gereformeerd leven in nederland

25 juli 2019

Op naam gezet

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Door de eeuwen heen hebben velen over het fenomeen ‘schrijven’ gefilosofeerd.
De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860) noteerde ooit: “Weinigen schrijven zoals een architect bouwt. Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt”[1].
De eertijds bekende schrijver Godfried Bomans (1913-1971) hield zijn lezers eens voor: ‘Wantrouw elke drijfveer tot schrijven, behalve de vreugde van het formuleren’[2].
Dat alles voorspelt weinig goeds.
Men kan zich afvragen of het wel zin heeft om bij de voortduur Gereformeerde kerkbladen en kerkbodes te vullen. Heeft al dat geschrijf wel nut?

Teneinde die vraag te overwegen gaat in dit artikel Gods Woord open bij Openbaring 3.
Het vergrootglas ligt op deze woorden: “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de ​tempel​ van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe ​Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam”[3].

Laten wij eerst bedenken dat deze woorden afkomstig zijn uit een brief aan christenen in Filadelfia. Die stad is zélf een aantal keren van naam veranderd.
Een exegeet noteert: “Tot tweemaal toe had men de naam van de stad veranderd -hoewel beide malen van korte duur-: na de aardbeving van 17 na Christus had men als dank voor de keizerlijke hulp de stad de naam Neocaesarea –Nieuw Caesarea, of Nieuwe Keizerstad, genoemd naar keizer Tiberius–; later gaf men Filadelfia de naam Flavia, naar de familienaam van keizer Vespasianus”[4].
Een naamsverandering is in Filadelfia dus niet ongewoon!

Vervolgens – het is wel bekend dat mensen die het klooster ingaan een nieuwe naam krijgen. Ook pausen nemen een nieuwe naam aan. Soms is dat een middel om van een barbaars klinkende naam af te komen. Vrijwel altijd betekent het dat er een nieuwe start wordt gemaakt. Men begint een gans ander leven. Hetgeen overigens lang niet altijd betekent dat men permanent Gods nabijheid voelt[5].

Natuurlijk – als op aarde moet worden nagedacht over een nieuwe naam van een kerkverband kost ons dat, in het algemeen genomen, veel hoofdbrekens.
Neem nu bijvoorbeeld de Nederlands-Gereformeerden en de Gereformeerd-vrijgemaakten. Wij weten het: zijn op zoek naar een nieuwe naam.
Hoe gaan zij heten als zij verenigd zijn?
Herenigde Gereformeerde Kerken? Doe maar niet. Anders wordt men tot in lengte van dagen aan de scheiding herinnerd.
Evangelisch Gereformeerde Kerken? Ook niet. Want dat is in zekere zin dubbel op.
Gebruikt men de aanduiding ‘Kerk’, of worden het ‘kerken’?
U begrijpt: er zijn heel wat op het oog onbeduidende dingen die er plots veel toe doen[6].

Nog altijd ligt de Bijbel open bij Openbaring 3.

De in dat hoofdstuk bedoelde overwinnaars zijn – om met de Gereformeerd-vrijgemaakte predikant J. Groen (1906-1968) te spreken – geen driftige malcontenten, die strijden voor een eigen meninkje en die omdat ze geen gelijk kunnen krijgen maar een eigen zaakje hebben opgezet, een filiaalkerkje naast zovele bestaande filialen. Zij praktiseren niets minder dan het liefdewerk van Christus Jezus in het doen-staan voor Zijn Woord en Naam[7][8].

De overwinnaars worden, om zo te zeggen, een stabiele factor in het rijk van God. Die zuil stáán. En dat blijft ook zo, tot in lengte van dagen.
De overwinnaars krijgen twee andere namen:
* de naam van God
* de naam van de stad van God.
Die namen worden hen op het lijf geschreven.
De overwinnaars komen op naam van God te staan.
Hun gegevens worden opgenomen in de burgerlijke stand van Gods woonplaats. De overwinnaars vinden een vaste woon- en verblijfplaats bij hun Heer!

Wederom klinkt daar die vraag: is dat geschrijf in Gereformeerde kerkbladen en kerkbodes eigenlijk wel nuttig? En trouwens – heeft het lezen van allerlei Gereformeerde lectuur wel zin?
Zeker wel.
Want aldus worden gelovige kerkmensen gestimuleerd om achter hun Heiland aan te gaan. En die gelovigen weten waar zij dan terechtkomen. In Openbaring 21 wordt daar, wellicht ten overvloede nog eens op gewezen. Wij lezen daar: “En ik, Johannes, zag de ​heilige​ stad, het nieuwe ​Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is”[9]. En: “En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het ​heilige​ ​Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan”[10].
Schrijven en lezen – die activiteiten doen ons telkenmale beseffen welke kant het met de wereld op gaat.

Nog één ding.
Het is al meer dan tien jaar geleden dat iemand schreef: “Geloven in paranormale verschijnselen is in. Geesten worden dagelijks opgeroepen, helderziendheid is niet langer voorbehouden aan heksen, en wonderen bestaan. Op tv, in films en boeken. Talloze adolescenten smullen van die pseudo-wetenschappelijke wonderen en zweven ermee weg. In een schijnbaar richtingloze wereld bieden ze houvast en hoop, vals of niet”[11].
De in Openbaring 3 bedoelde overwinnaars hebben dat alles niet nodig.
Want de God van hemel en aarde heeft hun leven eigenhandig gesigneerd!

Noten:
[1] Geciteerd van https://nl.wikiquote.org/wiki/Arthur_Schopenhauer ; geraadpleegd op maandag 22 juli 2019.
[2] Geciteerd van https://citaten-en-wijsheden.nl/6328 ; geraadpleegd op maandag 22 juli 2019.
[3] Openbaring 3:12.
[4] Geciteerd uit de online versie van de Studiebijbel; woordstudie Philadelpheia.
[5] Zie hierover bijvoorbeeld https://www.nieuwsblad.be/cnt/g4ge5qqg ; geraadpleegd op maandag 22 juli 2019. Het artikel waaruit geciteerd wordt is gedateerd op vrijdag 12 oktober 2007.
[6] Zie hierover: Bert van Veluw, “Noem jezelf geen ‘verenigde’ kerk”. In: Nederlands Dagblad, dinsdag 18 juni 2019, p. 12 en 13.
[7] De formuleringen zijn geleend uit een preek van dominee Groen over Openbaring 3:7-13.
[8] Malcontenten zijn ontevreden mensen.
[9] Openbaring 21:2.
[10] Openbaring 21:10.
[11] Geciteerd van https://www.groene.nl/artikel/sms-ende-geesten ; geraadpleegd op maandag 22 juli 2019.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: