gereformeerd leven in nederland

5 juli 2019

Psalm 139 in 2019

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Psalm 139 behoort, in zekere zin, tot de tophits van de Gereformeerde wereld. U weet wel:
“Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij”[1].
De mens kent zijn plaats. Hij belijdt Zijn kleinheid tegenover de grote God.

Maar er is iets anders dat nog veel belangrijker is.
De hemelse God kent ons.
Het was de Gereformeerde predikant B. Holwerda (1909-1952) die in een preek over Psalm 139 eens opmerkte: “Nu moet ge vooral niet haastig zeggen: dat is nogal logisch. Als de HEERE dwars door je heenkijkt, dan weet Hij natuurlijk ook alles van je. Want daarmee hebt ge dat prachtige Bijbelse woord ‘kennen’ opeens verminkt. Natuurlijk, we kunnen hier gaan spreken over Gods alwetendheid. Doch alwetendheid zonder meer is een verschrikking. Weten is als zodanig nog zonder belangstelling en zonder liefde. Doch als ge in de bijbel van Gods ‘kennen’ leest, pas dan op. Dat betekent heus niet, dat Hij van alles op de hoogte is en dat Hem niets ontgaat. Maar het betekent voorál, dat Hij zich ervoor interesseert, dat Hij meeleeft, dat Hij bewógen is. Zo koud als ‘weten’ is, zo wárm is ‘kennen’”[2].

Dat is voor al Gods kinderen geweldig nieuws.
Soms heeft de sleur van het alledaagse ons te pakken.
Op andere momenten worden we opgeschrikt door een ongeluk, door ziekte, door het overlijden van een geliefde.
In al die situaties voelen we ons soms gekortwiekt. De Here God beperkt onze mogelijkheden, onze energie en ons zicht op de gebeurtenissen in de wereld.
Maar één ding moeten we goed onthouden: onze God staat paraat. Zijn mogelijkheden zijn onbeperkt, Zijn energieniveau is immer onverminderd hoog, Hij ziet scherp wat er in de wereld gebeurt!

Dat insluiten ziet er wat dreigend uit.
Is het dan toch waar wat de mensen zeggen? Is de kerk toch een woud van regeltjes en voorschriften?
Nee. Het Hebreeuwse woord dat hier staat – sartani – betekent: beveiliging aan alle kanten; Gods kinderen worden door Hem omhuld. Sartani betekent: de beste Lijfwacht die er is, is 24/7 voor u beschikbaar.
Het is in onze tijd belangrijk om dat alles te blijven belijden.

Waarom?
Omdat Psalm 139 vandaag de dag op verrassende momenten opduikt.

Een nieuw boek over transgender en geloof heet ‘Wondermooi, zoals u mij gemaakt hebt’[3].
“Seksuele diversiteit is zo door God bedoeld”, zo wordt gezegd.
En:
“Transpersonen hebben vaak veel moeite zichzelf te accepteren. Het biologische geslacht waarmee ze zijn geboren strijdt met de genderidentiteit zoals zij die zelf ervaren. Het kan een zaak van leven of dood zijn en in deze psalm ervaren transgenderpersonen de reddende hand van God”[4].

In het boek gaat het onder meer het verkleedverbod uit Deuteronomium 22, over de uitspraken van Jezus in Mattheüs 19 en over de doop van de eunuch door Filippus in Handelingen 8. Ook belangrijk is Galaten 3: in Christus zijn er geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen.

Wat zullen wij van deze dingen zeggen?
De Schepper van hemel en aarde heeft mensen geschapen. De mensen hebben gaven en talenten. Maar zij kennen hun strijd in het alledaagse leven. Zij hebben hun tekortkomingen. En hun handicaps.
Het is de bedoeling dat juist die strijd, die tekortkomingen, die handicaps, die beperkingen naar God wijzen. Immers – Hij neemt Zijn kinderen in bescherming en vernieuwt hen.
In Zijn genade neemt Hij de gevolgen van de zonde weg. Dat is mogelijk geworden door het werk dat Jezus Christus, de Heiland, volbracht heeft.
De volmaaktheid komt eraan!
Is seksuele diversiteit door God bedoeld?
Nee, dat is niet zo.
Als dat wel zo was, had Hij er ons in Zijn Woord toch reeds mee geconfronteerd?
De strijders, de mensen met een beperking mogen in koor getuigen: ooit worden wij perfect; ongelooflijk, maar waar!

Nu het om deze dingen gaat, is het goed om het Gereformeerde formulier voor de heilige doop te citeren: “…de doop bevestigt en verzegelt ons de afwassing van onze zonden door Jezus Christus. Wij worden immers volgens het bevel van Christus gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede.
Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert de Zoon ons ervan, dat Hij ons in zijn bloed wast en reinigt van al onze zonden. Hij maakt ons één met Zichzelf in zijn dood en opstanding, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.
Wanneer wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert de Heilige Geest ons door dit sacrament ervan, dat Hij in ons wonen wil en ons tot levende leden van Christus wil maken. Want Hij eigent ons toe wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Zo zullen wij tenslotte volkomen rein in het eeuwige leven een plaats ontvangen te midden van de gemeente der uitverkorenen”[5].
God neemt Zijn kinderen aan, met huid en haar. Zij hebben een eeuwig verbond met God!
God neemt hen niet aan zoals zij hier op aarde zijn. Er is vernieuwing nodig!
De apostel Paulus schrijft niet voor niets: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij ​bidden​ zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen”[6].

Moeten we niet meevoelen met transgenders?
Jawel. Dat moet wel.
Maar het moet helder zijn dat wanneer de psychologische identiteit als man of vrouw in tegenspraak is met het door de Schepper ‘toegewezen’ biologische geslacht, daarin een oproep klinkt voor ieder die het horen wil: zoek uw identiteit in Christus!
Er is een ombuigingsoperatie nodig!

Weet u nog hoe Psalm 139 eindigt?
“Doorgrond mij, o God, en ken mijn ​hart,
beproef mij en ken mijn gedachten.
Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg”[7].
Al Gods kinderen moeten die eeuwige weg op. Hetero’s. Mensen met een seksuele geaardheid. En ja, ook transgenders. Samen op weg naar de volmaaktheid!

Noten:
[1] Psalm 139:4, 5 en 6.
[2] De preek dateert uit 1939. Thema en verdeling van de preek luiden als volgt:
“HEERE, Gij doorgrondt en kent mij.
David heeft:
1. beleden de rijkdom van die werkelijkheid;
2. geleden onder het verzet tegen die werkelijkheid;
3. gebeden om de vervulling van die werkelijkheid”.
[3] De gegevens van dit boek zijn: J. Molenaar en anderen (red.). “Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt – Handreiking voor gelovige transgender personen en werkers in de kerk”. – KokBoekencentrum, 2019. – 200 p.
[4] “Eerste boek over transgender en geloof”. In: Nederlands Dagblad, zaterdag 22 juni 2019, p. 20 en 21.
[5] Formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kinderen van de gelovigen – Gereformeerd Kerkboek-1986. – citaat van p. 512 en 513.
[6] Romeinen 8:26.
[7] Psalm 139:23 en 24.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.