen ons parten.
Problemen worden niet zelden gedurende vele jaren onderzocht. Politioneel recherchewerk is nogal eens een kwestie van jaren.
Problemen worden behandeld door veel mensen en meerdere instanties. Er wordt over vergaderd. Er worden al of niet officiële uitspraken gedaan; en op die statements moet men vaak een flinke tijd wachten.
Het bewerken van een cultuuromslag binnen allerlei organisaties kost jarenlange inspanning.

Zou het kunnen zijn dat de Here door die aardbeving een waarschuwing geeft: ‘mensen in Nederland, wordt niet te slap’? Oftewel: ‘pak dóór, eindelijk eens een keer’?
Laten we wel wezen: de afhandeling van schademeldingen en het herstel van de schade zijn niet bepaald een voorbeeld van doortastendheid.

Dergelijke slapte bedreigt trouwens ook de kerk van alle tijden.
Niet voor niets schrijft Paulus in Romeinen 12: “Laat de ​liefde​ ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke ​liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het ​gebed”[3].

Kortom –
* weg met opgelegde vriendelijkheid
* behandel elkaar met respect
* wees ijverig
* behoudt uw enthousiasme, uw Geestdrift
* wees vurig van geest
* besef dat u in dienst bent van uw Heiland
* realiseer u dat u op weg bent naar de hemelse heerlijkheid
* wees geduldig als u vanwege uw levensovertuiging in de kantlijn van de samenleving wordt geduwd
* hou voortdurend contact met God, in het gebed.

Doorpakken – dat moeten we in de kerk vooral niet verleren.
Dat geldt in ons persoonlijk leven met God.
Dat geldt in het onderling samenleven, in de kerk en in het kerkverband.
Dat geldt tijdens samensprekingen tussen Gereformeerden die zich in verschillende kerkgenootschappen bevinden.
Laten we het maar met 2 Timotheüs 2 zeggen: “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit ​zegel: De Heere kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van ​Christus​ noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid”[4].

Doorpakken – ten diepste is dat voor ons mogelijk dat omdat Jezus Christus, onze Heiland, Zijn lijden helemaal heeft volbracht. U kent allen vast wel die dringende bede die Christus in Mattheüs 26 uitspreekt: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt”[5].
Wij weten het: die drinkbeker is niet aan Hem voorbij gegaan. Hij heeft Zijn verlossingswerk voltooid. Om met de Nederlandse Geloofsbelijdenis te spreken: “Zijn goedheid en barmhartigheid heeft Hij uitgestort over ons, die schuldig waren en verdienden veroordeeld te worden. Want in volkomen liefde heeft Hij zijn Zoon voor ons in de dood overgegeven en Hem opgewekt tot onze rechtvaardiging, opdat wij door Hem onsterfelijkheid en eeuwig leven zouden hebben”[6].

Als we in dat geloof doorpakken in de kerk, kunnen gelovige kinderen van God uiteindelijk ook een voorbeeld voor de wereld wezen.

Er moet, zegt de heer Paas, haast worden gemaakt met de versterkingsoperatie. En gelijk heeft hij.
Maar voor kerk en wereld is het slotwoord van Romeinen 12 vele malen belangrijker: “Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”[7]!

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.nu.nl/gaswinning-groningen/5903262/waarom-groningen-nog-steeds-met-aardbevingen-kampt.html ; geraadpleegd op woensdag 22 mei 2019.
[2] Geciteerd van https://nos.nl/artikel/2285782-cvdk-groningen-we-zijn-nog-niet-veilig-huizen-eerder-versterken.html ; geraadpleegd op woensdag 22 mei 2019.
[3] Romeinen 12:9-12.
[4] 2 Timotheüs 2:19.
[5] Mattheüs 26:39.
[6] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 20.
[7] Romeinen 12:21.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.