gereformeerd leven in nederland

11 juni 2019

Evangelie van een Godvrezende realist

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

De Pinksterdagen zijn voorbij.
En, bent u nu ook blijer? Bent u vol van Geestelijke vreugde?

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat niet het geval. Want het is een gewone werkdag. Een dag als alle andere – vol met zonden en gebreken, vol met ergernissen.
En Prediker – dat is Salomo – zegt het reeds in hoofdstuk 1: “..in veel wijsheid zit veel verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed”[1].

Een exegeet vat de droefenis van Salomo als volgt samen:
“1. alles is frustratie
2. de frustratie in de natuur en de geschiedenis
3. de frustratie van wijsheid”[2].

Prediker heeft trouwens nog wel meer frustraties. Over de politiek bijvoorbeeld, in hoofdstuk 4. En over onderdrukking van de armen bijvoorbeeld, in hoofdstuk 5.

Moeten we met z’n allen gefrustreerd worden, in de kerk?
Zeker niet.
Want in hoofdstuk 2 staat te lezen: “…Hij geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor Zijn aangezicht. Aan de zondaar echter geeft Hij de bezigheid om te verzamelen en te vergaren, om het te geven aan wie goed is voor Gods aangezicht. Ook dat is vluchtig en najagen van wind”[3].
En in hoofdstuk 3: “Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is”[4].

Salomo is dus geen gefrustreerde pessimist. Integendeel. Hij is een Godvrezende realist. Hij confronteert mensen met de twee kampen van het Evangelie: voor of tegen God.
Wie veel kennis heeft, kent ook een massa ergernissen. Maar juist in die situatie komt het er op aan om een eerlijk antwoord te geven op de vraag: aan welke kant staan wij?

De Pinksterdagen zijn voorbij.
Maar dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest voorbij vliegt en vervolgens uit het zicht verdwijnt.
In de Dordtse Leerregels staat te lezen: “God heeft ook gewild dat Christus aan dezen [dat zijn alle uitverkorenen] het geloof zou schenken, dat Hij – evenals de overige reddende gaven van de Heilige Geest – door zijn dood voor hen verworven heeft. God heeft eveneens gewild dat Hij hen door zijn bloed zou reinigen van al hun zonden, zowel van hun erfzonde als van de zonden die zij voor of na het ontvangen van het geloof zouden bedrijven. En ook was het Gods wil dat Hij hen tot het einde toe trouw zou bewaren en hen tenslotte stralend zonder vlek of rimpel voor Zich zou plaatsen”[5].
De God van hemel en aarde is dus druk aan het werk. Ook na Pinksteren.

Ook na Pinksteren geldt: wie kennis verzamelt, ziet gebreken. Want zo iemand ziet ook wat hij niet weet, of nog niet weet.
Maar Gereformeerde mensen hoeven niet te blijven staan bij aards gefröbel en gehannes.
Het was de Gereformeerd-vrijgemaakte dominee H.J. Nijenhuis (1924-1994) die in een preek over Prediker 1 terecht opmerkte: “Als u, broeders en zusters, maar nooit vergeet wat uw hemelse Vader voor u heeft gedaan, doet en zal doen door Jezus Christus. Laat dát nooit in de vergetelheid van de mensen tijden verdwijnen. Daartoe tracht men u van alle kanten te bewegen. Men zegt dat de rol van de kerk is uitgespeeld; dat uw geloof is verouderd; dat Gods Woord uit de tijd is, en dat het christendom in zijn nadagen is.
Maar dat is nu juist niet waar. Want het goddelijk werk van levensvernieuwing blijft eeuwig jong en fris. Het heeft een toekomst van eeuwigheid. Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het Woord van de Here blijft in de eeuwigheid. Het beloftewoord van uw God. En dit is nu het woord dat u als evangelie, als goede boodschap is verkondigd van deze preekstoel voor uw moeizaam leven in deze verouderende wereld. Zie, God maakt alle dingen nieuw voor zijn kinderen”[6].

De Pinksterdagen zijn voorbij. Het gewone leven gaat weer beginnen.
De druk in de maatschappij stijgt bij tijden tot ongekende hoogten.
Het is, als het daarom gaat, tekenend dat de burgerlijke gemeenten in Nederland er dit jaar 420 miljoen bij krijgen omdat steeds meer jongeren een beroep op de jeugdzorg doen; de gemeenten hebben een te gering budget om adequate hulp te kunnen bieden[7].
Hoe dat alles zij – Gereformeerde mensen weten aan welke kant zij in het leven staan: zij zijn kinderen van God. Zo blijft de druk toch draaglijk!

Noten:
[1] Prediker 1:18.
[2] Geciteerd van https://www.oudesporen.nl/Download/OS2325.pdf ; geraadpleegd op vrijdag 7 juni 2019.
[3] Prediker 2:26.
[4] Prediker 3:14 en 15.
[5] Dordtse Leerregels, hoofdstuk II, artikel 8.
[6] Dit betreft een preek over Prediker 1:9, 10 en 11. De preek dateert uit 1976.
[7] Zie https://nos.nl/artikel/2286557-defensie-klimaat-en-zorg-profiteren-van-meevaller-kabinet.html ; geraadpleegd op vrijdag 7 juni 2019.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.