gereformeerd leven in nederland

31 mei 2019

Wij hebben Gods Geest nodig

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Het is Hemelvaartsdag geweest.
En wat gaan de discipelen doen?
Handelingen 1 vertelt het ons: “Dezen bleven allen eensgezind volharden in het ​bidden​ en smeken, met de vrouwen en ​Maria, de moeder van ​Jezus, en met Zijn broers”[1].
De apostelen gaan bidden. Ze gaan vragen om de Heilige Geest, Wiens komst aangekondigd is. Denkt u in dit verband maar aan Johannes 16: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden”[2].
Het is, daar in Handelingen 1, niet zomaar bidden.
Nee, het is bidden en smeken.
De aanwezigen dringen er bij de Here op aan: laat de Heilige Geest nu gauw komen!
De aanwezigen beseffen het terdege: zij kunnen echt niet zonder Hem.
De aanwezigen voelen zich in zekere zin alleen. Zonder de hulp van de Heilige Geest kunnen zij werkelijk niet verder.

Wij schrijven vrijdag 31 mei 2019.
Ook wij moeten ons realiseren dat we ’t zonder de Heilige Geest niet af kunnen. Profeten en apostelen die het Woord van God spraken werden aangestuurd door de Heilige Geest. Maar vandaag de dag is dat niet anders. Paulus maakt in 1 Corinthiërs 12 bekend “dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest”[3].
Wij hebben de wijsheid van Gods Heilige Geest nodig – ook in de eenentwintigste eeuw.

Onlangs zei Rikkert Zuiderveld – bekend van het duo Elly & Rikkert –: “Ik houd mijn hart vast voor de ontwikkelingen die de sociale media met zich meebrengen. Als ik hoor wat er wordt afgescholden, doodverklaard en bedreigd … Internet is een soort monster uit de zee: een entiteit op zich. Niemand is ook maar enigszins verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt.
Dat, gecombineerd met de ontwikkelingen op het gebied van de kunstmatige intelligentie.
Albert Einstein zei: ‘Als de technologie het overneemt van de intermenselijke communicatie, dan hebben we een generatie van idioten’”[4].
Daar heeft Zuiderveld een punt.
En de vragen liggen voor de hand: vragen we nog om de wijsheid van de Heilige Geest? en: benutten wij die wijsheid ook?

Laat het helder wezen: men kan de Heilige Geest ook voor zijn karretje spannen.
Kent u ’t verhaal van die Amerikaanse televisiedominee die om een vliegtuig vroeg?
Een jaar geleden meldde de NOS: “Het is een opmerkelijke oproep van de Amerikaanse televisiepredikant Jesse Duplantis aan zijn trouwe volgelingen: geef alsjeblieft geld voor een Falcon 7X-vliegtuig ter waarde van 54 miljoen dollar. Een toestel dat dertien uur non-stop kan vliegen en is voorzien van een draadloos entertainmentcentrum en een douchecabine”.
Er stond in het bericht bij: “De Heilige Geest kan door gelovigen als macht worden ingezet voor elk willekeurig doel. Het geven van geld aan voorgangers – zeggen de leiders van het evangelie – is een soort investering”[5].
Ach nee, de Heilige Geest regelt niet op commando vliegtuigen voor hebberige televisiepredikanten. De Heilige Geest ontsteekt het vuur van het echte geloof. Door dat geloof klampen gelovigen zich vast aan hun Heiland.
De Heilige Geest maakt ons tot een nieuwe mens. Hij begint helemaal opnieuw met ons.
Dat is een permanent proces. Een onbegrijpelijke ontwikkeling, ook.
Zo worden wij voorbereid op een nieuwe toekomst. De hemelse heerlijkheid is ons voorland!

Laten wij elkaar nog eens wijzen op Handelingen 1: “Dezen bleven allen eensgezind volharden”.
Homothumadon staat daar. Het is als een welluidend muziekstuk. Alsof een groot orkest een schitterend concert geeft. Alle instrumenten werken samen in een prachtige symfonie. Ja, zo voegt de Heilige Geest de levens van leden van de kerk van Christus samen.
In een eensgezind gebed brengt de kerk de Heilige Geest alle lof die Hem toekomt![6]
Paulus schrijft er in de brief aan de christenen in Efeze ook over, in hoofdstuk 4: wij moeten ons beijveren “om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de ​vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping”.
Zo worden wij – tussen Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen – opgeroepen om voor eenheid te zorgen.

En laten wij daarbij een hoogst belangrijk detail vooral niet over het hoofd zien: men bidt en smeekt “met de vrouwen en ​Maria, de moeder van ​Jezus”. De vrouwen doen dus volop mee! Zij hebben hun eigen plaats in de kerk, jazeker. Laat niemand vertellen dat vrouwen achtergesteld worden in de kerk; dat zijn sprookjes. Zij hebben hun eigen gaven. Laten we er maar gebruik van maken!
In de kerk is de Heilige Geest volop actief. Door Hem zijn al onze broeders en zusters verzegeld tot de dag van de verlossing.
Verzegeld, dat wil zeggen: niemand kan het werk van Gods Geest onderbreken.
Verzegeld, dat wil zeggen: niemand kan het werk van Gods Geest stoppen.
Gods Heilige Geest maakt Zijn re-creërende werk af. Desnoods door onwil en opstand heen. Wonderlijk maar waar!

Noten:
[1] Handelingen 1:14.
[2] Handelingen 16:7.
[3] 1 Corinthiërs 12:3.
[4] “Na 50 jaar: ‘We hebben onszelf nooit tot duo verklaard’”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 18 mei 2019, p. 10 en 11.
[5] Geciteerd van https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2234429-tv-dominee-wil-vierde-privejet-inhalig-jezus-reed-uit-nederigheid-op-een-ezel.html ; geraadpleegd op dinsdag 28 mei 2019.
[6] Zie hierover ook https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/homothumadon.html ; geraadpleegd op dinsdag 28 mei 2019. De uitleg is Engelstalig.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.