gereformeerd leven in nederland

4 juni 2019

Oproep aan kerk en wereld

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Psalm 3 is een morgenlied.
Maar de dichter David gaat in dat kerklied fors tekeer. Hij staat duidelijk onder grote druk.
Leest u maar even mee.

“Sta op, HEERE,
verlos mij, mijn God,
want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen,
de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken.
Het heil is van de HEERE;
Uw ​zegen​ is over Uw volk”[1].

De psalm slaat op de geschiedenis die in 2 Samuël 15-18 beschreven is.
Iemand typeert de situatie als volgt: “Wat Absalom had gedaan, was het organiseren van een complete burgeroorlog. In 2 Samuël 15:1-6 lezen we namelijk dat hij op een slinkse wijze het volk achter zich probeert te krijgen en zo ‘het hart van de mannen van Israël stal’ (…). De opstand beperkte zich echter niet tot het gewone volk, maar Absalom had zelfs aanhangers aan het hof van zijn vader David zelf. David moet begrepen hebben dat hij het vertrouwen aan het verliezen was, zelfs van zijn persoonlijke adviseurs (…). Kortom: een goed georganiseerde staatsgreep die gevolgd zou worden door een burgeroorlog”[2].
De aanleiding voor het schrijven van Psalm 3 is dus een coup in het koningshuis. Overigens duurt de opstand niet lang. Absalom komt om, en David keert terug naar Jeruzalem.

Die psalm zingen wij nu ook nog.
Compleet met de regels:
“Sta op, verlos mij HEER!
U hebt uw naam ter eer,
gesmaad de goddelozen.
U toont uw grote macht,
verbrijzelt door uw kracht
de tanden van de bozen”[3].

Goddelozen – dat zijn, zo merkt een exegeet op, “mensen die tegen de God van Israël ingaan (…) en tegen zijn gezalfde koning (…). ‘Op de kaak slaan’ kan een beledigende slag zijn, (…), maar hier is een inslaan van de kaken bedoeld waardoor de tanden verbrijzeld worden, (…). Daarmee worden de vijanden machteloos, maar kunnen ze ook niet meer lasteren”[4].
De vijanden worden machteloos. En sprakeloos, tevens!

Wat moeten wij daar vandaag mee?
De oplossing staat in de psalm zelf: het gaat om de eer van God. Hij behoort de eer te krijgen die Hem toekomt. Zijn reputatie moet voorop staan. Zijn werk moet kunnen doorgaan. En dat kan ook. Als God het nodig acht maakt Zijn kracht mensen tandeloos en machteloos.

In Psalm 3 draait het, zoals zo vaak in de Bijbel, ten diepste om de eer van God.
Kijk maar eens wat Hij doet!
Zie maar eens welke activiteit Hij ontplooit!
Hij komt voor Zijn volk op. Hij beschermt Zijn volk. En individuele leden van dat volk ervaren dat ook zo. David zingt:
“U echter, HEERE, bent een ​schild​ voor mij,
mijn ​eer; U heft mijn hoofd omhoog.
Met mijn stem riep ik tot de HEERE,
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn ​heilige​ berg.
Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte,
want de HEERE ondersteunde mij”[5].

Geldt dat vandaag nog?

Ja, wij geloven dat dat zo is.
Om met een bekend gezang te spreken: “Het werk der eeuwen dat zijn Geest omspant, / volvoert Zijn hand”![6]
Er zijn wel mensen die hardop twijfelen over Gods kracht. Dat verdonkeremanen ze in volzinnen als: ‘Als ongelovige ben ik diep en onherstelbaar gekwetst in mijn afwezige religieuze gevoelens door al die godslastering van fundamentalisten”[7].
Zo’n spreker krijgt niet meteen kaakslagen. Hij wordt ook niet op andere wijze aangevallen.
Maar waarom grijpt God dan niet in?
De Here geeft Zelf het antwoord op die vraag.
In Psalm 103 bijvoorbeeld:
“Barmhartig​ en ​genadig​ is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid”[8].
En in 2 Petrus 3 bijvoorbeeld: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een ​dief​ in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden”[9].

Vandaag de dag maken mensen zich druk over kleine en grote dingen, die soms bijna luguber zijn:
* heeft majoor Marco Kroon bij een aanhouding door de politie een agent een kopstoot gegeven, of toch niet?[10]
* wij moeten, naar men zegt, ‘van het gas af’. En ja, voor crematoria moet dat ook gelden; “want een doorsnee crematie kost zo’n 55 kuub gas”[11].
Psalm 3 maakt echter een tegenstelling in het groot: het gaat van kaakslagen naar heil; van kapotte tanden naar Gods zegen voor Zijn kinderen.
In Psalm 3 wordt de antithese getekend. De tegenstelling tussen kerk en wereld dus.
David zet zijn lezers voor de keus.
De Heilige Geest roept de kerk op om Hem niet te verlaten.
De heilige God geeft de wereld de tijd om de zaak op een rij te zetten, en vervolgens een levensreddende keus te maken. In Psalm 3 doet Hij de oproep: kies voor het heil dat Ik u aanbied!
Laten Gods kinderen maar bidden dat nog velen tot dat inzicht zullen komen. En verder? Verder mogen wij het aan God overlaten. Net als David, indertijd:
“Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte,
want de HEERE ondersteunde mij”[12].

Noten:
[1] Psalm 3:8 en 9.
[2] Geciteerd van http://www.jmpauw.nl/23-bijbelstudie/psalmen/115-psalm-3 ; geraadpleegd op maandag 3 juni 2019.
[3] Psalm 3:3 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[4] Geciteerd uit onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Psalm 3.
[5] Psalm 3:4, 5 en 6.
[6] Dit zijn de laatste twee regels van Gezang 31:1 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[7] De formulering is van kinderboekenschrijver Guus Kuijer. Zie https://www.filosofie.nl/nl/artikel/5082/het-goede-ware-en-schone-guus-kuijer.html ; geraadpleegd op maandag 3 juni 2019.
[8] Psalm 103:8.
[9] 2 Petrus 3:9 en 10.
[10] Zie hierover https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/marco-kroon-verbaasd-over-handelen-defensie-1.1572460 ; geraadpleegd op maandag 3 juni 2019.
[11] “DWF is innovatief in cremeren”. In: Nederlands Dagblad, maandag 3 juni 2019, p. 18.
[12] Psalm 3:8.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.